Tangen.

 

 

Tangen.

matr.nr.5a Ørvadg. mfl.
Tangen blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 1 td. 5 skp. 3 fjk. alb. og gammel skatten var 13 rd. 57 sk.
Christen Madsen, der var født i 1784 i Kvesel i Understed, ejede gården fra senest 1818 og var da gift med Maren Christensdatter Efter hendes død giftede han sig med Anne Cathrine Pedersdatter.
Christen Madsen døde i 1859, 75 år gammel og det var formentlig enken der den 30. juli 1863 solgte til Jens Christian Pedersen, der den 16. februar 1869 lånte 1.400 rd. i overformynderiet og da hørte parcel1en matr. nr. 26 vestl. Vollerhede med. Der i hartkorn kun stod til 3/4 alb. og den 19. december 1872 solgte Jens Chr. Pedersen parcellen til Jens Peter Thomsen, Vester Sveje, for 200 rd. Den 25. marts 1871 købte han parcellen matr. nr. 1f fra Volstrup Præstegård, der i hartkorn stod til 7 skp. 1 fjk. 2 alb. og gammel skatten var 7 rd. 31 sk.
Jens Christian Pedersen solgte den 1. juli 1880 til Jens Chr. Jensen fra Gydeje i Torslev sogn for l3.700 kr. Løsøret bestod bl.a. af 2 heste, 1 føl, 6 køer, 3 kvier, 5 kalve, 8 får, 1 vædder, 4 vogne, 2 plove og 2 harver. Jens Christian Jensen blev nærmest sindssyg og hængte sig den 5. december 1889.
Enken Birthe Kristine Jensen skiftede med ægteparrets 2 børn, Kirsten Marie Jensen, født 2. juli 1880 og Alfred Peter Jensen, født 21. januar 1884, der hver arvede 463 kr.54 øre, efter deres fader, den 4. august 1892 og fik adkomst til gården og gifter sig med Christian Nielsen, der fik skøde på gården den 7. september 1893 og som han den 14. september s. å. mageskiftede med Ole Chr. Nielsen, Ringsholt i Lendum sogn, der den 30. marts 1905 solgte til sønnen Hans Chr. Nielsen og gik på aftægt på gården. Den 13. september 1906 blev der gjort udlæg i gården og løsøret for det beskedne beløb 299 kr. 13 øre.
Hans Chr. Nielsen solgte den 18. juli 1907 til Søren Christian Nielsen Astrup fra Manne for 19,500 kr. Gården gik til tvangsauktion den 12. august 1910 og sognefoged Ole Peter Kristiansen, Snedkergården var eneste bydende med 21.000 kr. Han solgte straks efter til Thomas Peter Jensen, der den 11. oktober 1917 solgte til proprietær L. H. Niebuhr, Sønder Skjortholt i Åsted for 40.000 kr., der den 15. november s .å. solgte en parcel på 3-4 tønde land, matr. nr. 5b til en nabo ejendom og den 1. januar 1918 solgte han Tangen til gdr. Harald Pedersen,  Teglgården i Lendum for 40.000 kr. Harald Pedersen solgte den 13. november 1919 til Marinus Ejler Nielsen, hidtil Ny Faurholt, for 65.000 kr. Den 5. oktober 1922 gjorde Dansk Frøhandel A/S, Kolding udlæg for 569 kr.23 øre, i gården og løsøre.

Marinus Ejler Nielsen var der stadig i 1927, men efter et par ejerskifter under landbrugskrisen blev gården overtaget af Frederikshavn og Omegns Sparrekasse, der i 1933 solgte til Niels Stuer Madsen. Niels Stuer Madsen var født den 14. januar 1908 i Skærum, søn af Viggo Madsen, Holmen, og gift med Anna Marie Madsen, født Nørgård Nielsen, født den 3. august 1913 i Lendum, datter af Marinus Elvinus Nielsen, Nørgård.
Efter Niels Stuer Madsens død solgte enken Anna Marie Madsen den 21. oktober 1974 til sønnen Hans Madsen.
  

1945.

Niels Stuer Madsen er født 14. jan. 1908 i Skærum, søn af Viggo Madsen. Gift med  Anne Marie f. Nørgaard Nielsen, 3. aug. 1913 i Lendum, datter af Marius Elvinus Nielsen Nørgaard. Niels Madsen overtog ejendommen 1933, med et areal paa 89 Tdl. besætning ved overtagelsen 4 heste, 14 køer, 8 ungkvæg, 10 svin, den er nu, 6 heste, 26 køer, 22 ungkvæg, 20 svin, 6 faar. Bygningerne er opført 1864, 1900 og 1922. Ejendomsskyld 26.000,- Niels Madsen har været paa Vraa Højskole 1928 - 29. Har været i bestyrelsen for Risgaard mejeri.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Laurits Anton Christiansen 1906 g Karup husfader landmand
Lilly Irene Christiansen 1913 g Aalborg husmoder
Oluf Holger Christiansen 1909 u Karup slægtning medhjælper
Jenny Marie Pedersen 1914 u Hørby tjenestepige
Niels Christiansen 1911 u Karup tjenestekarl forkarl
Lars Chr. Pedersen 1913 u Hørby tjenestekarl andenkarl
Kristian Peter Christiansen 1918 u Karup slægtning dreng
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Marinus Nielsen 1881 g Dr.Lund husfader landmand
Mathilde Nielsen 1883 g Dr.Lund husmoder
Ejner Nielsen 1903 u Dr.Lund søn
Morten Nielsen 1909 u Aalborg søn
Hans Nielsen 1910 u Aalborg søn
Thorkild Nielsen 1911 u Aalborg søn
Gjerhardt Nielsen 1913 u Hørby tjenestekarl
Harel Nielsen 1914 u Hørby tjenestekarl
Astrid Andersen 1902 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Peter Jensen 1883 g Understed husfader gårdejer
Maren Jensen 1877 g Elling husmoder
Morten Kr. Jensen 1843 g Flade aftægtsmand
Bodil Marie Jensen 1841 g Flade aftægtskone
Marinus Christensen 1897 u Hørby tjenestekarl
Kr. Peter Kristensen 1878 u Br. Slev tjenestekarl
Anne Marie Hansen 1890 u Br. Slev tjenestepige
Johanne Jensen 1877 u Understed tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Ole Chr. Nielsen 270741 g Hørby husfader gårdejer
Karen Marie Hansen 291149 g Gaarslev husmoder
Hans Chr. Nielsen 40775 u Lendum søn
Anne Nielsen 281185 u Lendum datter
Anne kristensen 211082 u Skanderbr. tjenestepige
Anne Johansen 240784 u Lendum tjenestepige
Alfred Pedersen 240282 u Torslev tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Birthe Kristine Jensen 32 E Skæve  husmoder gårdejerinde
Kirsten Marie Jensen 9 u Hørby datter
Ane Margrethe Jensen 7 u Hørby datter
Karen Marie Jensen 2 u Hørby datter
Magdalene Jensen 1 u Hørby datter
Alfred Peter Jensen 6 u Hørby søn
Jens Chr. Jensen 4 u Hørby søn
Karen Marie Sørensen 62 E Hallund aftægtskone
Inger Marie Jensen 35 u Skæve  tjenestepige
Kristen Peter Pedersen 28 u Lendum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Chr. Jensen 35 g Torslev husfader gårdejer
Birthe Kristine Jensen 22 g Skæve husmoder
Dorthea Jensen 14 u Hørby tjenestepige
Christen Jensen 18 u Hørby tjenestekarl
Jens Peter Jensen 11 u Hørby tjenestedreng
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Pedersen 48 g Hellevad husfader jordbruger
Karen Marie Sørensdatter 42 g Hellum husmoder
Inger Johanne Jensen 16 u Skæve datter
Søren Peder Jensen 14 u Skæve søn
Christian Jensen 9 u Skæve søn
Christen Jensen 9 u Skæve søn
Lars Chr. Jensen 6 u Hørby søn
Dorthea Jensen 5 u Hørby datter
Jens Peter Jensen 1 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Madsen 66 g Understed husfader gårdmand
Anne Cathrine Pedersdatter 34 g Aasted husmoder
Christian Christensen 19 u Karup tjenestekarl
Kristine Nielsdatter 19 u Elling tjenestepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Madsen 61 enkem Understed husfader gårdejer
Helle marie Christensdatter 28 u Hørby datter
Christen Christensen 11 u Hørby plejesøn
Christen Nielsen 82 enkem Hørby husfaders svigerfar almisse
Niels Larsen 20 u Understed tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Madsen 56 g Understed husfader gårdmand
Maren Christensdatter 54 g Hørby husmoder
Helle Marie Christensdatter 23 u Hørby datter
Christen Christensen 18 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Madsen 49 g Understed husfader gårdmand
Maren Christensdatter 48 g Hørby husmoder
Mads Chr. Christensen 18 u Hørby søn
Helle Marie Christensdatter 17 u Hørby datter
Christen Christensen 12 u Hørby søn