Munkegaard.

 

SØNDER ROPPERHEDEN
matr. nr. lk af Haven
Sønder Ropperheden blev efter udstykningen fra Haven sat i hartkorn til i td. 1 skp. a fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 6 rd. 27 sk.
Hartvig Frederik Christian Stender købte gården den 12. januar 1865, men kort tid efter blev der holdt tvangsauktion og her købte Frederik Møller fra Sveje mark for 9.000 kr. Han mageskiftede den 7. Februar 1878 med Lars Nielsen fra Lindenborg i. Torslev sogn. Løsøret bestod af en gammel hoppe, 1 føl, 3 køer, 2 kvier, 3 vogne med tilbehør, 1 jernplov, 1 træplov, I jernharve og en hakkelses maskine.
Lars Nielsen solgte den 10. juli 1880 til Ferdinand Christiansen, der den 13. december 1883 solgte til Christen Sørensen fra Estrup. Besætningen bestod nu af 2 heste, 7 køer, 3 får, 4 grise og stort set de samme redskaber som omtalt. Parcellerne 1bm,1bh hørte nu til ejendommen.
Hørby sogns kirkebog udviser, at Kristen Sørensen, 36 år, ungkarl af Ropperheden blev gift den 29. december med Alhede Kristine Rasmussen af Blokhus (29.12.85) 20 år Christen Sørensen døde den 4. februar 1926 og enken fik adkomst til gården den 3. april s. å. Den 4’alminde lige vurderinger 19.200 kr.
Niels Peter Sørensen solgte den 16. september 1948 til Ejner Munch, der den 4. november 1985 solgte til Henning Samuel Jensen.
Ejendommen, der brændte i 1936, hedder nu MUNKEGÅRD.
Donstedvej 46

 

1955.

Ejnar Munch er født i Flade sogn 25. feb. 1907, forældre Kathrine og Chr. Hansen Frederikshavn. Ejnar Munch er gift med Margrethe f. Stidsholt i Stidsholt 3. sep. 1911, forældre Mathilde og Niels Stidsholt " Meller Stidsholt ". I ægteskabet er 3 børn Bodil, Martha, og Ketty. Ejnar Munch overtog ejendommen i 1948 efter Niels Sørensen, med et areal på 26 tdl. Besætning 9 køer, 9 ungkreaturer, 1 hest, 100 høns, 4 søer, der leveres ca. 30 svin årligt. Bygningerne er opført 1936 efter brand, Ejnar Munch har tidligere drevet " Hedelund " Voerså. Ejendomsskyld 30.000,-. Ejnar Munch er Brandfoged og snefoged.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Sørensen 1898 g Volstrup husfader landmand
Olga Sørensen 1910 g Albæk husmoder
Marie Sørensen 1930 u Hørby datter
Lilly Christensen 1910 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chresten Sørensen 1849 g Hørby husfader landmand
Alhede Kristine Sørensen 1865 g V.Brøndersl husmoder
Valdemar Sørensen 1899 u Hørby slægtning medhjælper
Dagny Sørensen 1906 u København slægtning
Marie Sørensen 1917 u Hørby slægtning
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Sørensen 1849 g Hørby husfader gårdejer
Alhede Kristine Sørensen 1865 g V.Brøndersl husmoder
Valdemar Sørensen 1899 u Hørby søsterdatters søn
Dagny Sørensen 1906 u København slægtning
Marie Sørensen 1917 u Hørby slægtning
Niels Peter Borup Nielsen 1892 u Hallund plejebarn
Kresten Sørensen 1833 u jerslev aftægtsmand husfaders fader
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Sørensen 240849 g Hørby husfader husmand
Alhede Klara Sørensen 220565 g V.Brøndsl. husmoder
Mathilda Jørgensen 170577 u Dr.lund søsters datter
Valdemar Kristian Sørensen 60699 u Hørby søsterdatters søn
Niels Peter Borup Nielsen 101292 u Hallund plejebarn
Ole Pedersen 230337 E Sindal alderdomsunderstøtel
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Sørensen 40 g Hørby husfader gårdejer
Alhede Kristine Sørensen 24 g V.Brønderslev husmoder
Niels Chr. Christensen 46 u Elling tjenestekarl
Mette Marie Andersen 21 u Albæk tjenestepige
Kristine Reinert 22 u Aalborg logerende skrædder
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ferdinand Christensen 20 g Vrejlev husfader gårdejer
Jensine Nielsen 20 g Sct.Olai husmoder
Lars Chr. Nielsen 20 u Vrejlev tjenestekarl
Magdalene Christensen 17 u Skæve tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Margrethe Cathrine Truelsen 74 E Slesvig husmoder jordbruger
Karen Marie Jensen 16 u Dr. Lund tjenestepige
Niels Peter Rasmussen 7 u Albæk plejebarn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Sørensen 52 g Hellevad husfader gårdmand
Johanne Marie Nielsdatter 49 g Torslev husmoder
Søren Hansen 28 u Torslev tjenestekarl
Jens Andersen 13 u Albæk tjenestedreng
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Sørensen 47 g Hellevad husfader gårdmand
Johanne Marie Nielsdatter 45 g Torslev husmoder
Rasmus Thomsen 33 u Volstrup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Maren Hansdatter 38 enke husmoder gårdmandsenke
Jens Mortensen 16 u søn
Anne Mortensen 13 u datter
Maren Mortensdatter 10 u datter
Johanne Mortensdatter 7 u datter
Christen Pedersen 30 u tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Morten Madsen 42 g husfader gårdmand
Maren Hansdatter 32 g husmoder
Jens Mortensen 10 u søn
Anne Mortensdatter 7 u datter
Maren Mortensdatter 3 u datter
Johanne Mortensdatter 1 u datter
Johanne Mikkelsdatter 76 enke aftægtskone
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Olesen 36 g1 husfader gårdbeboer
Johanne Mikkelsdatter 43 g2 husmoder
Christen Pedersen 18 u husmoders søn
Maren Larsdatter 68 enke husfaders moder almisse
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Nielsen 62 g husfader gårdbeboer
Johanne Mikkelsdatter 30 g husmoder hans kone
Niels Pedersen 7 u søn
Christen Pedersen 4 u søn
Mikkel Pedersen 2 u søn