Rysholt.

RYSHOLT
matr.nr.6a mfl. s. ø.
Da Frederik den 2. den 18. juni 1578 mageskiftede Voeraård med underliggende bøndergods til Otto Banner og Ingeborg Skeel, hørte gården Rysholt i Hørby sogn under Voergård. Rysholt blev senere fæstegård under Sæbygård.
Efter 1844 matriklen blev Rysholt sat i hartkorn til 2 td. 2 skp. ø fjk. 1 alb. og gammel skatten var 10 rd. 24 sk.
Fæstegårdmand Peder Hansen, Rysholt, købte den 22. april 1847 den ejendom, eller parcel, der havde matr. nr. l sydvestlige del, der i hartkorn stod til 7 skp. 1 fjk. alb. og gammel skatten var 5 rd. 30 sk. Ved skiftesamlingen efter Peder Hansen den 6. oktober 1870 blev omtalte parcel omtalt som en eng der havde en værdi af l.000 rd.
Peder Hansen døde den 6. august og var da fæster af Rysholt og ejer af omtalte matr. nr. 1 s. ø. og matr.nr.l3 Hørbylund Hovedgård, sidstnævnte stod i hartkorn til l/4alb. Og var bortfæstet. men blev solgt den 28. oktober 1880 for 200 kr.
Enken Ane Margrethe Sørensdatter skifter den 6. oktober 1870 og gifter sig den 27. december s. å. med Lars Christian Sørensen. Hun købte Rysholt til selveje fra Sæbygård den 24. februar 1871 for 2.600 rd. Stamhuset lod l.800 rd. stå som 1’prioritet i gården i 30 år til 4 % rente. Lars Christian Sørensen fik adkomst til gården den 7. marts 1872, skødet tinglyst den 4. juli s. å.
Lars Chr. Sørensen solgte noget jord fra, matr.nr.6b til sammenlægning med Gjeldersholt, 6c til bebyggelse inden 2 år, eller sammenlægning med anden ejendom (senere Rysholthus), og den 7. juni 1894 solgte han parcellen matr.nr. 6d, der var på ca. 5 tønder land og i hartkorn sat til 1 skp. o fjk. l alb. og gammel skatten var 1 kr. 19 øre, til Niels Jørgen Nielsen, der var gift med steddatteren Johanne Malene Christine Pedersen. Stedet var beliggende på vestre side af Sæby Sundby landevejen. Der var ingen købesum, men Niels Jørgen Nielsen skulle give afkald på den arv der ville tilfalde hans hustru. Værdien blev sat til 500 kr.
Lars Chr. Sørensen solgte den 22. juli 1897 til sønnen Johan Peter Marinus Sørensen for 15.745 kr., iberegnet aftægt.
Johan Peter Marinus Sørensen døde den 19. april 1908 og boet solgte den 27. august s. å. til Alfred Rasmussen, Bredmose, for 34.146 kr., der den 11. november 1916 solgte til gdr. Christian Peter Christensen for 51.145 kr. og købte derefter Kjærsgård i Skæve sogn.
Christian Peter Christensen solgte den 4. november 1915 til gdr. Niels Otto Jensen, hidtil af Kraglund, for 70,000 kr.
Efter Niels Otto Jensens død drev enken Hansine Jensen gården ind til hun solgte til sønnen Kresten Kraglund Jensen. der den 9. januar 1981 solgte til sønnen Kristian Kraglund Jensen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hansine Petrea Jensen 1888 E Albæk husmoder gårdejerske
Sigrid Kragelund Jensen 1913 u Volstrup datter
Adolf Kragelund Jensen 1917 u Hørby søn
Jens Kragelund Jensen 1919 u Hørby søn
Chresten Kragelund Jensen 1924 u Hørby søn
Carl Kragelund Jensen 1926 u Hørby søn
Kaj Marinus Torp 1899 u aalborg bestyrer
Aksel Christensen 1912 u Volstrup tjenestekarl
Ejner Pedersen 1907 u Volstrup tjenestekarl
Peter Pedersen 1911 u Skallerup tjenestekarl
Ingeborg Andersen 1911 u Hjørring hus ass.
Augusta Petrine Gustafsen 1878 u Skæve tjenestepige malkepige
Anders Peter krestensen 1885 g Volstrup husfader fodermester
Mathilde krestine Krestensen 1886 g Volstrup husmoder syerske
Edel Johanne Krestensen 1915 u Hørby datter
Anna Petrea Krestensen 1917 u Hørby datter
Lilly Henriette Krestensen 1920 u Hørby datter
Johanne Marie Nielsen 1859 u Albæk logerende syerske
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Jensen 1889 g Volstrup husfader gårdejer
Hansine Petrea Jensen 1888 g Albæk husmoder
Sigrid Kragelund Jensen 1913 u Volstrup datter
Kresten Kragelund Jensen 1915 u Volstrup søn
Adolf Kragelund Jensen 1917 u Hørby søn
Jens Kragelund Jensen 1919 u Hørby søn
Lars Sørensen 1847 E Understed aftægtsmand
Kristian Larsen 1901 u Albæk tjenestekarl
Poul Larsen 1903 u Hørby tjenestekarl
Anna Kristiansen 1900 u Hellevad tjenestepige
Sophie Andersen 1903 u Flade tjenestepige
Nielsine Krestensen 1908 u Volstrup barnepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Alfred Rasmussen 1855 g Nr.Søby husfader gårdejer
Margrethe Christine Rasmussen 1853 g Hørby husmoder
Rasmine Rasmussen 1879 u Skæve datter
Rasmus Rasmussen 1890 u Hørby søn
Kristine Rasmussen 1892 u Hørby datter
Hans Alfred Rasmussen 1908 u Hørby barnebarn
Alfred Pedersen 1895 u Albæk tjenestekarl
Andrea Jacobsen 1896 u Skæve tjenestepige
Lars Sørensen 1838 E Understed aftægtsmand
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Marinus Sørensen 70976 u Hørby husfader gårdejer
Lars Chr. Sørensen 240138 g Understed husfaders fader aftægtsmand
Anne Margrethe Sørensdatter 90733 g Volstrup husfaders moder aftægtskone
Hans Peter Pedersen 140255 u Hørby søn af a.m.s. før ægtesk åndssvag
Pouline Marie Pedersen 30164 u Kærby tjenestepige
Katrine Marie Kristensen 80586 u Hørby tjenestepige
Jens Kristian Nielsen 180583 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Sørensen 52 g Understed husfader gårdejer
Anne Margrethe Sørensen 56 g Volstrup husmoder
Johan Peter Sørensen 13 u Hørby søn
Hans Peter Pedersen 34 u Hørby husmoders søn medhjælper
Johanne Kirstine Pedersen 30 g Hørby husmoders datter medhjælper
Niels Jørgen Nielsen 31 g Skæve svigersøn kurvemager
Karen Marie Christensen 3 u Hørby barnebarn
Larsine Sørine Nielsen 1 u Hørby barnebarn
Jensine Tomine Jensen 14 u Albæk tjenestepige
Anders Senius Nielsen 7 u Skæve plejebarn
Laurine Christine Nielsen 5 u Albæk plejebarn N.J.Nielsens børn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Sørensen 42 g Understed husfader gårdejer
Anne Margrethe Sørensen 46 g Volstrup husmoder
Hans Peter Pedersen 25 u Hørby husmoders søn medhjælper
Johanne Christine Pedersen 20 u Hørby husmoders datter medhjælper
Johannes Peter Sørensen 3 u Hørby søn
Karen Jørgensdatter 77 u Hørby logerende fattighjælp
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Hansen 64 g Hørby husfader jordbruger
Anne Margrethe Sørensen 36 g Volstrup husmoder
Hans Peter Pedersen 14 u Hørby søn
Maren Johanne Pedersen 12 u Hørby datter
Johanne Martine Pedersen 10 u Hørby datter
Søren Chr. Pedersen 7 u Hørby søn
Anne Hansen 71 E Hørby slægtning
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Hansen 44 u Hørby husfader gårdfæster
Ole Hansen 42 g Hørby tjenestekarl
Anne Margrethe Sørensdatter 17 g Hørby tjenestepige
Johanne Marie Hansdatter 27 u Hørby tjenestepige
Hans Chr. Andersen 1 u Hørby plejebarn
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Johanne Pedersdatter 77 enke Hørby husmoder gårdmandsenke
Peder Hansen 40 u Hørby søn bestyrer gården
Ole Hansen 38 u Hørby søn
Johanne Marie Hansdatter 23 u Volstrup tjenestepige
Johanne Cathrine Sørensdatter 14 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Johanne Pedersdatter 72 enke Hørby husmoder gårdmandsenke
Peder Hansen 34 u Hørby søn
Ole Hansen 32 u Hørby søn
Marianne Nielsdatter 14 u Hørby tjenestepige
Johanne Marie Hansdatter 17 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Johanne Pedersdatter 60 enke Hørby husmoder gårdmandsenke
Peder Hansen 28 u Hørby søn
Ole Hansen 26 u Hørby søn
Rasmus Andersen 15 u tjenestekarl
Anne Thomsdatter 36 u tjenestepige
Johanne Marie Hansdatter 11 u tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Olesen 42 g Hørby husfader gårdbeboer, fæster
Johanne Pedersdatter 33 g Hørby husmoder
Karen Hansdatter 5 u Hørby datter
Maren Hansdatter 4 u Hørby datter
Anne Hansdatter 3 u Hørby datter
Thomas Olesen 38 u tjenestekarl
Anne Hansdatter 19 u tjenestepige
Karen Hansdatter 70 enkem husfaders moder aftægtsmand
Karen Olesdatter 44 u husfaders søster
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Hansen 67 g husfader gårdbeboer
Karen Hansdatter 64 g husmoder kone
Hans Olesen 29 u søn
Christen Olesen 21 u søn
Kirsten Olesdatter 33 u datter
Karen Olesdatter 32 u datter