Svangen.

SVANGEN.
matr.nr.3o mfl.
Ejendommen blev oprindelig kaldt Skovfogedhuset og bestod af 2 sammenlagte ejendomme, matr. nr.3o og 31 sydlig del, der efter 1844 matriklen i samlet hartkorn stod til 1 td. 1 skp. 1 fjk. 2 alb. og gammel skatten Var 3 rd. 35 sk.
Ejendommen var fæstegård under Haven gods og fæstet af Niels Nielsen, efter hvis død sønnen Jens Nielsen købte gården til selveje den 29. juli 1859 for 1.250 rd., hvoraf 100 rd. kontant.
Jens Nielsen solgte den 9. april 1874 til købmand Søren Levinsen, der var gift med Frederikke Levinsen, født Rie. Parret skrev testamente den 5. august 1885 og her blev ikke sparret på hverken papir eller blæk. Efter begges død overtog arvingerne Skovfogedhuset eller Svangen den 1. marts 1888.
Arvingerne var, pastor H. Levinsen, direktør P. Carstens, fabrikant Alexander Levinsen og pastor Alfred S. Levinsen. Det viste sig at Købm. Levinsen allerede den 12. september 1884 ved købekontrakt havde solgt ejendommen til smed Christen Johansen for 8.500 kr. og den 12. juli 1888 fik han hvad der blev kaldt lovligt skøde derpå.
Christen Johansen døde den 24. april 1891 og enken Marie Jensdatter fik adkomst til gården den 15. juli 1891 og solgte. den 3. september s. å. til sønnen Johannes Christensen for 8.150 kr. Marie Jensdatter døde den 3o. september 1891.
Johannes Christensen solgte den 19. januar 1893 til pigen Ane Martine Jensen fra Røllen for 11.500 kr. Der medfulgte 2 heste, 7 køer, 1 kvie, 5 får og lam, 1 so og 4 grise, forskellige redskaber bla. en kartoffel plov. Hun gifter sig straks efter med Marinus Sørensen, der overtog ejendommen den 19. januar 1893 og den 1. maj 1919 købte han en parcel matr.nr.4u i Volstrup.
Gården blev i 1923 stillet til tvangsauktion og her den 25. april 1923 købt af ungkarl Senius Sørensen, Ll. Svangen, for 29.900 kr. men i 1929 gik gården igen til tvangsauktion og her købte den 8. juni 1929.  Niels Peter Sørensen, der den 17. november 1959 solgte til Hans Erlandsen. Ulla P. Svane Erlandsen 19. december 1985. Der siden har solgt til sønnen Henrik Erlandsen.

 

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Peter Sørensen 1887 g Albæk husfader landmand
Nielsine Sørensen 1897 g Nimtofte husmoder
Ulla Svane Sørensen 1929 u Hørby datter
Krestine Mikkelsen 1915 u Hørby tjenestepige malkepige
Søren Thomsen 1910 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Marinus Sørensen 1871 g Albæk husfader landmand
Ane Martine Sørensen 1866 g Volstrup husmoder
Marie Sørensen 1894 u Hørby datter
Senius Sørensen 1898 u Hørby søn
Frederik Sørensen 1904 u Hørby søn
Vilhelm Sørensen 1907 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Marinus Sørensen 1871 g Albæk husfader landmand
Ane Marthine Sørensen 1866 g Volstrup husmoder
Marie Sørensen 1894 u Hørby datter
Anton Sørensen 1897 u Hørby søn
Senius Sørensen 1898 u Hørby søn
Johannes Sørensen 1899 u Hørby søn
Hanne Sørensen 1901 u Hørby datter
Frederik Sørensen 1905 u Hørby søn
Vilhelm Sørensen 1908 u Hørby søn
Jens Karl Nielsen 1889 u Volstrup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Marinus Sørensen 150271 g Albæk husfader gårdejer
Ane Martine Jensen 111066 g Volstrup husmoder
Kristian Sørensen 130990 u Volstrup søn
Jens Marinus Sørensen 70893 u Hørby søn
Marie Sørensen 91094 u Hørby datter
Anton Sørensen 170397 u Hørby søn
Senius Sørensen 10998 u Hørby søn
Johannes Sørensen 100999 u Hørby søn
Jens Severin Kristensen 291283 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Johansen 77 g Budolfi husfader gårdejer, smed
Karen Marie jensdatter 71 g Ørum husmoder
Johannes Christensen 42 u Jetsmark søn smed
Ane Margrethe Sørensen 14 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hans Peter Petersen 39 g Albæk husfader bestyrer af gården
Hansine Vilhelmine Christensen 32 g Albæk husmoder
Ane Marie Petersen 4 u Hørby datter
Jacob Marinus Christensen 16 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Nielsen 37 g Hørby husfader jordbruger, invalid
Johanne Marie Christensen 38 g Hørby husmoder
Jens Chr. Jensen 14 u Hørby søn
Niels Chr. Jensen 12 u Hørby søn
Anne Johanne Jensen 9 u Hørby datter
Christen Jensen 7 u Hørby søn
Martine Marie Jensen 2 u Hørby datter
Christian Peter Jensen 1 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Heilesen 61 g Hellum husfader gårdmand
Anne Jensdatter 57 g Albæk husmoder
Kirsten Marie Nielsdatter 22 u Hørby datter
Jens Nielsen 18 u Hørby søn
Søren Chr. Carlsen 4 u Hørby plejesøn
Martha Marie Andreasen 13 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Heilesen 56 g Hellum husfader gårdmand, tømmermand
Anne Jensdatter 52 g Albæk husmoder
Kirsten Marie Nielsdatter 17 u Hørby datter
Jens Nielsen 13 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Heilesen 51 g Hellum husfader gårdmand, tømmermand
Anne Jensdatter 47 g Albæk husmoder
Benedikte Nielsdatter 21 u Hørby datter
Karen Marie Nielsdatter 14 u Hørby datter
Kirsten Marie Nielsdatter 12 u Hørby datter
Jens Nielsen 8 u Hørby søn
Maren Nielsdatter 79 enke almisse forsørges af husfader
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Heilesen 45 g hellum husfader husmand, tømmermand
Anne Jensdatter 41 g Albæk husmoder
Benedikte Nielsdatter 15 u Hørby datter
Karen Marie Nielsdatter 8 u Hørby datter
Kirsten Marie Nielsdatter 6 u Hørby datter
Jens Nielsen 2 u Hørby søn
Jens Pedersen 24 u tjenestekarl
Hans Pedersen 26 u almisselem
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Olesen 61 g husfader husmand
Maren Christensdatter 65 g husmoder
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Christensen 45 g husfader husmand, skovfoged
Maren Christensdatter 50 g husmoder
Jens Olesen 1 u søn
Ane Larsdatter 6 u hyrdepige