Risgaard Mølle.

 

 

arkiv foto 

RISGÅRD MØLLE.


Niels Fuglsang og Niels Chr. Olesen, Store Svangen forpagtede parcellen der senere fik matr.nr.l20 fra Risgård, ifølge tinglyst kontrakt, den 18. december 1890 for 48 år. De opførte i fællesskab en hollandsk vindmølle.
Den 8
. januar 1903 solgte Niels Chr. Olesen sin halvpart af møllen til Niels Fuglsang for 3.150 kr., der samtidig fik skøde på parcellen, der ifølge landbrugsministeriets skrivelse fra den 27. august 1902, er lovligt udstykket fra Risgård. Hartkornet blev sat til 1. alb. og gammel skatten til 21 øre. Arealet 1135 m2.
Niels Fuglsang solgte den 16
. juli 1903 til Jens Peter Jensen, Tamstrup, med påstående vejrmølle, for 7.750 kr., der den 22. december 1904 solgte til landpost Jens Jacob Hansen for 8.000 kr. og købte derefter Lundergård i Torslev sogn.
Jens Jacob Hansen mageskiftede den 7
. januar 1909 med Søren Peter Sørensen, Volstrup hede. Datoen er tinglysning datoen, men Søren Peter Sørensen var omtalt allerede den 22. oktober 19o8.
Søren Peter Sørensen mageskiftede den 9
. oktober 1909 igen med Jens Jacob Hansen, der nu havde Elmelund i Karup. Værdien af møllen blev sat til 8.000 kr.
Jens Jacob Hansen solgte den 7
. december 1911 til Hans Peter Christensen, der den 28. oktober 1912 solgte til møllebestyrer Anton Rudolf Christian Jensen fra Tårs for 5.200 kr., der den 8. oktober 1914 solgte til Adolf Christian Peter Jensen fra Horsens mølle for 5.500 kr.  
Efter offentlig
t skifte den. 27. juni 1961, solgte arvingerne den 24. november s. å til Adolf Nielsen. Adkomst for Kaj Nielsen og 6 andre arvinger den 4. maj 1983, der samme dag solgte til Preben Jensen.
Hjørringvej 132

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Adolf Chr. Peter Jensen 1881 g Sæby husfader møller
Lovise Jensen 1862 g Mosbjerg husmoder
Rose Jensen 1903 u Mosbjerg datter
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Adolf Chr. Peter Jensen 1881 g Sæby husfader møller
Lovise Jensen 1862 g Mosbjerg husmoder
Rose Jensen 1903 u Mosbjerg datter
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens J. Hansen 1858 g Volstrup husfader møller
Kristine Pedersen 1877 g Volstrup husmoder
Dagny Johanne Hansen 1910 u Hørby datter
Kristiane Kristensen 1825 u Elling slægtning
Folketælling 1. februar 1906          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jacob Hansen 1858 u Volstrup husfader møller
Kristine Marie Pedersen 1877 u Volstrup husbestyrerinde
Kristiane Kristensen 1825 E Elling slægtning