Pigerhuset.

 

PIGERHUSET
matr.nr.6a mfl.
Piggerhuset blev efter den såkaldte landmålermatrikel fra 1682 sat i hartkorn til 3 fjk. 1 1/15 alb., der efter 1844 matriklen blev forhøjet til 3 skp. 1 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 70 sk. Ejendommen var fæsteejendom under Hørbylund Hovedgård indtil 18o5.
Svend Iversen, der var gift med Else Christensdatter, købte ejendommen den 2. oktober 1822, skødet tinglyst den 17. februar 1823. Han solgte den 13. maj 1869 til sønnen Chr. Svendsen, der blev omtalt som husmand og skrædder. Der medfulgte da en hede lod, matr. nr.6 på Tornshede, der var lejet ud for 5o år for 1 rd. 2 mark om året. Desuden medfulgte matr. nr. lb vestlig (Vollerhede).
Chr. Svendsen solgte den l9. juni 1879 til Karen Marie Christensdatter, Sønder Krattet i Karup (Røllén), der den 1. juli l898 solgte til Jens Christian Pedersen, der den 20. januar 1898 solgte til Laurits Larsen fra Sveje for 4.350 kr. og købte derefter matr. nr. 6b nordvestlig (Båren).
Laurits Larsen solgte den 7. april l904 til Lars Christian Christiansen fra Hørbylund mark for 4.125 kr., der den 28. april s. å. Købte matr. nr. 9e, der i hartkorn var sat til 1 skp. 1 fjk. 1 1/4 alb., af sin svigerfader Mads Peder Jensen, Nørreskoven, uden andet vederlag end at denne kom på aftægt i Piggerhuset. Ejendommen var nu på ca.12 tønder land.
Lars Chr. Christiansen var født den 28. marts 1873 i Lendum, søn af Thomas Peter Christiansen og gift med Mathilde Christiansen, født Madsen, datter af føromtalte Mads Peder Jensen. Hun døde den 23. februar 1907 og Lars Christian Christiansen skiftede den 21. maj l908 med ægteparrets 5 børn, der hver arvede 298 kr. 24 øre efter deres moder. Børnene var:
Peter Larsen Madsen, født 25. august 1896
Johan Christiansen, født 15. december l900
Albert Christiansen, født 9. februar 1904
Valdemar Christiansen, fedt 31. marts 1905
Mathilde Marie Christiansen, født 28. januar 1907
Lars Christian Christiansen blev den 9. juni 1908 gift i Hørby Kirke med Ane Christine Christensen, der var født den 10. maj 1884 i Hegnhuset i Torslev sogn, datter af Jens Michael Christensen.
Lars Christian Christiansen solgte den 29. juni 1951 til svigersønnen Henry Karl Rasmussen.


 1945.

Lars Chr. Kristiansen, født 28. mar. 1873 i Lendum, søn af Thomas Peter Kristiansen. Gift med Anna Kirstine f. Christensen 10. maj 1884 i Torslev, datter af Jens Michael Christensen. Kristiansen overtog ejendommen 1904, med et areal på 12 tdl. Besætning 6 køer, 4 ungkreaturer, 8 svin. Bygningerne er opført 1872, 1910 og 1945, Ejendomsskyld 7.500,-.

 

Folketælling 1. februar 1930

 

 

 

 

 

Navn

alder/født

G/U

Fødested

Fam.Stilling

Bemærkninger

Lars Kristiansen

1873

g

Lendum

husfader

landmand

Anna Kristiansen

1884

g

Torslev

husmoder

Oskar Kristiansen

1915

u

Hørby

søn

Johanne Kristiansen

1917

u

Hørby

datter

Erna Kristiansen

1919

u

Hørby

datter

Niels Kristiansen

1920

u

Hørby

søn

Edith Kristiansen

1924

u

Hørby

datter

Sylvia Kristiansen

1925

u

Hørby

datter

Folketælling 1. februar 1921

 

 

 

 

 

Navn

alder/født

G/U

Fødested

Fam.Stilling

Bemærkninger

Lars Kristiansen

1873

g

Lendum

husfader

husmand

Anna Kristiansen

1884

g

Torslev

husmoder

Marie Kristiansen

1911

u

Hørby

datter

Hilda Kristiansen

1912

u

Hørby

datter

Th. Peter Kristiansen

1914

u

Hørby

søn

Oskar Kristiansen

1915

u

Hørby

søn

Johanne Kristiansen

1917

u

Hørby

datter

Erna Kristiansen

1919

u

Hørby

datter

Niels Kristiansen

1920

u

Hørby

søn

Folketælling 1. februar 1911

 

 

 

 

 

Navn

alder/født

G/U

Fødested

Fam.Stilling

Bemærkninger

Lars Kristiansen

1873

g

Lendum

husfader

husmand

Anna Kristiansen

1884

g

Torslev

husmoder

Johan Kristiansen

1899

u

Hørby

søn

Albert Kristiansen

1904

u

Hørby

søn

Valdemar Kristiansen

1905

u

Hørby

søn

Jens Chr. Kristiansen

1907

u

Hørby

søn

Marie Tomine Kristiansen

1910

u

Hørby

datter

Folketælling 1. februar 1901

 

 

 

 

 

Navn

alder/født

G/U

Fødested

Fam.Stilling

Bemærkninger

Laurits Peter Larsen

280273

g

Hørby

husfader

murer og musiker

Tomine Jensen

201277

g

Hørby

husmoder

Oluf Chr. Larsen

60498

u

Hørby

søn

Lars Chr. Larsen

170899

u

Hørby

søn

Folketælling 1. februar 1890

 

 

 

 

 

Navn

alder/født

G/U

Fødested

Fam.Stilling

Bemærkninger

Jens Chr. Pedersen

36

g

Torslev

husfader

husmand

Trine Poulsen

41

g

Skærum

husmoder

Peter Chr. Pedersen

11

u

Lendum

søn

Folketælling 1. februar 1880

 

 

 

 

 

Navn

alder/født

G/U

Fødested

Fam.Stilling

Bemærkninger

Karen Marie Christensdatter

71

F

Karup

husmoder

jordbruger

Trine Andersen

4

u

Volstrup

plejebarn

Christian Pedersen

30

g

Aasted

indsidder

daglejer

Ane Kathrine Christensen

23

g

hals

husmoder

Folketælling 1. februar 1870

 

 

 

 

 

Navn

alder/født

G/U

Fødested

Fam.Stilling

Bemærkninger

Christian Svendsen

33

g

Hørby

husfader

jordbruger, skrædder

Karen Jensdatter

36

g

Maribo

husmoder

Jens Voersaae

7

u

Voersaa

slægtning

Albert marinus Svendsen

4

u

Hørby

søn

Ane Marie Svendsen

2

u

Hørby

datter

Christine svendsen

1

u

Hørby

datter

Svend Iversen

77

g

Volstrup

aftægtsmand

Ane Cathrine Christensdatter

68

g

Understed

aftægtskone

Christen Madsen

16

u

Karup

logerende

skrædderdreng

Folketælling 1. februar 1850

 

 

 

 

 

Navn

alder/født

G/U

Fødested

Fam.Stilling

Bemærkninger

Svend Iversen

58

g

Hørby

husfader

bødker

Ane Cathrine Christensdatter

49

g

Understed

husmoder

Anders Svendsen

24

u

Hørby

søn

medhjælp hos faderen

Christian Svendsen

14

u

Hørby

søn

Else Margrethe Svendsen

9

u

Hørby

datter

Folketælling 1. februar 1845

 

 

 

 

 

Navn

alder/født

G/U

Fødested

Fam.Stilling

Bemærkninger

Svend Iversen

53

g

Hørby

husfader

husmand, tækkemand

Anne Cathrine Christensdatter

44

g

Understed

husmoder

Jens Svendsen

13

u

Hørby

søn

Christian Svendsen

9

u

Hørby

søn

Else Margrethe Svendsen

4

u

Hørby

datter

Folketælling 1. februar 1840

 

 

 

 

 

Navn

alder/født

G/U

Fødested

Fam.Stilling

Bemærkninger

Svend Iversen

48

g

Hørby

husfader

husmand, bødker

Anne Cathrine Christensdatter

39

g

Understed

husmoder

Iver Svendsen

13

u

Hørby

søn

Jens Svendsen

8

u

Hørby

søn

Christen Svendsen

4

u

Hørby

søn

Folketælling 1. februar 1834

 

 

 

 

 

Navn

alder/født

G/U

Fødested

Fam.Stilling

Bemærkninger

Svend Iversen

41

g

Hørby

husfader

husmand, bødker

Else Christensdatter

39

g

husmoder

Christen Svendsen

13

u

Hørby

søn

Anders Svendsen

11

u

Hørby

søn

Iver Svendsen

7

u

Hørby

søn

Jens Svendsen

2

u

Hørby

søn