Skovlund.

SKOVLUND
matr. nr.3p
Skovlund er opført af snedker
Anders Christian Larsen, der købte jorden fra Bredmose den 24. december 19o8, 7. december 1911 og 28. juni 1917. Han solgte den 11. december 1924 ca. 6 tønder land til Landbolyst og den 19. november 1925 solgte han ca. 5 tønde land til Ll. Rævbak og solgte senere ejendommen til Frede Schmidt.
Frede Schmidt solgte til Sæby kommune, der udlagde jorden til industrigrunde, nedbrød avisbygningerne og solgte den
1. juni 1977 stuehuset til Martin Christensen, der den 18. januar 1979 solgte til sine børn, Karl Risager Christensen, Tove Nielsen og Jørgen Risager Christensen, der den 29. maj s. å. solgte tilbage til Martin Christensen, der den 24. juli 1979 solgte til Carsten Christensen, der den 3o. november 1984 solgte til Stig Henriksen og Anne Marie Henriksen

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Larsen 1875 g Volstrup husfader landmand
Emma Larsen 1871 g Vrejlev husmoder
Regner Larsen 1902 u Skæve søn
Else Marie Albertsen 1911 u Skæve tjenestepige
Torvald Kristensen 1916 u Frederikshavn tjenestedreng
Kristian Volstrup 1909 u Volstrup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Larsen 1875 g Volstrup husfader husmand
Emma Larsen 1871 g Vrejlev husmoder
Valdemar Pedersen 1904 u Hørby tjenestekarl
Oline Marie Jensen 1897 u Albæk tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Larsen 1875 g Volstrup husfader husmand
Emma Larsen 1871 g Vrejlev husmoder
Regner Larsen 1902 u Skæve søn
Johanne Larsen 1836 E Voer aftægtskone
Alfred Kristensen 1895 u Skæve tjenestekarl