Lerbæk

LERBÆK
matr.
nr. lm
P.
Christensen solgte den 7. februar l95o til Arnold Sørensen, der den 3o. november 1965 købte matr. nr. lbd.
B
adskærvej 64

Matr. Nr. lbd
Husmand Andreas Jensen d
øde den 25. decb.1881 og enken Drude Jacobsen fik skøde på stedet den 4. marts 1882. Hun giftede sig den 9. januar 1883 med Hans Jensen, og skiftede med ægteparrets 7 børn, der hver fik 56 kr.11 øre, Børnene var:
Jacobine Caroline Jensen,
født 17. sept. 1865
Jens Jacob Jensen, født 18
. okt. 1867
Elvine Marie Jensen, f
ødt 20. august 1869
Andrea Ottilier Jensen, f
ødt 10. mart 1873
Niels Emil Eskild Jensen, f
ødt 24. juli 1875
Christian Theodor Valdemar Jensen, f
ødt 11. juli 1877
Edvard Ottinus Jensen, f
ødt 6. september 1879
Hans Jensen fik adkomst til ejendommen efter giftemålet, men flyttede til Minnisota i U.
S.A., hvorfra han den 4. juli 1889 giver konen fuldmagt til at sælge til gdr. Peder Christensen af Badskær, der den 9. november 1899 solgte ejendommen, der er betegnet som et hus på Klemmen fælled med ca. 3 td. land jord til Carl Hansen.
rge Jensen solgte den 3o. november 1965 til Arnold Sørensen, Lerbæk

Badskærvej 57.