Korslund.

1945.

Carl Chr. Jensen født 5. okt. 1905 i " L. Nørgaard " Torslev, søn af Jens Jensen. Gift med Anna f. Pedersen 4. aug. 1910 i Frejlev, datter af Laurits Peter Pedersen. Jensen overtog ejendommen i 1932, med et areal på 16 tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 4 køer, 3 ungkreaturer, 5 svin, mod nu 2 heste, 8 køer, 5 ungkreaturer, 1o svin. Bygningerne opført 1930. Ejendomsskyld 12.500,-. Jensen er uddannet ved landbruget. Er i bestyrelsen for Hørby Mejeri og var tidligere i bestyrelsen for brugsforeningen.