Slyngborg.

SLYNGBORG.
matr.nr.7a mfl. s. ø.
Slyngborg var fæstegård under Sæbygård og opført i jordebogen som nr. 161 og købt til selveje den 31. marts 1866 af Niels Christensen for 1.575 rd. Gården var da sat i hartkorn til 2 td. o skp. 1 fjk. 2 alb. og gammel skatten var 13 rd. 54 sk. Der blev solgt flere forskellige parceller fra gården, men de er nu alle, bortset matr. nr.7b Slyngborghus, kommet tilbage.
Niels Christensen solgte den 24. september 1868 til Johannes Mortensen der den 18. februar 1859 solgte til Andreas Thøgersen fra Læsø for 2.700 rd. der den 6. juli 1871 solgte til Engelbrecht Pedersen fra Hjallerup for 4.900 rd., der den 5. juni 1873 købte matr. nr.13d (Slyngborg fredskov) fra Sæbygård, der i skovskyld stod til 6 skp. 1. fjk. 1 1/4 alb.
Engelbrecht Pedersen solgte den 3. december 1873 til Niels Christensen, der den 11. november 1875 solgte til Kristian Julius Kristensen fra Graverhus for 16.500 kr., heraf var de 7.200 kr. kontant. Efter Kristian Julius Kristensens død solgte dødsboet ved enken Mathilde Amalie Kristensen, fedt Nielsen, den 26. januar 1886 til Christian Nielsenius Hansen fra Flauenskjold for 14.400 kr. Nielsenius Hansen var en dygtig mand og det var navnlig i hans tid de frasolgte parceller blev købt tilbage og gården fik et areal på 86 tønder land. Han blev i daglig tale kaldt Senius Slyngborg og den 17. juni 1924 fik han bevilling til at bruge Slyngborg som familienavn.
Senius Slyngborg solgte den 28. januar 1926 til sønnen Jens Christian Slyngborg for 80.000 kr. og købte den lille ejendom i Badskær der kaldes ”Hjemly”, og ham der opførte denne ejendom.
Jens Christian Slyngborg solgte til Johannes Elsnap Olesen, der den 12. februar 1969 solgte til Per Elsnap Olesen.

 

1945.

Jens Chr. Slyngborg, er født paa gaarden 9. apr. 1888, søn af Senius Slyngborg.

Jens Chr. Slyngborg overtog ejendommen efter sine forældre i 1925, med et areal paa 86 tdl. Besætning ved overtagelsen, 7 heste, 22 køer, 20 ungkreaturer, 35 svin, 2 faar, den er nu, 9 heste, 25 køer, 25 ungkreaturer, 50 svin, 4, faar. Bygningerne er opført 1895, 1901, -02, og 1912. Ejendomsskyld 39.000,-. Jens Chr. Slyngborg har været paa Risgaard Højskole 1906 -07. Er medlem af sogneraadet samt formand for transformatorforeningen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Slyngborg 1888 u Hørby husfader landmand
Marie Jensen 1895 u Lendum husbestyrerinde
Emma Thomsen 1914 u Hørby tjenestepige
Jens Christensen 1906 u Albæk tjenestekarl
Peter Larsen 1913 u Albæk tjenestekarl
Godtfred Christensen 1901 g Hørby fodermester
Anna Christensen 1897 g Lendum husmoder
Arvid Christensen 1923 u Hørby søn
Jens Christensen 1927 u Hørby søn
Hans Christensen 1929 u Volstrup søn
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Senius Hansen 1851 g Hørby husfader landmand
Marie Hansen 1860 g Volstrup husmoder
Jens Hansen 1888 u Hørby søn
Syrine Hansen 1894 u Hørby datter
Ida Hansen 1903 u Hørby datter
Laurits Pedersen 1893 u Barløse tjenestekarl
Harel Christensen 1907 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Senius Hansen 1851 g Hørby husfader landmand
Marie Hansen 1860 g Volstrup husmoder
Jens Hansen 1888 u Hørby søn
Syrine Hansen 1894 u Hørby datter
Martine Hansen 1898 u Hørby datter
Kristian Hansen 1899 u Hørby søn
Anton Chr. Kristensen 1881 u Karup tjenestekarl
Johanne Jensen 1869 u Albæk tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Nielsenius Hansen 240766 g Skæve husfader gårdejer, sognerådsmedlem
Marie Christensen 20566 g Skæve husmoder
Jens Chr. Hansen 90488 u Hørby søn
Ane Kirstine Amalie Hansen 261092 u Hørby datter
Kristiane Hansen 90394 u Hørby datter
Syrine Hansen 150696 u Hørby datter
Martine Hansen 90598 u Hørby datter
Niels Chr. Hansen 11299 u Hørby søn
Thorvald Jensen 120998 u Hørby tjenestekarl
Kristian Rask Christensen 30900 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Neilsenius Hansen 32 g Hørby husfader gårdejer
Marie Hansen 29 g Volstrup husmoder
Jens Chr. Hansen 1 u Hørby søn
Jacob Peter Pedersen 15 u Volstrup tjenestekarl
Marie Mathilde Christensen 16 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Julius Christensen 53 E Torslev husfader gårdejer
Mathilde Amalie Nielsen 25 u Torslev husholder
Niels Peter Christensen 3 u Hørby søn
Christine henriette Christensen 2 u Hørby datter
Martin Marinus Christensen 1 u Hørby søn
Jens Chr. Luthe 5 u Hørby plejebarn
Ane Kathrine Jensen 17 u Torslev tjenestepige
Jens Marinus Sørensen 17 u Hellevad tjenesteksrl
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Andreas Thøgersen 49 g Vestervig husfader gårdejer
Ane Elise Marie Thøgersen 44 g Hals husmoder
Albert Thøger Poul Andreasen 12 u Vestervig søn
Ludvig Brønnum Andreasen 10 u Vestervig søn
Johan Helmut Andreasen 7 u Læsø søn
Dagmar Elvine Andreasen 3 u Læsø datter
Morten Peter Jensen 19 u Volstrup tjenestekarl
Ane Cathrine Andersen 16 u Hellum tjenestepige
Lars Christensen 70 E Klarup aftægtsmand
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Abraham Christensen 86 g Hørby husfader gårdmand
Anne Marie Jensdatter 84 g Volstrup husmoder
Jens Abrahamsen 46 g Hørby søn bestyrer gårdens drift
Anne Jacobsdatter 36 g Helgoland svigerdatter
Jacob Hansen 3 u Hørby sønnesøn
Johanne Marie Jensdatter 15 u Hørby tjenestepige
Ane Kathrine Christensdatter 49 u Hørby tjenestepige almisselem
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Abraham Christensen 81 g Hørby husfader gårdmand
Anne Marie Jensdatter 79 g Volstrup husmoder
Jens Abrahamsen 40 g Hørby søn hjælper med driften
Anne Jacobsdatter 31 g Helgoland svigerdatter
Abraham Jensen 1 u Hørby barnebarn
Thomas Chr. Larsen 19 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Abraham Christensen 76 g Hørby husfader gårdmand
Anne Marie Jensdatter 74 g Volstrup husmoder
Jens Abrahamsen 36 u Hørby søn
Anne Jacobsdatter 26 u Helgoland tjenestepige
Anne Marie Andersdatter 16 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Abraham Christensen 70 g Hørby husfader gårdmand
Anne Marie Jensdatter 68 g Volstrup husmoder
Jens Abrahamsen 30 u Hørby søn
Johanne Marie Eskildsdatter 27 u Hørby tjenestepige
Inger Marie Jensdatter 13 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Abraham Christensen 37 g Hørby husfader gårdbeboer, fæster
Anne Marie Jensdatter 38 g Volstrup husmoder
Sophie Madsdatter 30 u tjenestepige
Mette Christensdatter 10 u tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Nielsen 70 g husfader gårdbeboer, fæster
Maren Abrahamsdatter 63 g husmoder
Abraham Christensen 23 u søn
Karen Svendsdatter 26 u tjenestepige
Ane Christensdatter 9 u tjenestepige