Kokgaarden.

 

KOKGÅRDEN
matr. Nr. 1n
Kokgården, var fæstegård under Haven gods og blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 2 td 1 skp. o fjk. 2 alb.
Lars Larsen Kok, der var gift med Maren Larsdatter, købte garden til selveje den 29. oktober 1835, og solgte den 4. december 1879 til sønnen Thomas Chr. Larsen, efter hvis død enken Kirsten Marie Larsen, født Nielsen, fik adkomst til gården den 15. januar l900 og solgte den 15. marts s. å, til Lars Larsen. efter hvis død enken Mette Margrethe Larsine Larsen fik adkomst den 12. marts 1914 og solgte den 2 april s. å. til  gdr. Mads Christian Hansen, Fæbroen og gdr. Christen Jensen Christensen, Blæsbjerg, for 26.000 kr., der den 20. juni 1916 solgte til Vilhelm Christensen, der den 21. februar 1918 solgte til Niels Christian Christensen for 45.000 kr.
Niels Christian Christensen solgte den 12. april l928 til Jens Møller Jensen, der købte mere jord til og solgte den 1. september 1965 til sønnen Poul Møller Jensen. area1: 263.175 m2

 

1945.

Jens Møller Jensen er født 19. nov. 1906 i Torslev sogn, søn af Valdemar Jensen. Gift med Anna f. Eskildsen 29. sep. 1909 datter af Jørgen Eskildsen. Jens M. Jensen overtog ejendommen 1930, med et areal paa 45 Tdl. mod nu 49 Tdl. Besætning ved overtagelsen 3 heste, 20 køer, 15 ungkreaturer, 20 svin, 1 faar, mod nu 6 heste, 20 køer, 20 ungkreaturer, 50 svin 2 faar. Bygningerne er opført 1941. Ejendomsskyld 31.000,-. Jens M. Jensen har været paa Haslev Landbrugsskole 1928 -29. Er kasserer for Hesteavlerforeningen og i bestyrelsen for den lokale  Andels og gødningsforening. Har været i bestyrelsen for Hesteforsikringen og Transformatorforeningen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Møller Jensen 1906 g Torslev husfader landmand
Anna Jensen 1909 g Mariager husmoder
Egon Hansen 1907 u Gislev tjenestekarl
Holger Kristensen 1914 u Albæk tjenestekarl
Anna Møller Jensen 1915 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Kr. Krestensen 1866 g Albæk husfader landmand
Magnine Krestensen 1867 g Albæk husmoder
Kristiane Krestensen 1893 u Albæk slægtning
Krestence Krestensen 1894 u Albæk slægtning
Ejner Krestensen 1902 u Albæk slægtning
Alma Krestensen 1905 u Albæk slægtning
Dagmar Krestensen 1907 u Albæk slægtning
Magnus Krestensen 1909 u Albæk slægtning
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Larsen 1866 g Voer husfader landmand
Sine Larsen 1870 g Voer husmoder
Marie Larsen 1903 u Hørby datter
Anna Larsen 1906 u Hørby datter
Olga Larsen 1910 u Hørby datter
Knud Jensen 1857 u Aalborg daglejer
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Larsen 111266 g Voer husfader gårdejer
Mette Margrethe Madsen 170970 g Voer husmoder
Olga Marie Petrine Larsen 91199 u Voer datter
Karsten Peter Frits Vejrum 190285 u Dr.lund tjenestekarl
Ane Martine Larsen 271287 u Hørby tjenestepige
Laurette Kirstine Hansen 231285 u Albæk tjenestepige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Chr. Larsen 54 g Hørby husfader gårdmand
Kirsten Marie Larsen 44 g Tårs husmoder
Nielsine Marie Larsen 22 u Hørby datter
Lars Larsen 18 u Hørby søn
Kristian Peter Larsen 13 u Hørby søn
Karen Marie Larsen 11 u Hørby datter
Kristine Larsen 9 u Hørby datter
Ane Martine Larsen 7 u Hørby datter
Peter Nyborg 24 u Voer tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Chr. Larsen 44 g Hørby husfader gårdejer
Kirsten Marie Nielsen 34 g Tårs husmoder
Maren Larsen 14 u Hørby datter
Nielsine Larsen 12 u Hørby datter
Lars Larsen 8 u Hørby søn
Christian Peter Larsen 4 u Hørby søn
Karen Marie Larsen 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Larsen 64 g Hørby husfader gårdejer
Maren Larsdatter 63 g Albæk husmoder
Thomas Larsen 34 g Hørby søn medhjælper
Kirsten Marie Nielsen 24 g Tårs svigerdatter
Maren Larsen 4 u Hørby barnebarn
Nielsine Marie Larsen 2 u Hørby barnebarn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Larsen Kok 45 g Hørby husfader gårdmand
Maren larsdatter 44 g Albæk husmoder
Lars Christian Larsen 17 u Hørby søn
Thomas Chr. Larsen 15 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Larsen 46 g Hørby husfader gårdmand
Maren Larsdatter 39 g Albæk husmoder
Lars Chr. Larsen 12 u Hørby søn
Thomas Chr. Larsen 10 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars larsen 35 g Hørby husfader gårdmand
Maren larsdatter 34 g Albæk husmoder
Lars Chr. Larsen 7 u Hørby søn
Thomas Chr. Larsen 5 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Rasmussen 64 g husfader gårdmand
Johanne Christensdatter 68 g husmoder
Lars Larsen 28 g Hørby søn medhjælper
Maren Larsdatter 28 g Albæk svigerdatter
Lars Chr. Larsen 1 u Hørby deres søn
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Nielsen 44 g husfader gårdbeboer, fæster
Johanne Christensdatter 36 g husmoder
Christen Larsen 10 u søn
Maren Larsdatter 8 u datter
Ellen Larsdatter 6 u datter
Ellen Larsdatter 73 enke husmoders moder
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 62 g husfader boelsmand
Ellen Larsdatter 59 g husmoder
Johanne Christensdatter 21 u datter