Sdr. Gaden.

 

 

 

sdrgaden

 

 

SØNDER GADEN


matr.nr.19  sydl.
Gården blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 1 td. 2 skp. 3 fjk. 1/4 alb. og gammel skatten var 4 rd. 67 sk. -
Christen Sørensen, der var gift med Maren Sørensdatter, købte gården den 8. oktober 1846 og den 19. juni 1857 fik han brugsretten på et stykke hedelod fra Risgård for 5 år. Han solgte den 2. juli 1885 til Thomas Christian Christensen fra Bjergets mark for 8.000 kr., heraf var de 1.500 kr. for løsøret. Dertil kom værdien af livsvarigt ophold for sælgeren og dennes hustru. Christen Sørensen døde den 18. september 1867 og Maren Sørensdatter døde den 1. marts 1897.
Thomas Christian Christensen solgte den 9. oktober 19o2 til Peter Jensen og da hørte matr.nr.13z også med.
Peter Jensen var født den 26. december 1872 i Pandbjerg Torslev, søn af Hans Jørgen Jensen og gift med Anthoinette Benedikte Jensen, født Pedersen, født 5. november 1880 i Hylke, datter af Jens Pedersen. Efter Peter Jensen’s død overtog sønnen Carl Jensen ejendommen, han mageskiftede senere med en bror Arnold Jensen, hvis enke solgte til Niels Ole Olesen den 7. september 198l. Arealet er nu kun på 5.249 m2, resten af jorden er solgt fra til Smedebakken.

 1945.

Peter Jensen født 26. dec. 1872 i Torslev, søn af Hans Jørgen Jensen. Gift med Anthonette Benedikte f. Pedersen 5. nov. 1880 i Hylke, datter af Jens Pedersen. Peter Jensen overtog ejendommen 1902, med et areal paa 16 tdl. mod nu 22 tdl. Besætning ved overtagelsen 1 hest, 5 køer, 2 ungkreaturer, 7 svin, 2 faar, den er nu, 2 heste, 10 køer, 7 ungkreaturer, 12 svin. Bygningerne er opført 1903, 1904 og 1922. Ejendomsskyld 20.000,-  Peter Jensen er uddannet ved landbruget. Har været medlem af sognerådet i 16 aar og kasserer for Risgaard Andelsmejeri i 33 aar. Er tillidsmand for Sæby Bank. Har Bæverfarm.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Jensen 1872 g Torslev husfader landmand
Antoinette Jensen 1880 g Hylke husmoder
Alfred Jensen 1910 u Hørby søn medhjælper
Karl Victor Jensen 1913 u Hørby søn
Svend Jensen 1916 u Hørby søn
Knus Jensen 1916 u Hørby søn
Frede Jensen 1921 u Hørby søn
Elly Jørgensen 1912 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Jensen 1872 g Torslev husfader landmand
Antoinette Jensen 1880 g Hylke husmoder
Agnes Kathrine Jensen 1903 u Hørby datter
Arnold Ejner Jensen 1904 u Hørby søn
Anna Marie Jensen 1907 u Hørby datter
Holger Jensen 1908 u Hørby søn
Alfred Jensen 1910 u Hørby søn
Karl Victor Jensen 1913 u Hørby søn
Svend Jensen 1916 u Hørby søn
Knud Jensen 1916 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Jensen 1872 g Torslev husfader gårdejer
Antoinette Jensen 1880 g Hylke husmoder
Agnes Jensen 1903 u Hørby datter
Arnold Ejner Jensen 1904 u Hørby søn
Anna Marie Jensen 1907 u Hørby datter
Holger Jensen 1908 u Hørby søn
Alfred Jensen 1910 u Hørby søn
Vilhelmine Steffensen 1898 u Hørby tjenestepige
Niels Peter Steffensen 1895 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Chr. Christensen 290743 g Hørby husfader gårdejer
Ane Amalie Nielsen 21247 g Gærum husmoder
Peter Anker Christensen 121187 u Hørby søn
Ellen Kirstine Christensen 60191 u Hørby datter
Olga Mine Christensen 200892 u Hørby datter
Peder Chr. Nielsen 280431 enkem Hørby indsidder snedker
Christiane Mathilde Christens 61174 u Hørby datter opholder sig i Amerika
Karl Christensen 240878 u Torslev søn opholder sig i Amerika
Marie Magdalene Christensen 270384 u Torslev datter i sylære i Understed
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Chr. Christensen 46 g Hørby husfader gårdejer
Anne Amalie Nielsen 42 g Gærum husmoder
Karl Christensen 11 u Torslev søn
Marie Magdalene Christensen 5 u Torslev datter
Peter Anker Christensen 2 u Hørby søn
Maren Sørensdatter 79 E Aasted aftægtskone
Anne Kathrine Christensen 23 u Gunnerup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Sørensen 64 g Volstrup husfader gårdejer
Maren Sørensdatter 69 g Aasted husmoder
Marie Christensen 17 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Sørensen 54 g Volstrup husfader gårdmand
Maren Sørensdatter 59 g Aasted husmoder
Ane Amalie Nielsen 22 g Gærum plejedatter
Niels Chr. Marinus christensen 1 u Hørby hendes søn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Sørensen 35 g Volstrup husfader gårdmand
Maren Sørensdatter 40 g Aasted husmoder
Isak Chr. Pedersen 15 u Hørby stedbarn
Anne Marie Pedersdatter 15 u Hørby stedbarn
Marianne Henriksdatter 68 enke Torslev inderste lever af renter
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Madsen Quist 56 g Lendum husfader selvejergårdmand
Maren Sørensdatter 35 g Aasted husmoder
Isak Chr. Pedersen 10 u Hørby Mandens søn af 1. ægteskab
Anne marie Pedersdatter 10 u Hørby Manders   datter af 1. ægteskab
Marianne henriksdatter 63 enke Torslev inderste lever af renter
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Madsen Quist 51 g Lendum husfader gårdmand
Kirsten Marie Christensdatter 46 g Hørby husmoder
Hans Pedersen 18 u Hørby søn
Johanne Marie Pedersdatter 11 u Hørby datter
Isak Chr. Pedersen 5 u Hørby søn
Anne Marie Pedersdatter 5 u Hørby datter
Jens Jensen 39 g husfader inderste, daglejer
Inger Margrethe Pedersen 42 g husmoder
Jens Peter Jensen 10 u søn
Dorthe Marie Jensdatter 5 u datter
Anne Margrethe Jensdatter 2 u datter
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Madsen Quist 45 g Lendum husfader fæster af gården
Kirsten Marie Christensdatter 40 g Hørby husmoder
Hans Pedersen 12 u Hørby søn
Johanne Marie Pedersdatter 5 u Hørby datter
Christen Pedersen 1 u Hørby søn
Dorthe Larsdatter 20 u tjenestepige
Ole Sørensen 53 u indsidder almisselem
Christen Pedersen 33 g indsidder kludesamler
Karen Nielsdatter 41 g husmoder
Mette Marie Christensdatter 10 u deres datter
Niels Chr. Christensen 3 u deres søn
Karen Nielsdatter 78 enke k.n. moder almisselem
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Jensen Quist 45 g husfader gårdbeboer
Johanne Christensdatter 34 g husmoder
Jens Christensen 12 u Hørby husfaders søn af 1. ægteskab
Kirstine Marie Christensdatter 7 u Hørby datter
Kirsten Christensdatter 3 u Hørby datter
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Jensen 30 g husfader boelsmand
Maren Christensdatter 32 g husmoder
Christen Poulsen 80 enkem konens fader almisselem