Meller Sveje.

 

MELLER SVEJE.
matr. nr. lla vestl.
Meller Sveje blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 2 td 1 skp. 1 fjk. 2 alb. og gammel skatten var 25 rd. 22 sk.
Poul Christensen, der var gift med Mette Nielsdatter, ejede gården fra begyndelsen af forrige århundrede og solgte den 16. marts 1843 til sønnen Christen Poulsen og gik på aftægt på gården, hvor han døde den 15. marts 1857 og Mette Nielsdatter døde den 5. september 1876.
Christen Poulsen, der var gift med Christiane Thomasdatter, solgte den 26. november 1874 til svigersønnen Ole Christian Jensen for 2.580 rd. og gik på aftægt på gården.
Ole Chr. Jensen, der var gift med Mette Kirstine Christensen, solgte den 22. december 1887 en parcel matr. nr. 11c fra og købte parcellen 11f fra V. Mølgård. Han solgte den 3o. januar 1896 til sønnen Jens Chr. Jensen for 18.000 kr. + aftægt, der blev kapitaliseret til 840 kr.
Christian Jensen blev senere sognerådsformand og efter hans død sad enken  Inger Marie Jensen med gården til hun den 15. marts 1937 solgte til sønnen Niels Anker Jensen, der den 13. juni 1972 solgte halvdelen af gården til sønnen Poul Jensen og den 1. juni 1973 solgte han den anden halvdel til sønnen Børge Jensen.
 

 

1955.

Niels Anker Jensen er født på ejendommen 26. aug. 1908, forældre Marie og Chr. Jensen. Anker Jensen er gift med Martine f. Andersen i 2. marts 1911, forældre Amalia og Chr. Andersen " Vester Hørby ". I ægteskabet er der 7 børn. Niels Anker Jensen overtog ejendommen i 1937 efter sine forældre, ejendommen har i 200 år været i slægtens eje. Arealet 70 tdl. hvoraf 12 tdl. er plantage. Normal besætning, 30 køer, 24 ungkreaturer, 2 heste, 4 søer, 200 høns, der leveres ca. 100 svin årligt. Der findes traktor og maskiner. Stue huset er opført, 1916, kostald 1950, laden 1939, svinestald og hestestald 1904. Ejendomsskyld 36.000,-.

 

1945.

Niels Anker Jensen, født 26. aug. 1908. gift med Martine f. Andersen 2. mar. 1911. Niels Anker Jensen overtog ejendommen i 1937, efter sine forældre, ejendommen har været i slægtens eje siden 1750. Arealet ved overtagelsen 70 Tdl. besætning 4 heste, 20 køer, 14 ungkreaturer, 20 svin, den er nu, 6 heste, 24 køer, 14 ungkreaturer, 20 svin. Bygningerne er opført 1860, 1900, 1916 og 1939. Ejendomsskyld 36.000,-. Niels Anker Jensen har været på Vraa Højskole 1930 -31.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Chr. Jensen 1845 E Lendum pensionist
Jens Chr. Jensen 1871 g Hørby husfader landmand
Inger Marie Jensen 1870 g Vrejlev husmoder
Niels Anker Jensen 1908 u Hørby søn
Sine Jensen 1908 u Hørby tjenestepige
Charles Jensen 1913 u Volstrup tjenestekarl
Peter Haagensen 1915 u Hørby fodermester
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Jensen 1871 g Hørby husfader gårdejer, sognefoged
Inger Marie Jensen 1870 g Vrejlev husmoder
Oluf Jensen 1896 u Hørby søn
Theodor Jensen 1897 u Hørby søn
Kristine Jensen 1906 u Hørby datter
Niels Anker Jensen 1908 u Hørby søn
Arnold Kristensen 1903 u Volstrup tjenestekarl
Emma Larsen 1897 u Torslev tjenestepige
Ole Jensen 1845 u Lendum pensonist tømrer
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Jensen 1871 g Hørby husfader landmand
Inger Marie Jensen 1870 g Vrejlev husmoder
Oluf Jensen 1896 u Hørby søn
Theodor Jensen 1897 u Hørby søn
Kristine Jensen 1906 u Hørby datter
Niels Anker Jensen 1908 u Hørby søn
Ole Jensen 1845 u Lendum slægtning tømrer
Ejner Nielsen 1891 u Hørby tjenesteksrl
Mathilde Larsen 1894 y Hørby tjenestepige
Helga Jensen 1896 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Jensen 290371 g Hørby husfader gårdejer
Inger Marie Christensen 240872 g Vrejlev husmoder
Oluf Chr. Jensen 10396 u Hørby søn
Christen Theodor Jensen 230397 u do søn
Lavrids Peter Larsen 90482 u do tjenestekarl
Sofus Kristensen 90384 u Torslev tjenestekarl
Jens Marinus Christensen 10390 u Torslev tjenestekarl
Ole Christian Jensen 200645 E Lendum aftægt husfaders fader
Folketælling 1. februar 1990          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Chr. Jensen 44 g Lendum husfader gårdejer
Mette Kristine Kristensen 45 g Hørby husmoder
Christiane Marie Jensen 15 u Hørby datter
Tomine Jensen 12 u Hørby datter
Karl Martinus Jensen 9 u Hørby søn
Johanne Marie Terkelsen 21 u Dr. Lund  tjenestepige
Jens Kr. Jørgensen 15 u Tårs tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christiane Thomsen 59 E Hørby aftægtskone husmoders moder
Ole Chr. Jensen 33 g Lendum husfader gårdejer
Mette Christine Christensen 35 g Hørby husmoder
Jens Chr. Jensen 8 u Hørby søn
Christiane Marie Jensen 5 u Hørby datter
Tomine Jensen 2 u Hørby datter
Ole Chr. Rasmussen 19 u Skærum tjenestekarl
Peter Chr. Rasmussen 14 u Albæk tjenestekarl
Kirsten Marie Rasmussen 24 u Gærum tjenestepige
Jensine Jensen 15 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Poulsen 53 g Hørby husfader jordbruger
Christiane Thomsdatter 49 g Hørby husmoder
Poul Chr. Christensen 21 u Hørby søn
Mette Christine Christensen 25 u Hørby datter
Anne Marie Bentsen 14 u Hørby tjenestepige
Mette Nielsdatter 76 E Hørby aftægtskone
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Poulsen 34 g Hørby husfader gårdmand
Christiane Thomsdatter 30 g do hans kone
Mette Kirstine Christensen 6 u do datter
Thomasine Christensen 3 u do datter
Poul Chr. Christensen 2 u do søn
Mette Marie Christensdatter 19 u Skæve tjenestepige
Poul Christensen 68 g Gærum aftægt
Mette Nielsdatter 58 g Hørby aftægt husfaders forældre
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Poulsen 29 g Hørby husfader selvejergårdmand
Christiane Thomsdatter 25 g do hans kone viet 261243 hørby
Mette Kirstine Christensen 1 u do datter
Poul Christensen 63 g Gærum aftægt ejers fader
Mette Nielsdatter 51 g Hørby aftægt ejers moder
Mette Marie Christensdatter 14 u Skæve tjenestepige
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul Christensen 58 g Gærum husfader gårdmand
Mette Nielsdatter 47 g Hørby husmoder
Christen Poulsen 24 u Hørby søn
Maren Marie Nielsdatter 23 u ? tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul Christensen 52 g Gærum ejer af gården
Mette Nielsdatter 41 g Hørby husmoder
Christen Poulsen 18 u Hørby søn
Cecilie Marie Thomsdatter 18 u ? tjenestepige
Johanne Marie Sørensdatter 10 u - hyrdepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Pedersen 53 g ? husfader gårdbeboer
Anne Christensdatter 46 g - husmoder
Peder Andersen 21 u - tjenestekarl
Anne Margrethe Pedersdatter 19 u - tjenestepige
Kirsten Nielsdatter 15 u - tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Pedersen 36 g ? husfader gårdbeboer
Anne Christensdatter 33 g - hans kone
Jens Christensen 34 u - tjenestekarl soldat
Kirsten Pedersdatter 16 u - tjenestepige
Johanne Larsdatter 12 u - tjenestepige
Hans Pedersen 64 u - skrædder på ophold