Ny Gundestrup.

 

Ejendommen blev i hartkorn sat til 6 skp. 1 fjk. og gammelskatten sat til 5 rd. 46 sk.efter 1844 matrikelen.

Der er nogen usikkerhed forbundet med ejendommen, dels blev den kaldt for Laden, andre tider blev den omtalt som Skrædderhuset, hvilket  skyldtes at der blev lagt jord til fra både matr. nr. 3 og 4, og at der blev handlet med ejendommen uden at sælger havde tinglyst skøde på ejendommen.

Andreas Chr. Nielsen købte den 25. maj 1857, og solgte den 21. september 1871 til Hans Poulsen, Gundestrup, for 900 rd. Ejendommen hørte derefter nogle år under Gundestrup, hvor kun stuehuset blev stående, i nogle år.  Købmand Kragelund fra Sæby i 1909, havde overtaget Gundestrup, solgte han den 1. juli 1909 ejendommen til Jens Hans Peter Hansen Gundestrup for kr. 4865,95.

Gundestrup, der var søn fra Gundestrup, døde ugift den 1. november 1910 37 år gammel, hans søskende Anders Carl Hansen Gundestrup, og Ane Johanne Marie Gundestrup, arvede ejendommen, som de med forældrenes samtykke fil skøde på den 11. maj 1911. Ane Gundestrup tjente hos en gårdmand i Vadum ved navn Adolf Chr. Thorup, som hun blev gift med og Thorup fik den 1 februar 1912 vielsesattesten tinglyst som skøde, i lige sameje med svogeren, på ejendommen som blev kaldt Skrædderhuset.

Ejendommen blev den 30. maj 1912 solgt til Ole Christian Marinus Jensen fra Stenhaven i Åsted for 12.200 kr., der den 25. august 1957 solgte til Karen Margrethe Jensen og Knud Jensen, i lige sameje.

1955.

Knud Jensen er født i sognet 21. feb. 1920, forældre Olga og Thomas Chr. Jensen " Nordvang " Hørby. Knud Jensen er gift med Karen Margrethe f. Jensen 1. jan. 1920 i " Ny Gundestrup ", forældre Marie og Chr. Jensen. I ægteskabet er 3 børn Gunhild, Birger, Kai. Chr. Jensen overtog ejendommen 1912. Ejendommen er opført 1909, nyt stuehus fra 1950. Arealet er på 18 tdl. besætning, 8 køer, 8 ungkreaturer, 2 heste, 150 høns, der leveres ca. 85 svin årligt, Chr. Jensen driver ejendommen sammen med sin svigersøn Knud Jensen. Ejendomsskyld 26.000,-

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karl Jensen 1899 g Hørby husfader husmand
Emilie Amalie Jensen 1898 g Jerslev husmoder
Ole Chr. Marinus Jensen 1925 u Torslev søn
Herta marie jensen 1928 u Hørby datter
Henry Jensen 1908 u Hørby logerende daglejer
Kristine Jensen 1866 E Flade aftægtskone
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Chr. Jensen 1865 g Gærum husfader husmand
Kristine Jensen 1866 g Flade husmoder
Karl Jensen 1899 u Hørby søn medhjælper
Emilie Jensen 1906 u Hørby Datter
Henry Jensen 1908 u Hørby søn
Helene Jensen 1910 u Hørby Datter
Fredeman Jensen 1915 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Chr. Jensen 1865 g Gærum husfader husmand
Kristine Jensen 1866 g Flade husmoder
Sigfred Jensen 1897 u Hørby søn
Gotfred Jensen 1897 u Hørby søn
Karl Jensen 1899 u Hørby søn
Elfride Jensen 1902 u Hørby datter
Annine Jensen 1905 u Hørby datter
Emilie Jensen 1906 u Hørby datter
Henry Jensen 1908 u Hørby søn
Helene Jensen 1910 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Hansen 140123 g Understed husfader husmand, aldersrentenyder
Maren Kathrine Jensdatter 110940 g Understed husmoder
Jens Peter larsen 80892 u Hørby plejesøn s.a.Kirstine larsen Hørbylund
Olgine Knudsen 90197 u Hørby barnebarn d.a. Grethe M. Hansen
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Poulsen 77 g Gerslev husfader husmand
Ane Sørensen 75 g Gerslev husmoder
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Poulsen 67 g Gerslev husfader husmand
Ane Sørensdatter 65 g Gerslev husmoder
Pouline Hansen 24 u Gerslev datter
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Andreas Chr. Nielsen 38 g Aasted husfader landmand
Ane Martine Thomsdatter 41 g Elling husmoder
Maren Cathrine Nielsdatter 12 u Hørby datter
Nicoline Thomine Nielsdatter 9 u Hørby datter
Christian Peter Nielsen 3 u Hørby søn
Amalia Thomsdatter 46 u elling slægtning
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Christensen 43 g Elling husfader husmand
Johanne Marie Mortensdatter 34 g Jerslev husmoder
Ane Martine Jensdatter 13 u Flade husmoders datter
Dorthe Marie Christensdatter 11 u Gærum datter
Ane Cathrine Christensdatter 8 u Hørby datter
Karen Marie Christensdatter 5 u Hørby datter
Christine Christensdatter 2 u Hørby datter
Maren christensdatter 63 u Hørby indsidder lever af håndgerning
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen christensen 39 g Elling husfader husmand
Johanne Marie Mortensdatter 29 g Jerslev husmoder
Ane Martine Jensdatter 8 u Flade konens datter
Dorthea Marie Christensdatter 5 u Hørby datter
Anne Cathrine Christensdatter 3 u Hørby datter