Skovly.

 

matr.nr.lca
Otto Andersen købte parcellen fra Haven den 31. august 1911. Arealet var 63.831 m2 og hartkornet 3 5kp. 3 fjk. o alb.
Otto Andersen bebyggede og solgte den 19. juli 1919 til murer Niels Christian Christensen, Dalshus i Understed for 19.88o kr. Den 17. juli 1920 blev der tinglæst en deklaration om at ejendommen skulle. benævnes SKOVLY.
Niels Chr. Christensen solgte i 1931 til Johannes Larsen, der solgte. til Jens Chr. Andreasen, der den 1. juli 1955 solgte til Jens Vagner Sigen Jensen, der den 18. april 1961 solgte til Carl Mørk Sørensen. Efter Carl Mørk Sørensnes død blev ejendommen solgt til samdrift med Kæret, nuværende ejer Michael Jensen.

1955.

Vagner Sigen Jensen er født i sognet 25. april 1923, forældre Marie og Karl Jensen " Sigen " Hørby. Vagner Jensen er gift med  Ellen f. Høgh i Skæve 28. aug. 1930, forældre Mathilde og Jens Ejlertsen " Ny Volsted " Hugdrup. I ægteskabet er 1 barn, Grethe. Vagner Sigen Jensen overtog ejendommen i 1955, efter Jens Andreasen, med et areal på 13 tdl. Besætning er 8 køer, 4 ungkreaturer, 1 hest, 40 høns, 8 søer, der leveres ca. 30 svin årligt

 

1945.

Johannes Larsen, født 11. jun. 1896 i Volstrup sogn, søn af Anders Larsen. Gift med Maren kristine f. Olsen 16. maj 1899 i Hørby, datter af Ole Olsen. Johannes Larsen overtog ejendommen 1931, med et areal paa 11 td. Besætning ved overtagelsen 1 hest, 3 køer, 2 ungkvæg, 10 svin, 1 faar, den er nu 2 heste, 7 køer, 4 ungkvæg, 10 svin, 1 faar. Bygningerne er opført 1905, 1935. Ejendomsskyld 11.000,-. Johannes Larsen har været paa Roskilde Højskole og Asmildkloster Landbrugsskole. Der drives frugtavl paa gaarden.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Kr. Kristensen 1890 g Understed husfader husmand
Marie Kristensen 1892 g Volstrup husmoder
Søren Kristensen 1919 u Hørby søn
Villy Kristensen 1921 u Hørby søn
Karen Louise Kristensen 1925 u Hørby datter
Else Elisabeth Sørensen 1930 u Fr. Havn plejebarn
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Kristensen 1890 g Understed husfader husmand
Marie Kristensen 1892 g Volstrup husmoder
Søren Kristensen 1919 u Hørby søn
Søren Peter Sørensen 1856 g Volstrup bedstefar partikulier
Louise Sørensen 1858 g Karup bedstemor
Folketælling 1. februar 1916          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Otto Andersen 1881 g husfader husmand
Mariane Andersen 1887 g husmoder
Inger Andersen 1911 u datter
Ingemann Andersen 1912 u søn
Ester Andersen 1912 u datter
Dagny Andersen 1914 u datter