Lille Fjembe.

LILLE FJEMBE
matr.nr.6a sydi. mfl.
Lille Fjembe blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 2 td. 2 skp. 3 fik. 4 alb. og gammel skatten var 7 rd. 75 sk.
Hans Peter Madsen Friis, der stammede fra Lolland, købte gården ved auktion den 16. juli 1863. Han døde den 14. august 1876 og enken Karen Kathrine Friis, født Jepsen sad i uskiftet bo til hun den 1. juli 1879 solgte til Hans Christiansen og Poul Jensen i fælles eje.
Poul Jensen blev eneejer fra den 22. december 1881. Gården var fra den 15. april 1885 forpagtet ud til Hans Christensen for 68o kr. årlig.
Paul Jensen solgte den 26. juni 189o til Jens Christian Andreasen fra Øster Fladholt i Understed, der den 2o. september 19o6 købte parcellerne matr.nr. 8b Gydeje og Tamstrup i Torslev sogn, fra Store Fjembe for 3.800 kr., og solgte den 15. november 1917 til mejeri ejer H. J. Lystager. Hjørring og Otto Christensen, Lundergård, for 54.750 kr., og købte derefter ALbækgård.
H. F. Lystager og Otto Christensen solgte den 25. april 1918 til proprietær Niels Andersen, Skårupgård og forvalter Age Bøgeskov, ibd. i lige sameje; for 62.500 kr., der solgte til Thorvald Weinrich, der solgte til Carl Theodor Jensen, men hvornår handlen foregik ved jeg faktisk ikke, men Weinrich er omtalt den 12. september 1918 og Carl Theodor Jensen den 17. juli 1919.
Carl Theodor Jensen, der var gift med Christine Jensen, født Kristensen, solgte så vidt jeg kan skønne til Th. Eriksen omkring 193o, der i 1932 solgte til Johannes Nedergård, han solgte formentlig til Theodor Thomsen i 1942.
Theodor Thomsen var født, den 31. august 1881 i Ø. Tversted, søn af Jens Thomsen, og gift med Krestine Thomsen, født Vingård, født 25. august 1882 i Tollestrup, datter at Niels Vingård.
senere var gården ejet af Christian Madsen, der den 29. august 1956 solgte til Harald Jensen.
 

 

1955.

Harald Jensen er født i Vraa 2. aug. 1922, forældre Kristiane og Alfred Jensen " Aavang " Vraa. Harald Jensen er gift med Marie f. Olesen i Bindslev 25. apr. 1919, forældre Anna og Peter Olesen " Sandagergaard " Bindslev. Harald Jensen overtog ejendommen 20. jul. 1956, efter Chr. Madsen, med et areal på 65 tdl. hvoraf 15 tdl. er eng og beplantning. Normal besætning 22 køer, 22 ungkreaturer, 8 søer, 2 heste, 100 høns, der leveres ca. 125 svin årligt. der findes traktor og maskiner, ejendommen er opført 1931 efter brand. Jensen ejede fra 1949 - 56 " Mygdal " ved Hjørring, og fra 1948 - 49 " Søndergaard " i Vraa. Ejendomsskyld 44.000,-.


 1945.

Theodor Thomsen, er født 31. aug. 1881 i Ø. Tversted, søn af Jens Thomsen. Gift med Kristine f. Vingaard 25. aug. 1882 i Tollestrup, datter af Niels Vingaard. Thomsen overtog ejendommen i 1942, med et areal paa 62 tdl. Bestning var ved overtagelsen, 3 heste, 12 køer, 10 ungkreaturer, 5 svin, den er nu, 6 heste, 24 køer, 24 ungkreaturer, 40 svin, 2 faar. Bygningerne er opført 1901 og 1931. Ejendomsskyld 31.000,- Gaarden ejes af Fader og søn.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karl Theodor Eriksen 1895 g Kongerslev husfader landmand
Marta Eriksen 1896 g Havbro husmoder
Agnes Erkisen 1919 u Havbro datter
Svend Eriksen 1921 u Kolbro søn
Henning Eriksen 1925 u Skæve søn
Thorbjørn Erksen 1926 u Skæve søn
Grethe Eriksen 1929 u Skæve datter
Rickhart Andersen 1900 u Skæve tjenestekarl fodermester
Vagner Elholm Jensen 1905 u Hørmested tjenestekarl forkarl
Gerda Marie Jensen Dam 1910 u Vrå tjenestepige husass.
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Carl Theodor Jensen 1893 g Torslev husfader gårdejer
Kristine Jensen 1892 g Råbjerg husmoder
Oda Jensen 1918 u Tårs datter
Dora Jensen 1920 u Hørby datter
Anna Jensen 1897 u Skæve tjenestepige
Simon Simonsen 1901 u Sæby tjenestekarl
Ejner Kristensen 1906 u Volstrup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Andreasen 1859 g Understed husfader gårdejer
Christiane Andreasen 1863 g Understed husmoder
Andreas Andreasen 1889 u Albæk søn
Elise Andreasen 1891 u Hørby datter
Anne Marie Andreasen 1892 u Hørby datter
Jørgen Chr. Andreasen 1894 u Hørby søn
Julie Andreasen 1896 u Hørby datter
Inger marie Andreasen 1898 u Hørby datter
Olga Helene Andreasen 1900 u Hørby datter
Emma Andreasen 1902 u Hørby datter
Karl Andreasen 1906 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Andreasen 80659 g Understed husfader gårdejer
Christiane Larsen 241263 g Understed husmoder
Kristine Marie Andreasen 111086 u Albæk datter
Andreas Andreasen 180189 u Albæk søn
Inger Ilse Andreasen 260890 u Hørby datter
Anne Marie Andreasen 311091 u Hørby datter
Jørgen Kristian Andreasen 170794 u Hørby søn
Julie Kirstine Andreasen 150796 u Hørby datter
Inger Marie Andreasen 100798 u Hørby datter
Olga Helene Andreasen 80500 u Hørby datter
Oluf Peter Jensen 40281 u Volstrup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Andreasen 30 g Understed husfader gårdejer
Kristiane Larsen 26 g Understed husmoder
Kristine Marie Andreasen 3 u Albæk datter
Andreas Andreasen 1 u Albæk søn
Johannes Christensen 22 u Albæk tjenestekarl
Marta Nielsen 17 u Albæk tjenestepige
Johanne Marie Sørensen 14 u Understed barnepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul Jensen 34 g Odense husfader landmand
Johanne Jensen 35 g Odense husmoder
Jens Jensen 3 u Hørby søn
Hans kristensen 33 u Odense husfader landmand
Maren Larsen 29 u Hørby husbestyrerinde
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Peter Madsen Friis 35 g Maribo husfader gårdmand
Marie Cathrine Jensen 34 g Maribo husmoder
Laurits Chr. Hansen Friis 12 u Maribo søn
Johanne Mathilde Hansen Friis 10 u Maribo datter
Jeppe Peter Hansen Friis 8 u Maribo søn
Jens julius hansen Friis 6 u Hørby søn
Elise Marie Hansen Friis 3 u Hørby datter
Carl frederik hansen Friis 1 u Hørby søn
Erneftine Caroline Mellerup 16 u frederikshavn lærerinde
Sine Jensen 16 u Torslev tjenestepige
Karen Marie Carlsen 15 u Skæve tjenestepige
Niels Anton Andersen 17 u Hørby tjenestekarl
Mads Chr. Nielsen 16 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Sophus Peter Chr. Nielsen 34 g Skæve husfader gårdmand
Ellen Christensdatter 51 g Karup husmoder
Louise Jørgensdatter 17 u Hørby datter husmoders datter
Marinus Jørgensen 11 u Hørby søn husmoders søn
Søren Chr. Nielsen 18 u Torslev tjenestekarl
Else Mortensdatter 54 enke Hørby inderste lever af rentepenge
Andreas Pedersen 25 g Jerslev inderste daglejer
Johanne Marie Axelsdatter 21 g Hørby hans kone
Axel Peter Andreasen 1 u Hørby deres søn
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ellen Mortensdatter 48 enke Hørby husmoder gårdmandsenke
Morten larsen 29 u Hørby søn
Anne Marie Larsdatter 26 u Hørby datter
Maren Larsdatter 22 u Hørby datter
Christen Larsen 12 u Hørby søn
Jens Larsen 8 i Hørby søn
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars krarup Andersen 61 g Hørby husfader gårdmand
Ellen Mortensdatter 44 g Hørby husmoder
Morten Larsen 24 u Hørby søn
Maren larsdatter 17 u Hørby datter
Anders Larsen 12 u Hørby søn
Christen Larsen 7 u Hørby søn
Jens larsen 3 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Andersen 55 g Hørby husfader gårdmand
Ellen Mortensdatter 38 g Hørby husmoder
Morten larsen 18 u Hørby søn
Anne Marie Larsdatter 15 u Hørby datter
Maren Larsdatter 11 u Hørby datter
Anders Larsen 6 u Hørby søn
Christen Larsen 1 u Hørby søn
Birgitte Sørensdatter 68 enke ? husmoders moder
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Morten Christensen 43 g husfader gårdbeboer
Birthe Sørensdatter 34 g husmoder
Ellen Mortensdatter 4 u Hørby datter
Christen Christensen 53 u tjenestekarl
Maren Thomsdatter 64 enke husfaders moder
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Sørensen 66 g husfader gårdbeboer
Kirsten Olesdatter 62 g husmoder
Søren larsen 28 u tjenestekarl
Inger jensdatter 14 u tjenestepige
Søren Larsen 10 u hyrdedreng
Ane Christensdatter 45 u inderste almisselem
Cathrine Nielsdatter 5 u hendes uægte datter