SKOVEN.

 

foto 1966.

SKOVEN.

matr. nr. l0h  mfl.

 Parcellerne ejendommen er oprettet af blev udstykket men ikke solgt  fra Øster Mølgård allerede inden den sidste matrikel trådte i kraft den i januar 1844. Da Ole Christian Lange, Faurholt, der var ejer af Øster Mølgård, var død, blev hans dødsbo behandlet af skifteretten i Svendborg, og her blev det bestemt, at Ø. Mølgård skulde sælges for sig, og parcellerne for sig, og her købte den nye ejer af Faurholt, Jens Lange ved auktion bla, parcellerne:
matr
. nr. l0h, 10i, 10k, 10l, 10m. Jens Lange fik auktion skøde på parcellerne den 21. juli 1879, tinglyst 7. august s. å. Ø. Mølgård blev derimod solgt på auktionskontoret i Sæby, og købt af Anders Christensen, der fejlagtig mente at de omtalte parceller hørte med, bl.a. fordi de stadig stod opført på det skattekort han havde fået udleveret, I rette høbjergningstid høstede og hjemkørte han høet fra en eng, uden at Jens Lange bemærkede dette, men da Jens Lange lidt senere begyndte at høste rugen på parcellerne, var Mølgårdmanden på pletten og beskyldte Jens Lange for at være markrøver. Da Jens Lange blev klar over at Mølgårdmanden havde taget høet, beskyldte han denne for høtyv og forlangte at få erstatning. Sagen endte i retten i Sæby, hvor Jens Lange vandt. Jens Lange, Faurholt, solgte den 31. januar 1884 parcellerne til Hans Chr. Christensen af Bunkhulehus for 2.000 kr. der den 14. september 1899 solgte ejendommen til Anton Peter Christensen, der havde Chr. Peter Bruun, Dansbjerg som befuldmægtige,
Anton Peter Christensen solgte den 19
. januar l900, skødet tinglyst den 18. juli s. å. til Jacob Carl Jensen fra Hørby for 4.200 kr., der den 12. februar 1901 solgte til husejer Anders Christian Pedersen s. s. for 5.000 kr. Der medfulgte 2 heste, 3 køer, 1 kalv, 4 får, 2 grise og nogle avls redskaber
Anders Chr.
Pedersen solgte den 2. august 1906 til sønnen Alfred Pedersen og datteren Marie Andrea Pedersen i lige sameje for 8.000 kr. matr. nr. l0m var da solgte fra, men den 18. juli 19o7 købte Anders Chr. Pedersen parcellen, der var betegnet som en hede og eng, af Jørgen Christian Andersen af Gaden, for 840 kr. De 2 søskende solgte den 19. november l908 tilbage til faderen for l0.000 kr. Den 3. februar 1910 blev der gjort udlæg i løsøret.
Anders Christian Pedersen solgte den
11. april 1912 til Magnus Madsen der den 4. september 1919 solgte til Chr. Christensen, Hammerholt mark for 31.300 kr., men beholder fodposen, 2 dækkener, 6000 tørv og 1læs ris.
Chr.
Christensen solgte den 23. marts 1922 til Magnus Madsen, Enghaven i Lendum, der den 8. februar 1923 solgte til Anton Bæk for 18.000 kr. Magnus Madsen boede da stadig i Enghaven.
Anton Bæk solgte den 3
. november 1955 til Harry Nielsen

 
Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Bæk 1894 g Albæk husfader landmand
Marie Bæk 1894 g Torslev husmoder
Jenny Bæk 1818 u Volstrup datter
Poul Bæk 1819 u Volstrup søn
Krista Bæk 1923 u Hørby datter
Kristine Bæk 1925 u Hørby datter
Elisabeth Bæk 1926 u Hørby datter
Johannes Bæk 1930 u Hørby søn
Gunnar Nielsen 1908 u Torslev slægtning bortrejst
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kresten Kristensen 1876 F Torslev husfader landmand
Lars Kristensen 1902 u Jerslev søn
Laurits Kristensen 1908 u Torslev søn
Kresten Kristensen 1916 u Torslev søn
Karen Mikkelsen 1899 u Horne husbetyrerinde
Herluf Mikkelsen 1919 u Sct. Olai hendes søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Pedersen 1850 g Tårs husfader husmand
Ane Severine Andreasen 1847 g Tårs husmoder
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Christian Pedersen 40550 g Taars husfader husmand
Ane Severine Andreasen 11247 g Taars husmor
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Chr. Kristensen 54 g Hørby husfader husmand
Maren Margrethe Thomsen 53 g Volstrup husmoder
Ane Mathilde Kristensen 14 u Hørby datter
Anthon Kristensen 11 u Hørby søn