Nymark.

 

NYMARK.
matr. nr. 5f mfl.
Ejendommen var tidligere på 17 tønder land, mod nu 15.443 m2. Niels Peder Pedersen købte den 7. november 1862 parcellen matr.nr.5f fra Øster Nyholm og den 3o. januar l89o købte han matr.nr.l8 vestl., der kun var sat i hartkorn til 1/4 alb. og gammel skatten var 1 øre.
Niels Peder Pedersen solgte den 25. september l902 til Ottinus Christensen fra Hørby for 3.250 kr. Besætningen bestod af 3 køer, 2 får, 1 svin.
Ottinus Christensen købte den 23. juli 198 noget jord fra Vester Hørby og solgte den 25. marts 1909 til landmand Anton Jensen fra Fælget for 5.300 kr., der den 11. april 1918 solgte til Anton Johan Christensen, der den 12. september eller 12. november 1925 solgte til kontrolassistent Marinus Madsen, Thorshøj, for 21.275 kr.
Marinus Madsen er født den 11. august l900 i L. Glaslunde, Maribo, søn af Niels Madsen og gift med Kerstine Madsen, født den 8. juni 1902 i Tolne, datter af Anders Chr. Madsen. Marinus Madsen solgte den 17. maj 1972 det meste af jorden til Karsten Jensen, Bakken.

 

1945.

Marius Madsen er født 11. aug. 1900 i L. Glaslunde, Maribo, søn af Niels Madsen. Gift med Kerstine f. Madsen 8. jun. 1902 i Tolne sogn, datter af Anders Chr. Madsen. Marius Madsen overtog ejendommen i 1925, med et areal paa 17 tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 4 køer, 1 ungkreatur, 12 svin, den er nu 3 heste, 7 køer, 5 ungkreaturer, 15 svin. Bygningerne er opført 1936, 1942, stuehuset er ældre. Ejendomsskyld 10.000,-. Marinus Madsen har været paa Stevns Landbrugsskole og har været kontrolassistent i 5 aar. Er sognebestyrer for den lokale Brandforsikring og tillidsmand for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. i bestyrelsen for sygekassen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Marinus Madsen 1900 g Maribo husfader landmand
Krestine Madsen 1902 g Tolne husmoder
Ella Nelly Madsen 1930 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Kristensen 1880 g Volstrup husfader landmand
Kristine Kristensen 1885 g Biersted husmoder
Karla Kristensen 1908 u Agersted datter
Ludvig Kristensen 1910 u Agersted søn
Mathilde Kristensen 1912 u Agersted datter
Karl Kristensen 1914 u Agersted søn
Dagmar Kristensen 1915 u Agersted datter
Jens Kristensen 1920 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Jensen 1898 g Volstrup husfader landmand
Marie Jensen 1883 g Råbjerg husmoder
Mary Jensen 1908 u Hørby datter
Sigrid Jensen 1909 u Hørby datter
Klara Jensen 1910 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Peder Pedersen 220938 g Volstrup husfader husmand
Kirsten Marie Christensdatter 260731 g Hørby husmoder
Maren Kirstine Mortensen 60486 u Hørby plejebarn
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Peder Pedersen 52 g Volstrup husfader husmand
Kirsten Marie Kristensdatter 58 g Hørby husmoder
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Peder Pedersen 41 g Volstrup husfader jordbruger
Kirsten Marie Kristensen 48 g Hørby husmoder
Chr. Peter Pedersen 22 u Hørby søn
Jens Jacob Pedersen 15 u Hørby søn
Niels Chr. Pedersen 13 u Hørby søn
Maren Pedersdatter 77 E Hørby aftægtskone
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Pedersen 31 g Volstrup husfader jordbruger
Kirsten Marie Christensdatter 39 g Hørby husmoder
Chr. Peter Pedersen 12 u Hørby søn
Marie Kristine Pedersen 10 u Hørby datter
Jens Jacob Pedersen 6 u Hørby søn
Niels Chr. Pedersen 3 u Hørby søn
Maren Pedersdatter 66 E Hørby aftægtskone
Peder Chr. Christensen 10 u Hørby plejesøn