Nr. Gaden.

NØRRE GADEN
matr. nr. l8a sydlig
Nørre Gaden blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 1 td. 5 skp. 1 fik. 1 3/4 alb. Gården var fæstegård under Haven gods og omkring midten at forrige århundrede omtales Maren Thomasdatter som gårdbrugende enke, sønnen Christian Olesen var bestyrer, han købte gården den 5. juli 1855.
Christian Olesen, der var gift med Maren Margrethe Pedersdatter, solgte den 30. januar 1973 til sønnen Ole Peter Christiansen for 1.729 rd. 2 mark 2 sk., heri var iberegnet aftægt og de 1.350 rd. var for den faste ejendom. Christian Olesen døde den 17. februar 1819 og Maren Margrethe Pedersdatter døde den 20. juni 1888.
Ole Peter Christiansen, der blev sognefoged, solgte den 5. december 1895 en særskilt beliggende fælled lod på omtrent 6 tønder land til Bunkhulehus for 1.200 kr. Han købte Snedkergården i 1899, men beholdte Nr. Gaden til den 19. juni l9o2, da han solgte til Jens Anton Jensen fra V. Brønderslev for 9.150 kr. Ole Peter Christiansens livsværk blev herefter lagt i Snedkergården. Han blev foruden at være sognefoged også sognerådsformand og senere belønnet med Dannebrogskorset.
Jens Anton Jensen havde inden han købte Nr. Gaden, købt parcellen matr. nr. l0m fra Ledet. Han mageskiftede den 5. marts l9o3 med Valdemar Pedersen, Øster Ørvad (nu Nr. Ørvad). Prisen på Nr. Gaden var sat til 13.126 kr. alt løsøret medfulgte undtagen 2 heste, 2 søer, 1 kalv og 1 får.
Valdemar Pedersen, det var en udpræget ejendomsspekulant, solgte allerede den 23. april l9o3, skødet tinglyst 3o. april s. å. til ugifte Kristine Sørensen, Gundestruphus (Ll. Gundestrup) for l0.500 kr., der forpagtede gården ud til Niels Chr. Christensen Koustrup, der den 19. november 19o3 optog et lån med 18 kautionister, der blev slettet den 17. august 1905.
Den 19. april 1904 blev Kristine Sørensen af Haldbjerg, der var født 9. december l859 (hun var Kræn Haldbjergs søster) gift i Understed Kirke med ungkarl Lars Christian Jensen, Ledet i Hørby, der den 17. august l905 fik vielsesattesten tinglyst som adkomst på hans hustrus ejendom Gaden, matr..nr.18a og l0m, som han den 19. august l9o5 solgte til Jørgen Christian Andersen, Straden i Torslev og købte derefter Bødkerbjerg i Torslev sogn.
Jørgen Christian Andersen betalte l2.800 kr. for gården og efter at den 18. juli l907 at havde solgt den særskilt beliggende parcel mtr.nr.10m til Anders Christian Pedersen, Mølgårds mark, solgte han den 2. maj 1912 til Niels Kjærskov fra Uggerholt for 17.l00 kr. og købte derefter en ejendom på Snedkergårdens mark, matr. nr. l3n af Eskild Eskildsen.
Niels Kjærskov solgte den 28. august 1913 parcellen l8c nord for chausseen for 800 kr. og den 9. august 1917 solgte han byggegrunden til missionshuset matr. nr. 18f for 35 øre pr. kvr. alen og de der var 974 kvr. alen = 384 m2, blev prisen 341 kr.25 øre.
efter Niels Kjærskovs død solgte enken Nielsine Kjærskov den 6. maj 1947 til sønnen Christen Evald Kjærskov.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Kjærskov 1883 g Albæk husfader gårdejer
Nielsine Kjærskov 1882 g Albæk husmoder
Evald Kjærskov 1912 u Hørby søn
Elna Kjærskov 1913 u Hørby datter
Hans Kjærskov 1919 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Kjærskov 1883 g Albæk husfader landmand
Nielsine Kjærskov 1882 g Albæk husmoder
Johanne Kjærskov 1910 u Volstrup datter
Evald Kjærskov 1912 u Hørby søn
Elna Kjærskov 1913 u Hørby datter
Karen Kjærskov 1919 u Hørby datter
Hans Kjærskov 1919 u Hørby søn
Ernst Jensen 1906 u Hørby tjenestekarl
Herta Jensen 1904 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jørgen Andersen 1854 g Elling husfader gårdejer
Kristine Andersen 1864 g Skæve husmoder
Kresten Kristensen 1901 u Tolne plejesøn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Anton Jensen 210946 g Ø.Brønderslev husfader gårdejer
Jensine Kirstine Kristensen 20468 g Jerslev husmoder
Jens Kristian Jensen 181094 u Hallund søn
Jens Kristian Jensen 30980 u Hørby daglejer
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Peter Christiansen 43 g Hørby husfader gårdejer
Marianne Jensen 48 g Hørby husmoder
Jens Kristian Christiansen 12 u Hørby søn
Jens Peter Frederiksen 32 u Hørby tjenestekarl
Johanne Marie Kristiansen 39 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Peter Kristiansen 33 g Hørby husfader gårdejer
Marianne Jensen 38 g Hørby husmoder
Søren Martinus Kristiansen 4 u Hørby søn
Jens Kristian Kristiansen 2 u Hørby søn
Maren Margrethe Pedersdatter 65 E Hørby aftægtskone husfaders moder
Ane Mathilda Jensen 16 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Olesen 53 g Hørby husfader gårdmand
Maren Margrethe Pedersdatter 55 g Hørby husmoder
Peter Christian Christiansen 16 u Hørby søn
Jens Christiansen 13 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Maren Thomsdatter 76 enke Hørby husmoder gårdmandsenke
Christen Olesen 34 g Hørby søn bestyrer gården
Maren Margrethe Pedersdatter 36 g Hørby svigerdatter
Ole Peter Christiansen 4 u Hørby søn
Christen Christiansen 2 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Maren Thomsdatter 71 enke Hørby husmoder fæstegårdmandsenke
1.æ. Christen Larsen
2.æ. Ole Christensen
Anne Cathrine Christensdatter 40 u Hørby datter af 1.ægteskab
Christian Olesen 29 u Hørby søn af 2.ægteskab
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Maren Thomsdatter 65 enke Hørby husmoder gårdmandsenke
Christen Olesen 24 u Hørby søn
Maren Margrethe Pedersdatter 26 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Christensen 57 g Hørby husfader fæster af gården
Maren Thomsdatter 59 g Hørby husmoder
Christian Olesen 18 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Larsen 52 g husfader gårdbeboer
Anne jensdatter 50 g husmoder
Maren Andersdatter 16 u tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Larsen 36 g husfader boelsmand
Anne Jensdatter 35 g husmoder
Sophie Jensdatter 82 enke konens moder