Toftelund hus/ Christiansminde.

Matr. nr. 3a.

 

Toftelunds hus var oprindelig kaldt St. Toftelund og da et betydelig større jordtilliggende end senere">

 

Toftelund hus/ Christiansminde.

Matr. nr. 3a.

 

Toftelunds hus var oprindelig kaldt St. Toftelund og da et betydelig større jordtilliggende end senere, imellem 1840- 50, besluttede stamhuset Sæbygård, som ejendommen hørte under, at lægge en del af ejendommens jord til St. Toftelund matr.nr. 2b og 3c til Li Toftelund.

Gården var fæstegård, som nævnt til Sæbygård og fra ca. 1838 fæstet af Christian Christiansen, der var gift med Maren Christensdatter, der den 13. oktober 1853 afstod fæstet til Jens Andersen, der døde 6. marts 1884, og enken Cathrine Christensdatter overtog fæstet, Sønnen Anders Christian Jensen købte ejendommen til selveje den 1. august 1885 for kr. 825,-, heraf lod stamhuset kr. 610,- henstå som 1' priotet til 4% rente, uopsigeligt i 30 år, så længe han, hans enke, hans børn eller svigerbørn er ejer. Ejendommen stod efter udstykningen i hartkorn til 2. skp. 1 fjk. 2 1/4 alb. og gammelskatten var 2 rd. 61 sk.

Anders Chr. Jensen solgte den 20. maj 1897 parcellerne 3f - 25bh, 2 skæpper land til skrædder Hans Peter Sørensen for kr.200,- og 32 sydlig og 25bi, til former Poul Helenius Jensen for kr. 200,-.

Efter Anders Chr. Jensen's død fik enken Ane Marie Jensen adkomst til ejendommen den 20. feb. 1902 og solgte den 12. jan 1903 til svigersønnen Anders Olesen for kr. 2500,- der den 9. jan 1908, solgte til Jens Chr. Christiansen for kr. 4900,-. og flyttede til Hugdrup..