Rendborg.

RENDBORG
 matr.nr.ls mfl.
Carl Christian Jensen købte ejendommen Rendborghus. matr. nr. 1s 5.og 1at 3.46l m2 , fra Haven den 1. april l909 for 5.500 kr., desuden havde han lejeret på den nordlige del af ejendommen matr. nr. 1be for 49 år, for 25 øre om året.
Emanuel Bertel Jensen solgte den 4. marts 1942 til Niels Chr. Olesen, der var søn at Ole Olesen, St. Svangen, efter hvis død enken Louise Olesen den 9. januar l980 solgte til Inger Osbjørn Hansen og Finn Osbjørn Olesen, der den 3o. juni 1983 solgte til Anne Margrethe Nielsen og Svend Christiansen, sidste blev eneejer den 5. juli 1984.


 

 

1945.

Niels Chr. Olsen, er født paa " St. Svangen " 17. okt. 1907, søn af Ole Olsen. Gift med Louise Krestine Marie f. Madsen 30. jan. 1911 i Hørby, datter af Bertel Chr. Madsen. Ejendommen er overtaget af Niels Chr. Olsen i 1942, med et areal paa 16 Tdl. Besætning er nu 2 heste, 6 køer, 4 ungkreaturer, 4 svin. Bygningerne er opført 1905. Ejendomsskyld 13.000,- Olsen er uddannet ved landbruget. Har paa ejendommen tørveproduktion.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karl Chr. Jensen 1880 g Skæve husfader landmand
Martine Jensen 1880 g Skæve husmoder
Daniel Julius Jensen 1918 u Hørby søn
Vilhjelm Johannes Jensen 1920 u Hørby søn
Anne Jensen 1922 u Hørby datter
Magnus Chr. Peter Jensen 1908 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karl Chr. Jensen 1880 g Skæve husfader husmand
Martine Jensen 1880 g Skæve husmoder
Marie Margrethe Jensen 1907 u Hørby datter
Jens Chr. Jensen 1910 u Hørby søn
Ingrid Jensen 1914 u Hørby datter
Signe Jensen 1916 u Hørby datter
Lise Jensen 1917 u Hørby datter
Daniel Julius Jensen 1918 u Hørby søn
Vilhjelm Johannes Jensen 1920 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karl kristian Jensen 1880 g Skæve husfader husmand
Martine Jensen 1880 g Skæve husmoder
Martin Juul Jensen 1902 u Hørby søn
Emanuel Bertel Jensen 1906 u Torslev søn
Marie Margrethe Jensen 1907 u Hørby datter
Magnus Peter Jensen 1908 u Hørby søn
Jens Chr. Jensen 1910 u Hørby søn