Kraghede.

KRAGHEDE
matr.nr.4a n.v.
Ejendommen Lille Kraghede blev frastykket Kraghede inden 1844 matriklen trådte i kraft og herefter stod Kraghede i hartkorn til 2 td. 6 skp. o fjk. 3/4 alb.
Ifølge Trap Danmarks 5’udgave, beboedes Kraghede. i1688 af løjtnant Hans Axel Pors til Ullerup og Plomtoft. Følgende kan tilføjes.
Hans Axel Pors oldefar Hans Axelsen Arenfeldt til Rugård var fætter til Ingeborg Skeel til Voergård, og efter hendes død så vidt vides den 17. oktober 1604 arvede han Voergård, Ullerup i Hillerslev Herred (nu kaldet Ullerupgård) og Momtoft.
Efter Hans Axelsen Arenfeldts død i 1611 arvede sønnen Jørgen Voergård og sønnen Niels, Ullerup og Momtoft. Niels Arenfeldt blev dømt til landsforvisning på grund et menéd og andet, men hans hustru Karen Dyre beholdte de 2 gårde, som hun i 1668 solgte til sin datter Anne Arenfeldt, hvis sønner Hans Axel og Claus Herluf Pors overtog Ullerup, som de måtte afstå til kronen i 1684 på grund at skatterestancer. -
Hans Axel Pors synes derimod alene, at havde overtaget Momtoft efter sin moder. Han solgte denne gård, der var sat i hartkorn til 10 td. i 1691.
Men det forklarer ikke hans tilstedeværelse på Kraghede.  Arenfeldt familien på Voergård var gået fallit og baron Jens Juul havde overtaget Voergård omkring 1670, og desuden kan det ikke påvises, at Kraghede har hørt under Voergård på noget tidspunkt.
Kraghede var fæstegård under Hørbylund Hovedgård indtil 1805 og blev da formentlig købt til selveje af Hans Larsen, der var gift med Mette Christensdatter og var den 31. oktober 1822 omtalt som sognefoged. Han solgte til Peter Brandlund, der var der senest 1834 og han solgte formentlig til Christen Thomsen, der den 29. juli 1858 solgte til sønnen Thomas Christian Christensen og gik på aftægt på gården, hvor han døde den 29. januar 1878.
Thomas Chr. Christensen døde den 5. marts 1883 og enken Ane Christine Pedersdatter hensad i uskiftet bo og fik lyst adkomst til gården den 12. april 1883, som hun den 6. november 1884 solgte til sønnen Peter Thomsen.
Peter Thomsen solgte omkring 1930 til Laurits Pedersen, der solgte til Harald Nielsen, der solgte til Bertel Jensen, der den 2. juli 1951 solgte til Carl Sørensen, der den 27. september 1978 solgte til
Carl Gustav Sørensen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Laurits Peter Pedersen 1877 g Biersted husfader landmand
Anna Kirstine Pedersen 1892 g Hørby husmoder
Anna Pedersen 1910 u V.Hassing datter
Svend Erik Pedersen 1925 u Hørby søn
Aage Hermann Pedersen 1914 u Sønderholm søn
Karl Jensen 1905 u Torslev tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Thomsen 1860 g Hørby husfader gårdejer
Ane Elisabeth Thomsen 1864 g Hørby husmoder
Christian Thomsen 1899 u Hørby søn
Thomas Thomsen 1905 u Hørby søn
Martin Thomsen 1902 u Hørby søn
Helga Thomsen 1908 u Hørby datter
Engeri Christensen 1903 u Kvissel tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Thomsen 1860 g Hørby husfader landmand
Ane Elisabeth Thomsen 1864 g Hørby husmoder
Maren Kristine Thomsen 1890 u Hørby datter
Johannes Thomsen 1896 u Hørby søn
Christian Thomsen 1899 u Hørby søn
Thomas Thomsen 1905 u Hørby søn
Martin Thomsen 1902 u Hørby søn
Helga Thomsen 1908 u Hørby datter
Harry Peter Pedersen 1910 u Hørby barnebarn
Jens Emanuel Rasmussen 1891 u Sæby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Thomsen 140560 g Hørby husfader gårdejer
Anna Elisabeth Eckhart 10464 g Hørby husmoder
Ane Kirstine Thomsen 270784 u Hørby datter
Ane Thomine Thomsen 60188 u Hørby datter
Maren Kristine Thomsen 280290 u Hørby datter
Georgine Amalie Thomsen 190292 u Hørby datter
Johannes Thomsen 90996 u Hørby søn
Kristian Frode Thomsen 280399 u Hørby søn
Ane Kirstine Pedersdatter 91116 enke Voer aftægtskone husfaders moder
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Thomsen 29 g Hørby husfader gårdejer
Ane Elise Eckhardt 25 g Hørby husmoder
Ane Christine Thomsen 5 u Hørby datter
Christian Peter Thomsen 4 u Hørby søn
Ane Thomine Thomsen 2 u Hørby datter
Ane Christine Pedersen 73 E Mors aftægtskone husfaders moder
Ane Kathrine Sørensen 18 u Hørby tjenestepige
Andres Chr. Andersen 18 u Aasted tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Chr. Christensen 56 g Hørby husfader gårdejer
Ane Kirstine Pedersen 63 g Mors husmoder
Thomas Chr. Jensen 6 u Hørby plejebarn
Jens August Jacobsen 17 u Skærum tjenestekarl
Jens Andreas Nielsen 44 u Lendum tjenestekarl
Inger Johanne Jensen 25 u Skæve tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Christensen 46 g Hørby husfader jordbruger
Christine Pedersen 52 g Mors husmoder
Christen Thomsen 15 u Hørby søn
Peter Thomsen 9 u Hørby søn
Martin Andersen 15 u Aasted tjenestekarl
Maren Christensen 28 u Gærum tjenestepige
Johanne Jørgensen 2 u Hørby hendes datter
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Thomsen 49 g Torslev husfader gårdmand
Maren Christensdatter 46 g Hørby hans kone
Maren Chrestensdatter 16 u Torslev datter
Thomas Christensen 28 g do søn indkaldt soldat
Ane Christine Pedersdatter 33 g Kærby Thisted hans kone
Christine Thomsen 6 u Torslev datter
Mariane Thomsen 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Carl Høffding 47 u Norge gårdejer
Jens Christian Pedersen 33 g Voer bestyrer
Maren Johanne Larsdatter 35 g rakkeby hans kone
Anne Margrethe Jensen 7 u Torslev datter
Lars Peter Jensen (Nørholt) 5 u Hørby søn
Kirsten Marie Christensdatter 33 u Elling tjenestepige
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Christian Pedersen 31 g Voer husfader bestyrer for broderen
Maren Johanne Larsdatter 33 g Rakkeby husmoder
Anne Margrethe Jensdatter 2 u Torslev datter
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Brøndlund Winkel 45 g ? husfader selvejer gårdmand
Anne Lybekker 40 g - husmoder
Anne Kirstine Winkel 70 enke - aftægt husfaders stedmoder
Martha Jensdatter 7 u - plejebarn
Lauritz Aastrup 25 u - skolelærer
Jens Jensen 30 u - tjenestekarl
Jeppe Pedersen 23 u - tjenestekarl
Jens Poulsen 16 u - tjenestekarl
Caroline Eskildsdatter 30 u - tjenestepige
Elisabeth Nielsdatter 20 u - tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christensen 62 g2 ? husfader gårdbeboer
Anne Hansdatter 48 g1 - husmoder
Anne Larsdatter 32 u - datter husfaders 1. ægteskab
Maren Larsdatter 28 u - datter husfaders 1. ægteskab
Hans Larsen 13 u - søn
Jesper Nielsen 14 u - tjenestekarl
Jens Pedersen 9 u - tjenestedreng
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christensen 49 g2 ? husfader gårdbeboer
Ane Hansdatter 36 g1 - husmoder
Ane Larsdatter 21 u - datter husfaders 1 ægteskab
Maren Larsdatter 15 u - datter husfaders 1 ægteskab
Hans Larsen 1 u - søn
Mads Larsen 28 u - tjenestekarl
Johan Jensen 12 u - tjenestekarl