Østerlund.

 

 

Østerlund.
matr.nr.1n
Østerlund er udstykket fra Hørbylund Hovedgård den 2o. januar 1931 og købt af Alfred Jensen med et areal på 11.143o m2
Alred Jensen var født den 23. juni 19o2 på Ll. Nørgård i Højstrup i Torslev sogn">

 

 

Østerlund.

 

 

Østerlund.
matr.nr.1n
Østerlund er udstykket fra Hørbylund Hovedgård den 2o. januar 1931 og købt af Alfred Jensen med et areal på 11.143o m2
Alred Jensen var født den 23. juni 19o2 på Ll. Nørgård i Højstrup i Torslev sogn, søn af Jens Jensen og gift med Anna Jensen, der var født den 1. december 19o7 i Hørby, datter af Peder Jensen. Alfred Jensen solgte den 5.november 1975 til Erik Jensen, der den 2o. april 1976 købte 4.184o m2 jord, matr. nr. 5c, fra Korsager.

 

1955.

Alfred Jensen er født i Torslev 23. juni 1902. forældre Anna og Jens Jensen " Lille Nørgaard " Torslev. Alfred Jensen er gift med Anna f. Jensen, forældre Mariane og Peter Jensen " Øster Hørby ". I ægteskabet er 10 børn, Edith, Inger, Erling, Hans, Poul, Erik, Ruth, Else, Kai, Ole. Alfred Jensen opførte ejendommen i 1931,  på en paracel udstykket fra Hørbylund Hovedgaard, med et areal på 20 tdl. Bygningerne er opført 1954 efter brand. Normal besætning, 10 køer, 4 ungkreaturer, 2 heste, 100 høns, 7 søer, der leveres ca. 30 svin årligt .Ejendomsskyld 31.000,-. Siden 1946 har Jensen været i bestyrelsen for Hørby Brugsforening.

1945.

Alfred Jensen søn af Jens Jensen. Gift med Anna Jensen. Overtog ejendommen 1930, med et areal 20 tdl. Besætning ved overtagelsen 3 heste, 10 køer, 7 ungkreaturer, 20 svin 1 faar. Bygningerne opført 1931. Ejendomsskyld 18.200,-. Jensen er i bestyrelsen for Hørby Mejeri og Brugsforening.