Sønder Ørvad.

SØNDER ØRVAD
matr. nr. 2a Ørvadgårde
Sønder Ørvad hed oprindelig Vester Ørvad og blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 3 td. 2 skp. 2 fjk. 2 3/4 alb. og gammel skatten var 26 rd. 73 sk.
Gården var fæstegård under Hørbylund Hovedgård og købt til selveje derfra i 1805 af Jørgen Jensen, der døde den 3. marts 1825, hvorefter svigersønnen Jens Peter Jensen overtog gården.
Jens Peter Jensen var søn af Jens Christensen og Ane Nielsdatter i Faurholt i Hørby, og blev den 6. december 1812 gift med Jørgen Jensens datter Anne Kirstine Jørgensdatter. Han solgte den 14. september 1852 til sønnen Søren Christian Jensen, der solgte til sin broder Andreas Jensen, der den 5. november 1863 mageskiftede med en anden broder Niels Chr. Jensen, der havde Bødkerhuset (nu Bøgelund).
Efter Niels Christian Jensens død solgte enken Ane Marie Olesdatter den 8. januar 1874 til svigersønnen Andreas Peter Lønsmann Bruun, tidligere Kuhr, for 6.785 rd. Den 13. januar 1887 gjorde købmand J. N. Winther i Ørsø udlæg i gården og dens løsøre.

Andreas Peter Lønsmann Bruun solgte den 23. maj 1889 til Edvard Ferdinand Pedersen, Øster Ørvad for 25.000 kr. og forpagtede derefter Bødkerhuset,
Edvard Ferdinand Pedersen solgte den 25. april 1901 til forvalter Paul Frøblich Nielsen fra Svendborg for 24.000 kr., der den 5. marts 1903 solgte ca.3 tønder land til dyrlæge Lund, Frederikshavn, der også fik lidt af matr. nr. 4a fra Ø. Ørvad og ejendommen kaldtes Saltkilden og fik matr. nr. 2c og 4d, men samtidig købte Nielsen den gamle gårdsplads fra Ø. Ørvad, der fik matr.nr.1b,
Poul Frøblich Nielsen blev den 20 november 1903 gift med Olga Carlsen og den 14. april 19o4 fik de tilladelse til at indgå ægtepagt. Han mageskiftede den 6. marts 1913 med Hertel Julius Nielsen, Gerndrup, der den 17. marts 1927 solgte til Mads Peter Christensen, tidligere Lundergård i Torslev sogn, der var gift med Else Marie Christensen, født Pedersen og sælgeren var enkemand,
Mads Peter Christensen solgte til Dyhr, der solgte til Ole Bruun Nielsen i 1940, der den 3o. september 1956 solgte til Frode Dissing.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mads Peter Christensen 1880 g Karup husfader landmand
Else Marie Christensen 1875 g Torslev husmoder
Elisabeth Marie Christensen 1915 u Lendum datter
Oluf Karel Christensen 1908 u Lendum søn
Hedvig Margrethe Christensen 1919 u Torslev datter
Jens Chr. Pedersen 1909 u Lendum tjenestekarl
Aksel Fridlev Jensen 1911 u Lendum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Julius Nielsen 1860 g Voer husfader landmand
Johanne Marie Nielsen 1859 g Skæve husmoder
Jens Nielsen 1897 u Torslev søn
Ingeborg Nielsen 1899 u Torslev datter
Dagmar Nielsen 1904 u Hørby datter
Niels Nielsen 1901 u Hørby søn
Krestine Ottosen 1915 u Hørby slægtning
Albert Jensen 1904 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul Frølich Nielsen 1872 g Svendborg husfader gårdejer
Olga Nielsen 1875 g Torslev husmoder
Ester Mariane Nielsen 1904 u Hørby datter
Otto Ditlev Nielsen 1905 u Hørby søn
Anton Nielsen 1907 u Hørby søn
Louise Nielsen 1908 u Hørby datter
Poul Nielsen 1910 u Hørby søn
Frits Vandel 1885 u Svendborg landvæsen elev
Jens Jensen 1886 u Karup tjenestekarl
Anna Nielsen 1899 u Fr. Havn tjenestepige
Amanda Gert 1897 u Sæby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul F. Georg Nielsen 250772 u Svendborg husfader ejer af gården
Inger Line Jensen 290756 u Hørby husbestyrerinde
Johannes Dohn 131174 u Sæby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ingen optælling
er noteret under Nørre Ørvad
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Peter Lars Bruun 42 g Hørby husfader gårdejer
Ane Kirstine Nielsen 32 g Hørby husmoder
Nikoline Christine Bruun 10 u Hørby datter
Ingeborg Marie Bruun 9 u Hørby datter
Anton Edvard Bruun 7 u Hørby søn
Thora Sophie Bruun 1 u Hørby datter
Jens Peter Jensen 58 u Hørby Aftægtsmand
Anders Jensen 42 u Karup tjenestekarl
Jens Chr. Madsen 18 u Karup tjenestekarl
Hans Peter Hansen 16 u Hørby tjenestekarl
Edel Martine Christensen 16 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Jensen 52 g Hørby husfader jordbruger
Anne Marie Olesdatter 63 g Hørby husmoder
Ole Chr. Nielsen 28 u Hørby søn
Johannes Sørensen 10 u Hørby barnebarn
Jens Peter Jensen 48 u Hørby tjenestekarl
Jens Peter Nielsen 30 u Torslev tjenestekarl
Elisabeth Pedersen 19 u Aasted tjenestepige
Kurveline Christensen 13 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jensen 64 G Volstrup husfader ejer af gården
Anne Kirstine Jørgensdatter 58 g Dr.lund husmoder
Jens Peter Jensen 29 u her i sognet søn
Andreas Jensen 26 u do søn hjemsendt soldat
Søren Christian Jensen 23 u do søn fraværende/ soldat.
Anne Cathrine Christensdr. 25 u do tjenestepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jensen 59 g Volstrup husfader selvejergårdmand
Anne Kirstine Jørgensdatter 52 g Dr.lund hans kone
Jens Peter Jensen 24 u her i sognet søn
Andreas Jensen 20 u do søn
Søren Christian Jensen 18 u do søn
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jensen 53 g Volstrup husfader gårdmand
Anne Kirstine Jørgensdr. 47 g Dr.lund husmoder
Niels Chr. Jensen 24 u Hørby søn
Jens Peter Jensen 19 u do do
Andreas Jensen 16 u do do
Søren Chr. Jensen 13 u do do
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jensen 47 g Volstrup ejer af gården
Anne Kirstine Jørgensdr. 41 g Dr. Lund husmoder
Niels Chr. Jensen 18 u Hørby søn
Jens Peter Jensen 13 u do do
Andreas Jensen 10 u do do
Søren Chr. Jensen 7 u do do
Hanne Sørensdatter 21 u ? tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jørgen Jensen 43 g ? husfader gårdmand
Inger Pedersdatter 42 g - husmoder
Anne Jørgensdatter 11 u - datter
Christen Hansen 35 u - tjenestekarl
Anne Marie Olesdatter 23 u - tjenestepige
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jacobsen 34 g husfader gårdbeboer
Karen Thomsdatter 32 g kone 2,ægteskab
Kirsten Jensdatter 4 u datter af 1.ægteskab
Jacob Jensen 1 u søn af 2, ægteskab
Jacob Svendsen 75 enkm mandens fader nyder ophold
Christen Christensen 22 u tjenstekarl soldat
Niels Nielsen 13 u do
Bodil Christensdatter 23 u tjenstepige
Maren Christensdatter 12 u do