Kvistmarken.

 

KVISTMARKEN
matr.nr.1ai, 1dø
Enken Karen Jensdatter købte ejendommen fra Haven den 9. marts 1882. ejendommen stod i hartkorn til 3 skp, 1 fjk. l- alb. og gammel skatten var 3 kr.25 øre. Karen Jensdatter solgte med det samme til sin svigersøn Niels Christian Andersen for 2.200 kr., der den 19. november 1896 solgte til Søren Peter Sørensen, der den 11. januar l901 solgte til Martin Christoffersen, Ledet, for 7.9oo kr., af løsøre medfulgte 1 hoppe, 1 ko, 1 får, 6 gæs, 5 høns, 4 td. kartofler og 3. td. kå1raber
Martin Christoffersen mageskiftede den 24. oktober 1901 med Andreas Andersen, Øster Rom i Albæk sogn, der den 13. december 19o6 solgte til Christian Marinus Christiansen for l0.000 kr., der den 7. marts 1912 solgte til Jens Eriksen Knudsgård, Axelholm og købte der efter Ny Mølle i Skæve sogn, der var nærmest tale om et mageskifte, da Knudsgård også ejede sidst nævnte ejendom.
Jens Eriksen Knudsgård solgte med det samme til. Martin Larsen fra Vesterskov i Tårs for l8.000 kr., der den 3. juli 1915 solgte til gårdejer Niels Anton Christensen, Nybo i Åsted for 20.180 kr. Fabrikant Jensen, Brovst, havde da et tilgodehavende på 68o kr. for vindmotoren.
Niels Anton Christensen solgte den 18. maj 1916 til ejendomshandler Morten Jørgensen og proprietær L. P. Christensen, Nejst. for 20.000 kr. og købte derefter Krogens Mølle i Torslev sogn, som køberne ejede.
Morten Jørgensen og L. P. Christensen solgte straks efter til Peder Chr. Sørensen, fra hvem ejendommen straks efter gik til tvangsauktion og her blev sagfører. Julius Nielsen, Ålborg, enebydende med 12.050 kr., han gav den 26. september 1918 udlægsskøde til Hans Christian Pedersen.  Porsmose, for 14.000 kr.
Hans Christian Pedersen solgte den 26. august 1921 til Christian Sigvard Davidsen for 27.500 kr. Der var nu omtalt en hestegang, så hvis at vindmotoren stadig var der, var ejendommen nærmest overforsynet med trækkraft.
Christian Sigvard Davidsen solgte den 21. december 1937 til sønnen Anton Davidsen. Der solgte ejendommen til Harald Jensen Ll. Fjembe, ejendommen er nu nedlagt, nuværende ejer Christian Fuglsang Pedersen.

1945.

Anthon Davidsen, født 11. maj 1912 i " Granly " Understed sogn, søn af Chr. Davidsen. Gift med Esther f. Sørensen, 26. mar. 1916 i Understed, datter af Thomas Sørensen. Davidsen overtog ejendommen 1937, med et areal på 32 tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 3 køer, 4 ungkreaturer, 6 svin, den er nu 3 heste, 10 køer, 10 ungkreaturer, 12 svin, 3 faar. Ejendomsskyld 18.000,-. paa gaarden findes 3 fredede Gravhøje.

 

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Sigurd Davidsen 1872 g Torslev husfader landmand
Marie Johanne Davidsen 1873 g Dr. Lund husmoder
Anton Davidsen 1912 u Understed søn
Niels Victor Davidsen 1916 u Understed søn
Osvald Junge  1902 u Aalborg logerende arbejdsmand landbrug
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Davidsen 1872 g Torslev husfader landmand
Johanne Marie Davidsen 1873 g Dr. Lund husmoder
Jens Chr. Davidsen 1902 u Aalborg søn
Richardt Davidsen 1906 u Understed søn
Anton Davidsen 1912 u Understed søn
Peter Jørgensen 1913 u Understed plejesøn
Niels Davidsen 1916 u Understed søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Marinus Christiansen 1879 g Gærum husfader husmand
Karoline Christiansen 1881 g Hørby husmoder
Udøbt dreng 1910 u Hørby søn
Mathilde Christensen 1878 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Martin Kristoffersen 30753 g Norge husfader husmand
Ulrikke Henriksen 170254 g Sverige husmoder
Chr. Peder Pedersen 220885 u Jerslev tjenestekarl
Janus Emil Andersen 41289 u Lendum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Andersen 45 g Albæk husfader husmand, daglejer
Larsine Jacobsen 35 g Hørby husmoder
Jacobine Andersen 7 u Hørby datter
Anne Kirstine Andersen 4 u Hørby datter
Søren Chr. Andersen 2 u Hørby søn
Jens Chr. Andersen 1 u Hørby søn
Maren Kathrine Larsen 25 u Hørby på ophold sypige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karen Jensdatter 65 E Hørby husmoder jordbruger
Ane Marie Jensdatter 62 u Hørby slægtning søster
Larsine Jacobsen 25 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jacob Christensen 68 g Vrejlev husfader husmand
Karen Jensdatter 57 g Hørby husmoder
Larsine Jacobsen 15 u Hørby datter
Jacobi Jacobsen 12 u Hørby søn
Anne Marie Jensdatter 51 u Hørby slægtning forsørges af fattigvæsnet
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jacob Christensen 50 g Vrejlev husfader husmand
Karen Jensdatter 36 g Hørby husmoder
Christine Jacobsdatter 4 u Hørby datter
Magdalene Christiansen Mose 25 u Dr.lund inderste væver
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jacob Christensen 45 g Vrejlev husfader husmand
Karen jensdatter 31 g Hørby husmoder
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jacob Christensen 40 g Vrejlev husfader husmand
Karen Jensdatter 27 g Hørby husmoder