Ledet.

 

ledet

LEDET
matr. nr. 21a
Ledet blev efter 1844 rnatriklen sat i hartkorn til 1 td. 2 skp. 2 fjk. l alb. og gammel skatten var 10 rd. 77 sk.
Ledet var fæstegård under Haven gods og købt til selveje af Christen Christensen, formentlig omkring 1835. Christen Christensen, der var gift med Anne Marie Jensdatter, solgte den 24. januar 1880 til sønnen Niels Christensen og gik på aftægt på gården, men Niels Christensen solgte allerede den 9. april 1853 til broderen Hans Christoffer Christensen, efter hvis død enken Maren Christensdatter den 18. april 1874 solgte til Jens Jensen fra Halskov i Hellevad sogn for 2.000 rd. Der medfulgte 3 køer, 5 får, 4 lam, 1 vogn, 2 harver, 1 plov og alt mur og naglefast ting, dog ikke kakkelovne.
Jens Jensen overdrog i midler tid skødet til Christian Peter Hansen fra Stagsted i Skæve sogn den 29. juni 1875. Christian Peter Hansen fik skøde på gården den 20. januar 1876 og den 11. januar 1883 købte han parcellen matr.nr. l0m af Thomas Pedersen, Mølgård.
Christian Peter Hansen mageskiftede den 3. oktober 1889 med Niels Peter Nielsen, Sønder Røllen i Volstrup sogn, der den 1. juli 1897 solgte til Jens Carl Olesen fra Ll. Stensig i Understed for 9.000 kr., der med det samme solgte til Martin Christoffersen, Faurholt, for samme pris, der den 10. januar 1901 solgte til Chr. Peter Jensen, der den 24 april l902 solgte parcellen matr. nr. 10m til Jens Anton Jensen, Gaden.
Chr. Peter Jensen solgte den 14. april l904 til Lars Christian Jensen fra Frederikshavn for 15.000 kr. og købte derefter Mosehuset i Torslev sogn. Lars Christian Jensen solgte den 6. oktober 1904 til ungkarl Christen Andersen fra Svinballe i Hundslund sogn, Hads Herred, for 14.200 kr. Der medfulgte 2 heste, 8 køer, 1 so, 4 grise og avls redskaberne, Lars Christian Jensen havde til giftet sig nabogården Gaden, som han dog kun beholdte i et års tid.
Christen Andersen solgte den 18. november 1915 til Christian Peter Christensen for 20.000 kr., der den 12. december 1916 solgte til Christian Peter Andreasen fra Rosenlund i Volstrup for 42.000 kr., der den 15. maj 1948 solgte til Simoni Christensen.
Ejendommen er nu nedlagt, jorden er kommet under Smedebakken, der er bygget ny beboelse, de gamle bygninger er nedrevet.
 

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Andreasen 1887 g Sæby husfader landmand
Vilhelmine Andreasen 1886 g Understed husmoder
Karl Andreasen 1914 u Voer søn
Edel Andreasen 1916 u Voer datter
Ernest Andreasen 1919 u Hørby søn
Inger Andreasen 1925 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Andreasen 1887 g Sæby husfader landmand
Vilhelmine Andreasen 1886 g Understed husmoder
Karl Andreasen 1914 u Voer søn
Edel Andreasen 1916 u Voer datter
Ernst Andreasen 1919 u Hørby søn
Emilie Nielsen 1904 u Thise tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Andersen 1872 g Hundslund husfader gårdejer
Inger Marie Andersen 1886 g Nimb husmoder
Alfred Peter Andersen 1905 u Hørby søn
Gustav Andersen 1907 u Hørby søn
Valborg Krestine Andersen 1908 u Hørby datter
Anna Margrethe Andersen 1909 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Peter Jensen 51064 g Torslev husfader gårdejer
Christiane Amalie Christensen 400268 g Understed husmoder
Nielsine Mathilde Christensen 240393 u Torslev plejebarn
Christen Andreasen 60279 u Gærum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Peter Nielsen 35 g Albæk husfader gårdejer
Inger Marie Pedersen 46 g Volstrup husmoder
Peder Chr. Nielsen 6 u Volstrup søn
jens Peter Nielsen 2 u Volstrup søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Peter Hansen 31 g Skæve husfader gårdejer
Johanne Simonsen 33 g Dr. Lund husmoder
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Christoffer Christensen 35 g Albæk husfader husmand
Maren Christensdatter 32 g Hørby husmoder
Hansine Christine Christensen 11 u Hørby datter
Anne Martine Christensen 9 u Hørby datter
Christen Christensen 7 u Hørby søn
Anne Marie Christensen 4 u Hørby datter
Anne Johanne Christensen 1 u Hørby datter
Christen Christensen 69 g Albæk husfaders fader lever af aftægt
Anne Marie Jensdatter 59 g Voer husfaders moder lever af aftægt
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 50 g Albæk husfader gårdmand
Anne Marie jensdatter 40 g Voer husmoder
Hans Christoffer Christensen 16 u Albæk søn
Niels Christensen 14 u Hørby søn
Anne Johanne Christensen 9 u Hørby datter
Jens Chr. Christensen 23 u Voer søn
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 46 g Albæk husfader selvejergårdmand
Anne Marie Jensdatter 35 g Voer husmoder
Hans Christoffer Christensen 11 u Albæk søn
Niels Christensen 9 u Hørby søn
Anne Johanne Christensdatter 4 u Hørby datter
Peter Christensen 1 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 41 g Albæk husfader gårdmand
Anne Marie Jensdatter 30 g Voer husmoder
Hans Christoffer Christensen 6 u Albæk søn
Niels Christensen 4 u Hørby søn
Peter Christensen 1 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Pedersen 49 enkem husfader gårdfæster
Johanne Pedersdatter 28 u datter
Peter Carl Pedersen 19 u søn
Lars Chr. Pedersen 8 u søn
Christian Thomsen 9 u plejebarn datters søn
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Christensen 62 g husfader gårdbeboer, fæster
Maren Jensdatter 50 g husmoder
Niels Pedersen 21 u søn
Christen Pedersen 19 u søn
Mette Margrethe Pedersdatter 15 u datter
Peder Pedersen 10 u søn
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Christensen 50 g husfader gårdbeboer
Maren Jensdatter 38 g husmoder
Jens Pedersen 10 u søn
Niels Pedersen 6 u søn
Christen Pedersen 4 u søn
Mette Pedersdatter 2 u datter