Svinget.

 SVINGET
matr.nr.2o mfl. vestl.
Svinget er oprettet ved sammenlægning at de 3 parceller på Vollerhede, m
atr.nr.2o, 21 og 22 vestlig.
Bengt Larsen købte matr.nr.21 af Niels Chr.
Nielsen den 6. maj 1886 og den. 12. juli 1888 købte han matr.nr.22 for l.200 kr. og solgte den 14. februar 1889 til svigersønnen Christen Peter Madsen, men forbeholdte sig bopæls ret, også til datteren Karen Marie Larsen.
Christen Peter Madsen k
øbte den 21. august 1913 matr.nr.2o vestl., der allerede var bebygget, af Thomas Anton Thomsen. Peder Chr. Mortensen havde købt denne parcel den 14. januar 1875 og solgte den 15. juli s. å. til Thomas Anton Thomsen for 1.470 kr., der medfulgte
1 ko, 7 h
øns og noget indbo, og Thomas Anton Thomsen solgte som nævnt til Christen Peter Madsen, der lagde jorden til sin ejendom, som han den 18. april 1919 solgte til Christian Peter Pedersen, hidtil af Nygård, for 21.000 kr.
Chr.
Ejnar Larsen, der var født den 14. november 1904 i Øster Bolle i Karup, n af Lars Jørgen Larsen og gift med Ella Amalie Larsen, født Andersen, født den 6. juli 1916 i. Tårs, datter af Frederik Andersen, købte Svinget i l94o og solgte den 8. juli 1949 til Peter Stål, der den 28. november 1973 solgte til Mogens Lund og Sonja Jensen.
Kirkevej 4 -

 

1945.

Chr. Ejnar Larsen er født 14. nov. 1904 i " Øster Bolle " Karup sogn, søn af Lars Jørgen Larsen. Gift med Ella Amalie f. Andersen 6. jun. 1916 i Taars. datter af Frederik Larsen. Ejnar Larsen overtog ejendommen 1940, med et areal paa 26 tdl. Besætning ved overtagelsen 1 hest, 5 køer, 1 ungkvæg, 3 svin, den er nu 1 hest, 6 køer, 2 ungkvæg, 7 svin, 2 faar. Bygningerne er opført 1902. Ejendomsskyld 10.000,- Larsen er uddannet ved landbruget, er i bestyrelsen i transformatorforeningen.

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ingemann Rasmussen 1904 g Skæve husfader landmand
Amalia Andrea Rasmussen 1905 g Vindning husmoder
Henry Rasmussen 1906 u Volstrup logerende
Gerda Rasmussen 1930 u Volstrup datter
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Pedersen 1888 g Hørby husfader husmand
Laura Pedersen 1886 g Hørby husmoder
Helga Pedersen 1919 u Hørby datter
udøbt pige 1921 u Hørby datter
Agnes Larsen 1892 u Hørby slægtning
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Peter Madsen 1864 g Hørby husfader husmand
Ane Marie Larsen 1860 g Hørby husmoder
Valdemar Madsen 1892 u Hørby søn
Sara Madsen 1899 u Hørby datter
Harald Madsen 1902 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christian Peter Madsen 120264 g Hørby husfader husmand
Anna Petrea Larsson 150860 g Hørby husmoder
Johan Magnus Madsen 300485 u Hørby søn
Karl Berhart Madsen 210887 u Hørby søn
Petrine Marie Madsen 270290 u Hørby datter
Alfred Valdemar Madsen 190992 u Hørby søn
Gotfred Madsen 50394 u Hørby søn
Sara Mathilde Madsen 180499 u Hørby datter
Bengt Larsson 171025 E  Sverige husmoders fader skrædder
Karen Marie Larsson 220563 u Hørby husmoders søster sypige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Peter Madsen 23 g Hørby husfader husmand
Ane Marie Larsen 29 g Hørby husmoder
Bengt Marinus Jensen 8 u Hørby søn
Johan Magnus Madsen 5 u Hørby søn
Karl Berhart Madsen 2 u Hørby søn
Otillia Kinberg 15 u Sundby plejedatter
Karen Marie Larsen 26 u Hørby sypige på ophold
Jens Peter Pedersen 22 u Skæve tjenestekarl
Bengt Larson 65 E Sverige aftægtsmand stenhugger
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Bengt Larsen 55 g Sverige husfader jordbruger
Mette Kathrine Sørensen 52 g Hørby husmoder
Elise Marie Larsen 29 u Hørby datter
Karen Marie Larsen 16 u Hørby datter
Bengtine Othillie Keudberg 5 u Hørby datters datter
August Anders Jensen 2 u Hørby datters søn
Ane Kathrine Sørensen 64 u Ugilt fattiglem forsørges af sognet
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Bength Larson 45 g Sverige husfader skrædder,husmand
Mette katrine Sørensdatter 43 g Torslev husmoder
Christine Marie Christensdatter 22 u Hørby datter
Benedikte Larson 12 u Hørby datter
Anne Petrine Larson 9 u Hørby datter
Karen Marie Larson 7 u Hørby datter
Albinus Larson 1 u Hørby søn
Birgithe Hagebergsdatter 67 E Albæk aftægtskone
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Søren Christensen 43 g Torslev husfader husmand,stenhugger
Birgithe Catrine Hagebergsdr. 47 g Albæk husmoder
Hans Chr. Sørensen 7 u Hørby søn
Mette Cathrine Sørensdatter 24 g Torslev datter
Bength Larson 25 g Sverige svigersøn skrædder
Christine Marie Christensen 3 u Hørby hendes datter
Peder Chr. Christensen 20 u Torslev skrædderlærling