Sønder Tranekær.

 

 

SØNDER TRANEKÆR
matr. nr. 11h mfl. n. v.
Lars Hansen købte den 29. november 1855 parcellerne matr. nr. llf, l1h og 11t, 11f var sat i hartkorn til 1 skp. 1 fjk, 2 alb. og gammel skatten var 1 rd. 52 sk., l1h og 11t var tilsyneladende kun tørveparceller.
Lars Hansen solgte den 2o. maj l88o til smed Mads Christensen fra Flade og nu hørte parcellen 11u også med.
Mads Christensen, der var gift med Karen Marie Christensen, født Andersen, solgte den 11. oktober 1923 til sønnen Anders Christensen for 19.030 kr., der solgte til Anders Larsen, der solgte til Jens Christensen, der den 8. april 196o solgte til Anders Peter Andersen, der købte parcellen l1m til og solgte den 7. maj 1979 til John Hørby Nielsen. -

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Peter Marinus Larsen 1891 g Hørby husfader landmand
Nelly Marie Larsen 1897 g Sulsted husmoder
Karen Thyra Larsen 1919 u Hørby datter
Hans Larsen 1921 u Hørby søn
Ida Kristine Larsen 1923 u Hørby datter
Gerda Karoline Larsen 1925 u Hørby datter
Mads Christensen Larsen 1837 E Tryggelev aftægtsmand
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mads Christensen Larsen 1837 g tryggelev husfader landmmand
Karen Marie Christensen 1860 g Aasted husmoder
Anders Marinus Christensen 1891 g Hørby søn medhjælper
Nelly Marie Christensen 1896 g Sulsted svigerdatter
Karen Thyra Christensen 1919 u Hørby barnebarn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mads Christensen Larsen 1837 G/U Tryggelev husfader husmand
Karen Marie Christensen 1860 G/U Aasted husmoder
Anders Marinus Christensen 1891 u Hørby søn medhjælper
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mads Christensen Larsen 100737 g Tryggelev husfader husmand, fhv. smedesvend
Karen Marie Larsen 240260 g Aasted husmoder
Anton Marinus Larsen 240887 u Hørby søn
Anders Peter Martinus Larsen 260191 u Hørby søn
Ane Christine Larsen 291293 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mads Christensen Larsen 52 g Tryggelev husfader husmand, smed
Karen Marie Andersen 30 g Aasted husmoder
Anton Marinus Larsen 2 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Hansen 50 g Oue husfader jordbruger
Maren Christensen 46 g Torslev husmoder
Carl marinus Larsen 21 u h søn
Chr. Peter Larsen 10 u h søn
Johan Anders Larsen 5 u h søn
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Hansen 38 g Oue husfader jordbruger
Maren Christensen 36 g Torslev husmoder
Carl Marinus Larsen 11 u Hørby søn
Hansine Larsen 8 u Hørby datter
Caroline Larsen 3 u Hørby datter
udøbt dreng 1 u Hørby søn