Øster Hørby.

ØSTER HØRBY
matr. nr. 2a mfl.
Øster Hørby blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 2 td. 4 skp. o fjk. 1alb. og gammel skatten var 21 rd. 84 sk. Gården var fæstegård under Hørbylund Hovedgård indtil 18o5.
Jørgen Iversen, der var gift med Ellen Christensdatter var ejer at gården fra senest 17. december 182o. Hen solgte den 14. april 1836 ca. 35 tønder land matr.nr.2b til Vester Hørby og engang imellem 1845 og l85o solgte han til Jens Johan Seistrup, der kort tid efter solgte til Jens Peter Bering og blev en slags aftægtsmand på gården.
Det er formentlig Jens Peter Bering der den 12. juli 186o mageskifter med Thomas Christian Christensen, der den 23. december 1869 solgte til Jens Olesen for 3.800 rd.
Jens Olesen der var gift med Karen Marie Poulsen, solgte den 19. december 1872 til sønnen Jens Chr. Jensen og gik på aftægt på gården.
Jens Chr. Jensen mageskiftede den 14. januar 1886 med Jens Laurits Thomsen, Snorren i Skæve sogn, Værdien af Øster Hørby blev sat til l6.800 kr. Besætningen bestod af 2 heste, 4 køer, 2 kvier, 1 kalv og3 får.
Laurits Thomsen, der var gift med Nielsine Thomsen, mageskiftede den 7. april 1892 med Proprietær Hans Christoffer Pedersen, Vester Rævdal
i Gærum sogn. Værdien at Øster Hørby blev sat til 26.000 kr., der medfulgte ingen besætning. Vester Rævdal der i hartkorn stod til 6—3—1—24, blev sat til værdi 5l.000 kr. H. C. Pedersen solgte ca. 22 tønder land til Vester Hørby, matr. nr. 2c. Hans Christoffer Pedersen solgte den 13. oktober 1898 til Søren Peter Jensen, der havde fhv. gdr. Christian Jensen som kurator. Søren Peter Jensen købte den 19. november l908 ca. 4 tønder land fra Vester Hørby og solgte til sønnen Christian Peter Jensen, der blev sognets sidste sognefoged og solgte den 7. april 1975 til Arthur Kristiansen og Peter Ross Jensen.

 


 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Jensen 1876 g Hørby husfader landmand
Marianne Jensen 1875 g Torslev husmoder
Peter Christian Jensen 1905 u Hørby søn
Anna Jensen 1907 u Hørby datter
Elna Jensen 1914 u Hørby datter
Mary Mikkelsen 1913 u Hørby tjenestepige
Alfred Jensen 1902 u Torslev tjenestekarl
Sofus Peter Jensen 1907 u Torslev tjenestekarl
Zakarias Pedersen 1880 g Kirkehyllinge husfader fodermester
Karoline Pedersen 1893 g Torslev husmoder
Hans Pedersen 1922 u Torslev søn
Annelise Pedersen 1924 u Torslev datter
Ruth Pedersen 1928 u Sundby datter
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Jensen 1876 g Hørby husfader gårdejer
Marianne Jensen 1875 g Torslev husmoder
Helga Jensen 1898 u Hørby datter
Karen Jensen 1901 u Hørby datter
Anna jensen 1902 u Hørby datter
Alfred Jensen 1903 u Hørby søn
Kristian Jensen 1905 u Hørby søn
Elna Jensen 1914 u Hørby datter
Hartel Nielsen 1895 u Hørby tjenestekarl
Martine Larsen 1902 u Hørby tjenestepige
Peter Fuglsang 1897 u Torslev tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Jensen 1876 g Hørby husfader landmand
Marianne Jensen 1875 g Torslev husmoder
Helga Jensen 1898 u Hørby datter
Karen Jensen 1901 u Hørby datter
Alfred Jensen 1903 u Hørby søn
Kristian Jensen 1905 u Hørby søn
Anna Jensen 1907 u Hørby datter
Jørgine Kristensen 1891 u Hørby tjenestepige
Albert Madsen 1892 u Hørby tjenestekarl
Hans Peter Kristensen 1894 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Peter Jensen 191176 g Hørby husfader gårdejer
Mariane Jørgensen 290775 g Torslev husmoder
Helga Kristine Jensen 71299 g Hørby datter
Anton Marinus Hansen 210683 u do tjenestekarl
Lavra Kristine Larsen 190586 u do tjenestepige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Laurits Thomsen 32 g Hørby husfader gårdejer
Nielsine Marie Jensen 42 g Hørby husmoder
Jens Chr. Thomsen 11 u Hørby søn
Inger Marie Thomsen 10 u Hørby datter
Karl Chr. Thomsen 6 u Hørby søn
Eline Marie Thomsen 5 u Hørby datter
Jens Laurits Thomsen 3 u Hørby søn
Thomas Anton Thomsen 2 u Hørby søn
Ane Marie Kristensen 20 u Albæk tjenestepige
Inger Marie Jensen 14 u Hørby tjenestepige
Søren Chr. Jensen 23 u Karup tjenestekarl
Jens Andreas Jensen 16 u Karup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Jensen 33 g Understed husfader gårdejer
Frederikke Jensen 26 g Understed husmoder
Jensine Petrine Jensen 6 u Understed datter
Karl Chr. Jensen 4 u Understed søn
Jens Peter V. Jensen 2 u Understed søn
August Laurits Jensen 1 u Understed søn
Ole Chr. Olesen 20 u Torslev tjenestekarl
Trine Larsen 16 u Hørby tjenestepige
Jensine Jensen 10 u Lendum tjenestepige
Jens Olesen 63 g Dr. Lund aftægtsmand
Karen Marie Poulsdatter 63 g Dr. Lund aftægtskone
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Olesen 53 g Dr.Lund husfader jordbruger
Karen Marie Poulsen 55 g Dr.Lund husmoder
Ole Chr. Jensen 29 u Hørby søn
Ane Kathrine Jensen 18 u Hørby datter
Lavra Jensen 16 u Hørby datter
Else Marie Hansen 13 u Torslev Tjenestepige
Jakob Laurits Hansen 16 u Torslev tjenestekarl
Maren Poulsen 66 E Ø.Hassing tjenestepige allerdomsunderstøttelse
Hans Chr. Olsen 51 F Dr.Lund tjenestekarl
Arend Hartel Rasmussen 56 u Hørby Kostgjenger
Kirsten Pedersen 50 E Hørby indsidder
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Bering 26 u Albæk husfader gårdejer
Anne Marie Simonsdatter 29 u Hørmested husbestyrerinde
Hans Chr. Christensen 15 u Hørby tjenestekarl
Jens Johan Jelstrup 45 skilt Aalborg fhv.ejer af gården lever af renter
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jørgen Iversen 46 g Karup husfader selvejergårdmand
Ellen Christensdatter 46 g do husmoder hans kone
Petrine Andersdatter 20 u Hørby konens datter
Lovise Jørgensdatter 12 u do datter
Marinus Jørgensen 6 u do søn
Niels Peter Hansen 19 u Albæk tjenestekarl
Peter Christian Jensen 13 u Hørby plejebarn almisselem
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jørgen Iversen 41 g Karup husfader gårdmand
Ellen Christensdatter 42 g Karup husmoder
Petrine Andersdatter 14 u Hørby konens datter
Lovise Jørgensdatter 7 u Hørby datter
Marinus Jørgensen 1 u Hørby søn
Anders Christensen 25 u do tjenesterkarl
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jørgen Iversen 35 g Karup husfader ejer af gården
Ellen Christensdatter 35 g Karup husmoder
Kirsten Marie Andersdatter 13 u Hørby konens datter
Petrine Andersdatter 9 u Hørby konens datter
Lovise Jørgensdatter 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Jensen 70 enkem ? husfader gårdbeboer
Anne Nielsdatter 29 u - datter
Jens Nielsen 26 u - søn
Maren Nielsdatter 22 u - datter
Johanne Nielsdatter 16 u - datter
Ole Nielsen 13 u - søn
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels jensen 46 g ? husfader gårdbeboer
Ane Marie Olesdatter 39 g - husmoder
Ane Nielsdatter 15 u - datter
Jens Nielsen 12 u - søn
Maren Nielsdatter 8 u - datter
Johanne Nielsdatter 4 u - datter