Smedebakken.

 

SMEDEBAKKEN.
matr. nr. 20a sydlig del
Smedebakken blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 1 td, 7 skp, 1 alb. og gammel skatten var 8 rd. 93 sk.
Smedebakken var fæstegård under Haven Hovedgård og blev købt til selveje af Anders Jensen, der var gift med Mette Marie Christensdatter. Anders Jensen døde i 1840, 72 år gammel, men havde forinden solgt gården til sønnen Jens Andersen, der var gift med Johanne Kirstine Pedersdatter. Han døde i 1867, 61 år gammel og enken solgte den 17. august 1867, skødet tinglyst den 27. februar 1868, til sønnen Anders Jensen for 1.822 rd. 4 mark. Der var 6 børn i ægteskabet.
Anders Jensen solgte den 27. april 1899 til Peter Larsen fra Øster Dal for 14.000 kr., men forbeholdte sig ret til at opføre et 9x12 alen stort hus til fri afbenyttelse for livstid.
Peter Larsen solgte den 13. juli l905 til fhv. gårdejer Holden Olesen, Endelt i Albæk sogn,for 16.250 kr., der den 21. november 19o7 mageskifter med Svend Chr. Pedersen Kold, Lyngså. Værdien af Smedebakken var sat til 20.000 kr.
Svend Chr. Pedersen Kold solgte den 11. juni 19o8 til Kristian Peter Madsen, Hørby for 16.000 kr., der frasolgte en eng parcel til Dansbjerg, matr. nr. 20b og solgte den 5. oktober 1916 til Karl Martinus Pedersen fra Thorshøj for 28.000 kr., der den 17. august 1922 solgte til landmand Karl Vilhelm Fuglsang, V. Hørby for 32.000 kr. alt 1øsøret medfulgte undtagen 1 fjedervon, 1 decimalvægt, 10 høns og 2 hønekyllinger.
Karl Vilhelm Fuglsang er født 15. februar 1900 i Torslev, søn af Niels Fuglsang ( se Risgaard Mølle )  og gift med Anna Fuglsang, født Jensen, født den 19. marts 1901 i Torslev, datter af Jens Jensen.
Karl Vilhelm Fuglsang solgte den 4. januar 1947 til Johannes Nielsen, der den 30. juni 1976 solgte til Peer Pedersen, fh. Stenbakken, der siden har købt jord til.

 1945.

Karl Vilhelm Fuglsang, født 16. feb. 1900 i Torslev sogn, søn af Niels Fuglsang. Møller i Thorshøj. Gift med Anna f. Jensen 10. mar. 1901 i Torslev, datter af Jens Jensen. Fuglsang overtog ejendommen 1922, med et areal paa 23 tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 4 ungkreaturer, 10 svin, den er nu 3 heste, 10 køer, 10 ungkreaturer, 20 svin. Bygningerne er opfør 1872, 1900, 1905 og 1935. Ejendomsskyld 19.000,-.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karl Vilhelm Fuglsang 1900 g Torslev husfader landmand
Anna Fuglsang 1901 g Torslev husmoder
Møller Fuglsang 1928 u Hørby søn
Poul Fuglsang 1929 u Hørby søn
Niels Anker Becher Kristensen 1913 u Hørby tjenestekarl
Kristine Elenora Jensen 1915 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Karl Martinus Pedersen 1874 g Gærum husfader landmand
Nielsine Marie Pedersen 1878 g Hørby husmoder
Helga Katrine Pedersen 1904 u Fr.Havn datter
Henry Hartvig Pedersen 1906 u Fr.Havn søn
Ingvar Valdemar Pedersen 1908 u Fr.Havn søn
Ejner Albert Pedersen 1909 u Fr.Havn søn
Edith Marie Pedersen 1911 u Torslev datter
Eva Julie Pedersen 1914 u Torslev datter
Ellen Margrethe Pedersen 1917 u Hørby datter
Nelly Elisabeth Pedersen 1919 u Hørby datter
Anna Ebba Pedersen 1920 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Peter Madsen 1867 g Hørby husfader gårdejer
Ane Marie Madsen 1869 g Hørby husmoder
Valdemar Madsen 1896 u Hørby søn
Christian Madsen 1899 u Hørby søn
Margrethe Nielsine Madsen 1906 u Hørby datter
Anders Peter Jensen 1834 g Hørby aftægtsmand
Marie Christine Thomsen 1837 g Hørby aftægtskone
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peter Larsen 61271 g Gærum husfader gårdejer
Ane Marie Thomsen 311077 g Flade husmoder
Magda Kirstine Larsen 221299 u Hørby datter
Karoline Andrea Andreasen 270486 u Gærum tjenestepige
Anders Peter Jensen 291034 g Hørby husfader fhv.gårdejer,aftægt
Marie Christine Thomsen 50737 g Torslev husmoder aftægtskone
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Peter Jensen 55 g Hørby husfader gårdejer
Marie Christine Thomsen 52 g Hørby husmoder
Annine Thomsen 16 u Aasted tjenestepige
Christian Peter Andersen 15 u Volstrup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Peter Jensen 46 g Hørby husfader gårdejer
Marie Christine Thomsen 43 g Hørby husmoder
Johanne Kirstine Pedersen 74 E Hørby aftægtskone
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Peter Jensen 35 g Hørby husfader jordbruger
Marie Christine Thomsen 32 g Torslev husmoder
Johanne Kirstine Pedersdatter 63 E Hørby aftægtskone
Maren Kirstine Christoffersen 5 u Hørby plejebarn
Niels Chr. Madsen 12 u Hørby plejebarn forsørges af sognet
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Andersen 46 g Hørby husfader gårdmand
Johanne Kirstine Pedersdatter 44 g Hørby husmoder
Anders Peter Jensen 15 u Hørby søn
Mette Marie Jensen 13 u Hørby datter
Marianne Jensen 8 u Hørby datter
Larsine Jensen 3 u Hørby datter
Maren Cathrine Jensen 2 u Hørby datter
Mette Marie Christensdatter 89 enke Skæve husfaders moder aftægtskone
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Andersen 39 g Hørby husfader selvejergårdmand
Johanne Kirstine Pedersdatter 37 g Hørby husmoder datter fra Ledet.
Anders Peter Jensen 11 u Hørby søn
Mette Marie Jensen 7 u Hørby datter
Marianne Jensen 4 u Hørby datter
Mette Marie Christensdatter 84 enke Skæve husfaders moder e.e. Anders Jensen
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Andersen 35 g Hørby husfader gårdmand
Johanne Kirstine Pedersdatter 34 g Hørby husmoder
Anders Peter Jensen 6 u Hørby søn
Mette Marie Jensdatter 2 u Hørby datter
Christian Thomsen 15 u Hørby plejebarn
Anders Jensen 77 u husfaders fader aftægt
Mette Marie Christensdatter 79 u Skæve husfaders moder aftægt
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Jensen 65 g husfader gårdfæster
Mette Marie Christensdatter 73 g Skæve husmoder
Jens Andersen 29 u Hørby søn
Kirsten Marie Nielsdatter 13 u plejedatter
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mette Marie Christensdatter 39 enke Skæve husmoder gårdbeboer
Sidsel Ovesdatter 18 u steddatter d.a. Ove Larsen
Lars Ovesen 12 u søn
Ingeborg Ovesdatter 10 u datter
Christine Ovesdatter 1 u datter
Anders Jensen 31 u tjenestekarl
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ove Larsen 56 enkem husfader husmandsfæster
Sidsel Ovesdatter 5 u datter
Ingeborg Ovesdatter 2 u datter
Kirsten Christensdatter 65 u tjenestepige almisse
Mette Nielsdatter 20 u tjenestepige