Lilleheden.

 

LILLEHEDEN
matr. nr. 8 n. v.
Lilleheden blev på et tidligt tidspunkt lagt sammen med en lille ejendom i Højstrup, der havde matr. nr. 15 og blev kaldt Kane. Jorden fra Kane hører nu til Skovende.
Jens Christian Pedersen, der var gift med Maren Johanne Larsdatter, købte ejendommen den 3o. december 1845 og solgte den 29. juni 1882 til Thomas Peter Godtfredsen, der den 20. januar 1910 solgte jorden der lå i Torslev sogn til Skovende og den 24. februar 1910 solgte han Lilleheden til Jørgen Christian Martin Sørensen fra Bakken i Gadholt i Understed sogn, der transporterede retten til skødet til broderen Søren Jørgen Møller Anton Alfred Sørensen, der den 14. august 1913 solgte til Thomas Christian Jørgensen, Skovende, der den 9. december 1915 solgte til landarbejder Johan Marinus Christensen fra Hørbylund for 5.000 kr.
Johan Marinus Christensen fik et statslån og den 14. november 1924 solgte han til gdr. Christian Nielsen, Birket for 25.000 kr., der i 1930 solgte til Valdemar Nielsen.
Valdemar Nielsen var født den 7. november 1893 i Skramhuset i Hørby, søn af Chr. Nielsen og gift med Hedvig Nielsen, født Hansen, født 25. december 1900 i Tårs, datter af Albert Hansen.
Valdemar Nielsen solgte den 27. juli 1959 til Harald Pedersen, der den 4. februar 1971 solgte til kaptajnløjtnant Walter Torp Rasmussen.
areal: 72.28o m2

 

1945.

Valdemar Nielsen er født 7. nov. 1893 i " Skramhuset " Hørby, søn af Chr. Nielsen. Gift med Hedvig f. Hansen 26. dec. 1900 i Taars, datter af Albert Hansen. Valdemar Nielsen overtog ejendommen efter sine forældre i 1930, med et areal paa 16,5 Tdl. Besætning ved overtagelsen 1 hest, 7 køer, 2 ungkreaturer, 12 svin, den er nu, 3 heste, 9 køer, 5 ungkreaturer, 12 svin, 2 faar. Bygningerne er opført 1915. Ejendomsskyld 9.000,-. V. Nielsen er uddannet ved landbruget. Er formand for Brugsforeningen i Stenhøj og kasserer for Mejeriet. Medlem af kornnævnet og i bestyrelsen for Husmandsforeningen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Valdemar Nielsen 1893 g Hørby husfader husmand
Hedvig Nielsen 1900 g Tårs husmoder
Hermann Nielsen 1922 u Torslev søn
Elise Nielsen 1927 u Tårs datter
Inger Nielsen 1929 u Tårs datter
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Marinus Christensen 1874 g Albæk husfader husmand
Marie Christensen 1873 g Albæk husmoder
Peter Christensen 1904 u Elling søn
Poul Christensen 1914 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Alfred Sørensen 1882 g Understed husfader husmand
Danieline Sørensen 1887 g Volstrup husmoder
Ebba Ruth Sørensen 1910 u Hørby datter
Kristian Nielsen 1865 g Vrejlev lejer daglejer
Kristine Marie Nielsen 1864 g Hørby husmoder
Niels Chr. Nielsen 1902 u Karup søn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Peter Gotfredsen 150541 enkem Sæby husfader husmand
Lars Chr. Gotfredsen 220179 u Hørby søn
Marie Christensen 150246 enke  Hørby husbestyrerinde e.e. Ole Chr. Jensen
Jens Jensen 220187 u Karup hendes søn
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Peter Godtfredsen 48 g Sæby husfader husmand
Eline Marie Christensen 52 g Torslev husmoder
Anton Godtfredsen 16 u Hørby søn
Inger Marie Godtfredsen 14 u Hørby datter
Lars Chr. Godtfredsen 12 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Peter Godtfredsen 39 g Sæby husfader jordbruge
Line Christensen 42 g Torslev husmoder
Christian Godtfredsen 9 u Hørby søn
Anton Godtfredsen 6 u Hørby søn
Inger Marie Godtfredsen 4 u Hørby datter
Lars Chr. Godtfredsen 2 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Thomas Godtfredsen 25 g Sæby husfader jordbruger
Eline Christensen 32 g Torslev husmoder
Niels Larsen 4 u Ugilt søn husmoders barn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Pedersen 38 g Voer husfader husmand
Maren Johanne Larsdatter 40 g Rakkeby husmoder
Anne Margrethe Jensdatter 12 u Torslev datter
Lars Peter Jensen 6 u Hørby søn