Svangenholt.

 

 

 

SVANGENHOLT.

Matr. nr. 1ag mfl.
J. E. Rafn købte den 26. juni 1879 og solgte den 10. januar 1884 til Chr. Svendsen, der den 17. marts 1892 solgte til Christian Peter Juul Andersen, der den 19. januar 1893 solgte 2 lange ved hinanden liggende strimler jord på ca. 3 td. land til Christen Christensen, tidligere Kyllingborg i Karup, for l.200 kr., med bygninger. Chr. Christensen bortforpagtede den 26. april 1900 ejendommen til Chr. Peter Andersen fra Kilen i Torslev sogn.

Chr. Christensen solgte den 17. juli 19o2 til Jens Chr. Hansen fra Skovsgård for 1.100 kr. der skyldte hele beløbet, der var forfalden den l’terminsdag et år efter Chr. Christensens død.
Johannes Henriksen solgte den 24. august 1967 til Niels Chr. Nørholt. Nr. Ropperheden eller Østergård.

 

Folketælling 1. februar 1901          
Navnalder/født G/UFødestedFam.Stilling Bemærkninger
Christian Peter Andersen160576 gTorslevhusfader husmand
Anne Thomine Svendsen211172 gHørbyhusmoder  
Niels Chr. Andersen10400 uHørbysøn  
           
           

Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Rasmus Henrik Larsen 32 g Elling husfader jordbruger
Elisabeth Smidt 28 g Curfyrsten husmoder
Lars Chr. Larsen 6 u Hørby søn
Thomas Chr. Larsen 4 u Hørby søn
Emma Frederikke Larsen 1 u Hørby datter
Anne Kathrine Hoffmann 37 u Curfyrsten indsidderske lever af håndarbejede
Jørgen Chr. Børgesen 1 u Hørby hendes søn
Jens Jensen 72 g Karup aftægtsmand
Anne Margrethe Albertsdatter 70 g Hørby aftægtkone
Else Marie Jensen 36 E Hørby datter fattiglem
Albert Jensen 9 u Biersted hendes søn fattiglem
Maren Kirstine Jensen 7 u Biersted hendes datter fattiglem
Jens Jensen 1 u Biersted hendes søn fattiglem
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jensen 52 g Karup husfader husmand, daglejer
Anne Margrethe Albertsdatter 48 g Hørby husmoder
Else Marie Jensdatter 17 u Hørby datter
Lars Peter Rasmussen 4 u Hørby plejebarn
Lars Chr. Jensen 1 u Skæve plejebarn
Maria Sørensen 26 u Ø.Hassing indsidder håndarbejde
Mariane jensen 1 u Ø.Hassing hendes datter
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jensen 47 g Karup husfader husmand, træskomand
Anne Margrethe Albertsdatter 44 g Hørby husmoder
Else Marie Jensdatter 12 u Hørby datter
Mads Chr. Christensen 8 u Hørby plejesøn forsørges af sognet
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jensen 42 g husfader husmand, jordlod
Anne Margrethe Albertsdatter 39 g husmoder
Jens Peter Jensen 14 u søn
Else Marie Jensdatter 7 u datter
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jensen 36 g husfader husmand,jordlod
Anne Margrethe Albertsdatter 32 g husmoder
Johanne Marie Jensdatter 11 u datter
Jens Peter Jensen 8 u søn
Albert Jensen 4 u søn
Else Marie Jensen 1 u datter