Kuhr.

K U H R
matr.nr.7 vestl. mfl.
Kuhr var oprindelig en mindre ejendom, der efter 1844 matriklen blev sat i hartkorn til 7 skp. 3 fjk. 1 1/4 alb. og gammel skatten var 8 rd. 11sk.  Indtil efter midten af forrige århundrede var ejendommen opdelt i 2 forskellige brug. Vi ser at Peder Jensen Skovborg den 6. november 1851 fik et arvefæstebrev på en del af Kuhrs jord og efter hans død fik enken Mariane Simonsdatter en aftægtskontrakt med Kuhrs ejer Lønsmann Bruun og jorden kom formentlig til Kuhr på dette tidspunkt.
Lars Christensen. der var gift med Maren Christensdatter, er omtalt som ejer fra senest 1832. I 1840 var Jens Andersen, der var 36 år og gift med den 51 årige Kirsten Sørensdatter, ejer. I folketællings listen fra 1845 står Kuhr omtalt som ubeboet og den forrige ejer i tugthus.
Lidt senere blev ejendommen overtaget af Peder Jensen (Skovborg), der var født i Lindknud sogn i Ribe amt, var enkemand og murermester, han fik en husbestyrerinde Marianne Simonsdatter, der stammede fra Mårup sogn, og skønt hun som 38 årig aldrig havde været gift, havde hun 3 børn og forståelig nok skulde den 64 årige Peder Jensen også prøve lykken med hende og juleaften 1849 nedkom hun med en datter Karoline Pedersen, og her var Peder Jensen udlagt som barnefader. Parret blev siden gift og er omtalt foran.
Den 24. maj 1855 overtog Jens Chr. Christensen ejendommen ved auktionsskøde og den 10.oktober 1851 købte han parcellen matr.nr.5h fra Vester Nyholm og solgte den 8. juli 1969 til smed Andreas Peter Lønsmann Bruun for l.500 rd., men så medfulgte kakkelovnen og gruekedlen ikke.
Andreas Peter Lønsmann Bruun overtog efter sin svigerfaders død dennes gård Sønder Ørvad og solgte den 8. januar 1874 Kuhr til mølleforpagter på Sæbygård, Ganrod Elisaus Brønnum for 3.l00 rd. af løsere der medfulgte nævntes 2 heste, 4 køer, 1 kvie, 4 får, 1 vædder, 2 vogne, 1 plov og 2 harver.
Ganrod Elisaus Brønnum solgte den 10. oktober 1875 til J. J. Brendstrup, Fladbirk, for 7.600 kr., der en måned senere transporterede retten til skødet til Peder Nielsen, der fik skødet tinglæst den 6. juli 1875.
Peder Nielsen solgte den 14. marts 1878 til Niels Nielsen, der den 16. januar 1879 solgte til Søren Chr. Pedersen, der den 2o. august 1885 solgte til Christian Jensen, Annexgården, for 6.000 kr. Christian Jensen drev Kuhr sammen med Annexgården og fra den 1 april l89o havde sønnen begge gårde i forpagtning.
Christian Jensen solgte den 6. september 1894 Kuhr til svigersønnen Hans Peter Nielsen Skølstrup, der blev gift med hans datter Johanne Nana Jensen samme år, for 8.400 kr., heraf var 2ooo kr. Fyldestgørelse af arv til køberens hustru.
Hans Peter Nielsen Skølstrup købte den 27. juni l895 yderligere små 6 tønder land fra Annexgården, matr.nr.4b for l.000 kr, Der blev senere købt jord til fra Nyholm, sidste gang den 16. januar 19o9, matr. nr.5i, 6i.

Hans Peter Nielsen Skølstrup solgte i 1935 til sønnen Alfred Skølstrup, der var født den 3o. oktober 19o3 og gift med Krestine Skølstrup, født Poulsen, født 7. juli 1903 i Torslev, datter af Ths. Peter Poulsen.
Alfred Skølstrup solgte den 27. marts 1971 til sønnen Hans Peter Skølstrup.

 

 

 

1945.

Alfred Skjølstrup er født 30. okt. 1903 paa gaarden, søn af Hans Peter Skjølstrup. Gift med Kristina f. Poulsen 7. jul. 1903 i Torslev, datter af Thomas Peter Poulsen. Alfred Skjølstrup overtog ejendommen efter sine forældre i 1935, med et areal paa 54 tdl. Besætning ved overtagelsen, 2 heste, 16 køer, 10 ungkreaturer, 15 svin, den er nu, 5 heste, 16 køer, 14 ungkreaturer, 25 svin, 3 faar. Bygningerne er opført 1902. Ejendomsskyld 29.000,- Ejendommen har været i slægtens eje siden 1894. Skjølstrup er uddannet ved landbruget.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Peter Skølstrup 1868 g Volstrup husfader landmand
Marie Skølstrup 1865 g Torslev husmoder
Alfred Skølstrup 1904 u Hørby søn medhjælper
Kathrine Skølstrup 1907 u Hørby datter
Kristian Skølstrup 1924 u Ø.Br.slev barnebarn
Anton Rasmus Christensen 1911 u Aalborg tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Peter Skølstrup 1868 g Volstrup husfader landmand
Marie Skølstrup 1865 g Torslev husmoder
Alfred Skølstrup 1904 u Hørby søn medhjælper
Kathrine Skølstrup 1907 u Hørby datter
Kristine Skølstrup 1909 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Peter Skølstrup 1868 g Volstrup husfader gårdejer
Johanne Marie Skølstrup 1865 g Torslev husmoder
Niels Skølstrup 1895 u Hørby søn
Karen Kathrine Skølstrup 1896 u Hørby datter
Kristian Skølstrup 1899 u Hørby søn
Anne Skølstrup 1902 u Hørby datter
Alfred Skølstrup 1904 u Hørby søn
Kathrine Skølstrup 1907 u Hørby datter
Kristine Skølstrup 1909 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Peter Nielsen Skølstrup 120568 g Volstrup husfader landbruger
Johanne Marie Jensen 30865 g Torslev husmoder
Kristen Jensen 210190 u Hørby søn konens søn
Niels Skølstrup 140994 u do søn
Karen Kathrine Skølstrup 30196 u do datter
Kristian Skølstrup 150298 u do søn
Folketælling 1. februar 1890 Samdrift med Annexgården  
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Johannes Marinus Nielsen 55 g Hørby husfader tjenestekarl
Inger Marie Jensen 45 g Skæve husmoder
Kristine Marie Nielsen 11 u Hørby datter
Karen Nielsen 6 u Torslev datter
Karl Chr. Andreas Nielsen 26 g Volstrup husfader tjenestekarl
Karoline Mathilde Magnusdr. 24 g Sverige husmoder
Karl Marinus Nielsen 3 u Hørby søn
Albine Josphine Nielsen 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Chr. Christensen 61 g Ø. Br. Slev husfader jordbruger
Viola Marie Abrahamsdatter 44 g Ø. Br. Slev husmoder
Mathilde Christensen 12 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peder Pedersen 28 F Nielstrup husfader jordbruger
Peder Jensen 85 g Mårup aftægtsmand
Marianne Simonsen 57 g Mårup aftægtskone
Ane Marie Nielsen 27 u Karup tjenestepige
Andreas P.Lønsman Bruun 32 g Hørby husfader smed
Ane Kirstine Nielsen 20 g Hørby husmoder
Nielsine Kristiane Bruun 1 u Hørby datter
Else Marie Larsen 13 u Lendum tjenestepige
Jacob Martinusen 19 u Brøup smedelærling
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Jensen 65 enkem Linnerup husfader husmand, murermester
Marianne Simonsdatter 39 u Mårup husbestyrerinde
Maren Petrine Simonsdatter 12 u Mårup hendes datter
Jens Peder Pedersen 9 u Mårup hendes søn
Maren Pedersdatter 7 u Mårup hendes datter
Karoline Pedersen 1 u Hørby datter Peder Jensen/Marianne S.
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
ubeboet ejer i tugthus
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Andersen 36 g ? husfader gårdmand
Kirsten Sørensdatter 51 g - husmoder
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christensen 38 g ? husfader fæster af gården
Maren Christensdatter 34 g - husmoder
Karen Marie Larsdatter 14 u - datter
Christen Larsen 11 u - søn
Mette Johanne Larsdatter 9 u - datter
Lars Christian Larsen 2 u - søn
Christen Pedersen 77 g - husmoders fader almisselem
Mette Nielsdatter 73 g - husmoders moder almisselem
Cathrine Dorte Thomsen 32 g - indsidder spinder
Jørgen Diderich Mohr 1 u - søn indsidders søn
Christian August Mohr 35 g - tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Pedersen 42 g ? husfader gårdejer
Mette Nielsdatter 37 g - husmoder
Jens Christensen 7 u - søn
Niels Christensen 4 u - søn
Maren Christensdatter 1 u - datter
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Larsen 56 g2 ? husfader gårdbeboer
Ane Madsdatter 39 g1 - husmoder
Inger Nielsdatter 27 u - mandens datter