Lille Faurholt.

LILLE FAURHOLT.
matr.nr.9i sydlig mfl.
Bygmester Jens Peter Anton Hansen af Hørby købte den 4. november 1909 parcellerne matr. nr. 9i 9p 9ai fra Faurholt for 400 kr. pr. tønde land og da der var godt 8 tønder land, blev prisen 3.332 kr. 57 øre, hvoraf de 2007 kr. 57 øre skulle betales pr. 11. juni termin 1912 og resten pr. 11. juni termin 1914 og samtidig købte J. P. A. Hansen tørveparcellen matr.nr.9a for 275 kr. der skulle betales kontant pr. 11. juni termin 1910.
Jens Peter Anton Hansen købte den 2. maj 1918 den ubebyggede parcel matr.ar.9ad af Thomas Chr. Rasmussen, Faurholt for 5.000 kr. men så medfulgte der staldgødning til 2 agre.
Jens Peter Anton Hansen solgte den 17. januar 1945 til sønnen Jens Leo Hansen.
Hjørringvej 30

 

1955.

Jens Leo Hansen er født på ejendommen 6. okt. 1915, forældre Hansine og Jens Peter Anton Hansen lille Faurholt. Jens Leo Hansen er gift med Marie Louise f. Christiansen i Dorf 2. juni 1921, forældre Laura og Chr. Christiansen " Snedkerhuset " Dorf. I ægteskabet er 2 børn, Grethe og Hans. Jens Leo Hansen  overtog ejendommen i 1945 efter sine forældre der havde opført den i 1909 på en parcel udstykket fra St. Faurholt med 8 tdl. hvortil der i 1920 blev tilkøbt 5 tdl. Normalbesætning, 6 køer, 5 ungkreaturer, 50 høns, 2 heste, 4 søer, der leveres ca. 20 svin årligt. Ejendomsskyld 17.000,-. Leo Hansen har siddet i bestyrelsen for Risgaard Brugsforening, i 1938 - 39 var Hansen på Uldum Højskole.

 

1945.

Jens Leo Hansen er født på ejendommen 6. okt. 1915, søn af Jens Peter Anthon Hansen. Hansen  overtog ejendommen 1945, efter sine forældre, med et areal på 14 tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 4 ungkreaturer, 5 svin, den er nu 4 heste, 8 køer, 4 ungkreaturer, 1 svin. Bygningerne opført 1909. Ejendomsskyld 11.000,-. Hansen er i bestyrelsen for Venstres ungdom, har hesteopdræt og har 3 hingste til avl.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Anton Hansen 1877 g Albæk husfader husmand
Hansine Hansen 1875 g Volstrup husmoder
Inger Margrethe Hansen 1905 u Hørby datter
Leo Hansen 1915 u Hørby søn
Anders Hansen 1909? E Albæk aldersrentenyder
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Anton Hansen 1877 g Albæk husfader husmand
Hansine Hansen 1875 g Volstrup Husmoder
Inger Margrethe Hansen 1905 u Hørby datter
Leo Hansen 1915 u Hørby søn
Ejner Kristensen 1895 g Ugilt husfader Lejer - tømrer
Ottine Kristensen 1899 g Hørby husmoder
Erna Kristensen 1920 u Hjørring datter
Hans Andersen 1849 g Skæve aftægtsmand vejmand
Martha Andersen 1860 g Tversted aftægtskone
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Anton Hansen 1877 g Albæk husfader husmand
Hansine Hansen 1875 g Volstrup husmoder
Inger Margrethe Hansen 1905 u Hørby datter
Marie Julia Rasmussen 1899 u Volstrup plejedatter