Nygaard.

 

nygaard

NYGÅRD
matr. nr. 5m mfl.
Nygård der bestod af matr. nr.15m 6c 6d 6e og 6n blev købt fra Nyholm den 8. oktober 1914 af Christian Peter Pedersen, der den 18. april 1918 solgte til købm. Johannes Andersen og proprietær Rasmus Mikkelsen, St. Estrup for 61.000 kr., der den 13. marts 1919 solgte til Thomas Chr. Thomsen.
Ejler S. Christensen solgte den 12. december 1963 til Poul Nyholm Thomsen, Nyholm.

Ejendommen er i dag nedrevet, jorden sammenlagt med Nyholm.

 

1945.

Oscar Viggo Christiansen, født 22. sep. 1902 i Jerup, søn af Thomas Christiansen. Gift med Sire Dorthea f. Pedersen 27. sep. 1903 i Skæve, datter af Kasper Simon Pedersen. Christiansen overtog ejendommen 1945, med et areal på 60 tdl. Besætning ved overtagelsen 6 heste, 15 køer, 10 ungkreaturer, 4 svin, og 2 faar, den er nu 6 heste, 20 køer, 10 ungkreaturer, 20 svin og 4 faar. Bygningerne er opført 1917 - 18. Ejendomsskyld 25.000,-

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Chr. Thomsen 1865 g Aasted husfader landmand
Margrethe Thomsen 1867 g Gærum husmoder
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Chr. Thomsen 1865 g Aasted husfader landmand
Margrethe Thomsen 1867 g Gærum husmoder
Minne Thomsen 1895 u Gærum datter
Karen Thomsen 1900 u Gærum datter
Samuel Thomsen 1910 u Gærum søn
Valdemar Jacobsen 1895 u Skærum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1916          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. P. Pedersen 1857 g Skæve husfader gårdejer
Karoline Pedersen 1864 g Understed husmoder
Alfred Pedersen 1892 u Hørby søn
Gotfred Pedersen 1899 u Hørby søn
Valdemar Pedersen 1904 u Hørby søn
Laura Larsen 1886 u Torslev tjenestepige