Porten.

 

PORTEN

matr. nr. 5 n.v.
Porten blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 5 skp, 3 fjk. ½ alb. og gammel skatten var 7 rd 32 sk. arealet: 125.376 m2
Porten var Fæsteejendom under Hørbylund Hovedgård og blev formentlig købte til selveje derfra i 18o5 af Jens Pedersen. Han døde i 1823 og den Niels Jensen der overtog gården efter ham formodes at være hans søn
Niels Jensen var gift med Kirsten Møller Jensen og solgte den 1. juli 1848 til Hågen Torsten Kure Casper, der den 23. december 1869 solgte til Thomas Christian Pedersen fra Mosen og købte derefter Bødkerbjerg i Torslev sogn.
Thomas Chr. Pedersen solgte den 12. juli 1888 til Christen Sørensen fra Mosen for 5.400 kr. Der medfulgte 1 hoppe, 3 køer, 2 får og 1 gris. Christen Sørensen solgte den 21. august 189o til Ole Chr. Jensen, Nørmark i Gærum for 5.050 kr., der den 11. april 1901 mageskiftede med Valdemar Pedersen, Østergård i Hale, der den 26. september 1901 solgte med besætning til Jens Christian Nielsen fra Bannerslund i Elling sogn for 9.500 kr.
Jens Chr. Nielsen solgte den 27. august 1905 til gdr. Anders Sørensen Glargård  Nørgård i Åsted for l0.200 kr. Der medfulgte en besætning på 2 heste, 3 køer, 1 kalv, 2 svin. Den 7. december 1905 blev der gjort udlæg i gården 82 kr. 49 som Glargård skyldte tjenestekarl Peder Pedersen i Åsted.

 Glargård mageskiftede den 1. marts 19o6 med gæstgiver M. P. Knudsen, Hjørring, der allerede den 15. marts s. å. solgte til møller Niels Chr. Nielsen fra Skættrup i Børglum sogn, der den 13.december s. å. mageskiftede med Vilhelm Pedersen fra Hjørring, der den 14. oktober 19o9 solgte til Ludvig Wøhlk  Agerdal for l0,800 kr.
Gården gik til tvangsauktion den 15. februar l910 og her købt af sagfører Gustav Riber, Sæby, der transporterede retten til skødet til Anton Jensen for 10.500 kr.
Anton Jensen fik skøde på gården den 28. april 1910 og solgte den 25. oktober 1924 til Chr. Emanuel Jensen, hidtil mosen, for 35.000 kr.
Chr. Emanuel Jensen var født den 27. januar 1884 i Thorshøj, søn af Jens Peter Jensen og gift med Hedvig Amalie Jensen, født Christensen, født 16. januar 1895 i Ugilt, datter af Hans Chr. Christiansen.
Efter Chr. Emanuel Jensens død fik enken adkomst til gården den 16. oktober 1954 og solgte den 18. december 1964 til Karl Åge Jensen, der den 5. november 1982 solgte til Jørgen Kjeldgård Jensen.

1945.

Chr. Emanuel Jensen, født 27. jan. 1884, søn af Jens Peter Jensen. Gift med Hedvig Amalia f. Christensen 16. jan. 1895 i Ugilt. Jensen overtog ejendommen i 1924, med et areal på 24 tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 7 køer, 2 ungkreaturer 8 svin, den er nu 3 heste, 12 køer, 5 ungkreaturer, 10 svin. Bygningerne er opført 1908. Ejendomsskyld 16.000,-. Chr. Jensen har været paa Risgaard højskole 1902 -03. Har været formand for Hørby Brugsforening og i bestyrelsen for Sygekassen, Venstevælgerforeningen og Foderstofforeningen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Emanuel Jensen 1884 g Torslev husfader landmand
Hedevig Amalia Jensen 1885 g Ugilt husmoder
Chr. Peter Jensen 1917 u Torslev søn
Elin Lilly Jensen 1918 u Hørby datter
Thorvald Berhart Jensen 1919 u Hørby søn
Thomas Emanuel Jensen 1920 u Hørby søn
Karl Aage Jensen 1925 u Hørby søn
Erik William Jensen 1926 u Hørby søn
Johan Chr. Holst 1862 u Torslev logerende medhjælper
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Jensen 1862 g Volstrup husfader husmand
Vilhjelmine Jensen 1866 g Sindal  husmoder
Hanne Jensen 1892 u Volstrup datter
Ejner Jensen 1909 u Hjørring tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Jensen 1862 g Volstrup husfader husmand
Vilhjelmine Jensen 1866 g Sindal husmoder
Konstansia Jensen 1895 u Skæve datter
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas P. Valdemar Pedersen 140474 g Frederiksh. husfader landbruger
Martine Nielsen 271273 g Flade husmoder
Helene Marie Pedersen 130197 u Volstrup datter
Christian Valdemar Pedersen 80598 u Hørby søn
Marie Kristiansen 60486 u Lendum plejebarn husgerning
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Chr. Jensen 49 g Hørby husfader husmand
Ane Christine Hansen 44 g Gårslev husmoder
Ane Marie Jensen 14 u Gærum datter
Jens Johan Jensen 12 u Gærum søn
Laurine Jensen 9 u Gærum datter
Karoline Jensen 4 u Gærum datter
Alfred Peter Godtfredsen 1 u Gærum plejesøn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Chr. Pedersen 39 g Hørby husfader jordbruger
Margrethe Sophie Lytgen 35 g Hallund husmoder
Jens Peter Nielsen 15 u Hørby søn
Johannes Pedersen 12 u Hørby søn
Dorthea Pedersen 8 u Hørby datter
Peder Chr. Pedersen 5 u Hørby søn
Jørgine Pedersen 2 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Pedersen 29 g Hørby husfader jordbruger
Sophie Lytgen 24 g Hallund husmoder
William Lytgen 11 u Skærum søn
Jens Peter Nielsen 4 u Hørby søn
Johannes Pedersen 2 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Haagen Torsten Kure Casper 39 g Frederikshavn husfader sadelmager
Cecilie Toft 45 g Furreby husmoder
Jensine Martine Casper 8 u Torslev datter
Jens Jensen Casper 4 u Albæk søn
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul Chr. Olesen 36 g Blære husfader tømmermand,fhv. møller i Hørbylund mølle,
Maren Hansdatter 29 g Hørby hans kone
Hans Christian Poulsen 6 u do søn
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Jensen 47 g ? husfader husmand
Kirsten Møller Jensdatter 45 g - husmoder
Karen Marie Nielsdatter 19 u - datter
Jens Chr. Nielsen 16 u - søn
Niels Chr. Nielsen 11 u - søn
Johannes Marinus Nielsen 6 u - søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Jensen 39 g ? husfader husmand
Kirsten Møller Jensdatter 39 g - hans kone
Karen Nielsdatter 12 u - datter
Jens Nielsen 10 u - søn
Niels Nielsen 5 u - søn
Maren jensdatter 85 enke - almisse husmoders moder
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Pedersen 48 g ? husfader husmand
Inger Vigildsdatter 52 g - husmoder
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Christensen 80 enkem ? husfader stenpikker, husmand
Mette Jensdatter 46 u - datter almisselem