Øster Estrup.

 

oesterestrup

ØSTER  ESTRUP.
matr. nr.16a mfl.
Gården blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 4 td. o skp, 2 fjk. 2 ½ alb. og gammel skatten var 24 rd. 30 sk
Gården var fæstegård under Haven gods og var fra begyndelsen af forrige århundrede drevet af Christen Jensen, der var gift med Mette Christensdatter, og var formentlig først fægter og senere ejer, sønnen Søren Christian Christensen købte gården den 17. oktober 1848, skødet tinglyst den 16. november s. å.
Søren Christian Christensen der var gift med Johanne Marie Larsdatter, solgte den 6. december 1883 til sønnen Lars Peter Sørensen for 8.000 kr. og gik på aftægt. Ifølge ældre skøde havde Peder Nielsen fæsterettighed på et hus.
Lars Peter Sørensen blev den 6. november 1883 gift med Marie Jensen, der var datter af Jens Christian Christensen, Broensmølle. Hun døde den 6. juli l900, 4o år gammel.
Lars Peter Sørensen solgte den 6. marts 1919 til sønnen Søren Alfred Sørensen for l00.000 kr. Af løsøre der medfulgte omtales, 6 heste, 16 køer, 17 ungkreaturer, 13 svin, 6 får, 17 læs hø, 20 læs rug, 3o læs vårkorn og 1oo læs rodfrugter. Lars Peter Sørensen købte derefter huset der i dag har adresse: Hjørringvej 144

Gården kom fra Søren Alfred Sørensen til Lydia Sørensen den 6. januar 1955, skifterets adkomst for Åge Mørk Sørensen og Carl Mørk Sørensen den 5. januar 1970, s. d. arveudlægsskøde til Åge Mørk Sørensen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Alfred Sørensen 1889 g Hørby husfader landmand
Lydia Sørensen 1889 g Sæby husmoder
Aage Mørk Sørensen 1924 u Hørby søn  (Aage lægsmand)
Karl Mørk Sørensen 1929 u Hørby søn
Edith Marianne Jensen 1915 u Tårs tjenestepige husgerning
Knud Valdemar Jensen 1910 u Hørby tjenestekarl forkarl
Aage Nielsen 1915 u Bindslev tjenestekarl 2 karl
Emil Eskildsen 1910 u Hørby tjenestekarl fodermester
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Sørensen 1892 u Hørby husfader landmand
Mathilde Sørensen 1899 u Hørby husbetyrerinde
Karoline Hansen 1903 u Marlev tjenestepige husgerning
Hans Hansen 1896 u Albæk tjenestekarl
Kristian Jacobsen 1903 u Skæve tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Peter Sørensen 1858 E Hørby husfader gårdejer
Kristine Pedersen 1858 u Flade husbestyrerinde
Albert Aleksander Sørensen 1894 u Hørby søn
Valdemar Sørensen 1896 u Hørby søn
Mathilde Sørensen 1898 u Hørby datter
Semine Sørensen 1898 u Hørby datter
Emma Andersen 1893 u Hørby tjenestepige
Agnes Nielsen 1893 u Hørby tjenestepige
Alfred Peter Christensen 1889 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Peter Sørensen 30158 enkem Hørby Husfader gårdejer, sognerådsmedlem, lægsmand
Emilie Sørensen 130886 u Hørby datter
Semine Kristine Sørensen 20688 u Hørby datter
Søren Alfred Sørensen 101189 u Hørby søn
Anna Sørensen 240991 u Hørby datter
Albert Aleksander Sørensen 210994 u Hørby søn
Valdemar Sørensen 180796 u Hørby søn
Johanne Mathilde Sørensen 100998 u Hørby datter
Anton Chr. Madsen 290682 u Torslev tjenestekarl
Johanne Karoline Elise Nielsen 270986 u Hørby tjenestepige
Harald Jens Laurits Larsen 290972 u Torslev på ophold skrædder
Søren Emanuel Olsen 10581 u Voer på ophold skrædder
Ansine Pedersen 150574 u Torslev husbestyrerinde
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Peter Sørensen 32 g Hørby husfader gårdejer
Marie Jensen 29 g Hørby husmoder
Johanne Mathilda Sørensen 5 u Hørby datter
Emilia Sørensen 3 u Hørby datter
Semine Kristine Sørensen 2 u Hørby datter
Søren Alfred Sørensen 1 u Hørby søn
Søren Chr. Sørensen 72 E Hørby aftægtsmand
Lars Chr Sørensen 23 u Albæk tjenestekarl
Tara Sophie Jensen 15 u Torslev tjenestepige
Sørine Marie Jørgensen 17 u Voer tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Chr. Christensen 61 g Hørby husfader gårdejer
Johanne Marie Larsen 60 g Understed husmoder
Christen Sørensen 30 u Hørby søn
Ane Marie Jensen 21 u Dr. Lund tjenestepige
Marie Christine Larsen 14 u Voer tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Chr. Christensen 51 g Hørby husfader gårdmand
Johanne Marie Larsdatter 49 g Understed husmoder
Christen Sørensen 20 u Hørby søn
Mette Kirstine Sørensen 19 u Hørby datter
Lars Peter Sørensen 12 u Hørby søn
Søren Chr. Jensen 18 u Torslev tjenestekarl
Anfine Christine Sørensen 16 u Voer tjenestepige
Maren Jørgensdatter 66 E Skærum slægtning
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Chr. Christensen 32 g Hørby husfader gårdmand
Johanne Marie Larsen 30 g Understed husmoder
Christen Sørensen 1 u Hørby søn
Mads Nielsen 18 u Hørby tjenestekarl
Else Marie Berthelsdatter 24 u Volstrup tjenestepige
Christen Jensen 70 g Hellevad husfaders fader aftægt
Mette Christensdatter 63 g Hørby husfaders moder aftægt
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Jensen 66 g Hellevad husfader selvejergårdmand
Mette Christensdatter 58 g Hørby husmoder
Søren Chr. Christensen 27 u Hørby søn
Inger Marie Jensdatter 24 u Hørby tjenestepige
Peder Chr. Nielsen 14 u Hørby tjenestedreng
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Jensen Allerup 59 g Hellevad husfader gårdmand
Mette Christensdatter 53 g Hørby husmoder
Søren Chr. Christensen 22 u Hørby søn
Maren Christensdatter 19 u Hørby datter
Peder Chr. Hansen 18 u tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Jensen 55 g Hellevad husfader gårdbeboer, fæster
Mette Christensdatter 47 g Hørby husmoder
Søren Chr. Christensen 16 u Hørby søn
Maren christensdatter 14 u Hørby datter
Anders Sørensen 20 u plejesøn
Maren Steffensen 20 u tjenestepige
Niels Chr. Sørensen 11 u hyrdedreng
Folketælling 1. juli 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Nielsen 40 g husfader gårdbeboer
Gjertrud Jensdatter 39 g husmoder
Jens Nielsen 10 u søn
Maren Nielsdatter 5 u datter
Niels Nielsen 3 søn