Toften.

T 0 F T E N.
matr.nr.3a sydl. mfl.
Toften blev efter 1834 matriklen sat i hartkorn til 1 td. 7 skp. o fjk 2 3/4 alb og gammel katten var 10 rd. 58 sk. og fra et tidligt tidspunkt hørte parcellerne 15b sydlig og 1c V. Estrup til gården. Toften var fæstegård under Haven gods.
Thomas Madsen, der var gift med Ane Christensdatter, var der i begyndelsen af forrige århundrede, men om det var som fæster, eller som selvejer er usikkert,  Thomas Madsen, der i 1816 står omtalt som smed og gårdmand. Efter Thomas Madsens død blev gården overtaget af sønnen Mads Chr. Thomsen, i 1848.
Mads Chr. Thomsen, der var gift med Johanne Marie Mortensdatter, solgte den 1. december 1881 til sønnen Thomas Madsen, der solgte parcellerne metrnr.3b og 15b til Jens Chr. Jensen, Sigen, for 4.000 kr.
Thomas Madsen solgte den 24. oktober 19o1 til Jens Jørgen Hansen fra Badskær for 13.500 kr. Den 10. september 1914 gjorde a/s Sæby Bank udlæg i løsøret for et tilgodehavende på 205 kr. 79 øre + gebyr 9 kr. 72 øre.
Skifteretsattest som adkomst for Jens Hansens arvinger den 7. juli 1961, der samtidigt solgte til sønnen Arne Hansen.

Kjeld Dohn overtog ejendommen i 1993, efter jorden var solgt fra til Snedkerbakken

 

1945.

Jens Jørgen Hansen, født 20. sep. 1876 i " Rønholt ", søn af P. Hansen. Gift med Karen Marie f. Christensen " Badskær " 12. feb. 1876 i Hørby, datter af Peder Christensen. Hansen overtog ejendommen i 1900, med et areal på 28 tdl. mod nu 34 tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 5 køer, 2 ungkreaturer, 4 svin, den er nu, 5 heste, 15 køer, 10 ungkreaturer, 25 svin. Bygninger er opført 1864 og 1906. Ejendomsskyld 25.000,-. Hansen har været paa Brønderslev Højskole 1896 -97.

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jørgen Hansen 1876 g Volstrup husfader landmand
Karen Marie Hansen 1877 g Hørby husmoder
Kristian Richart Hansen 1910 u Hørby søn medhjælper
Ingrid Johanne Hansen 1914 u Hørby datter medhjælper
Arne Karl Hansen 1917 u Hørby søn
Asta Marie Rønholt Hansen 1921 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Hansen 1876 g Volstrup husfader landmand
Karen Marie Hansen 1877 g Hørby husmoder
Jens Arnold Hansen 1903 u Hørby søn
Peter Rønholt Hansen 1905 u Hørby søn
Karen Margrethe Hansen 1908 u Hørby datter
Kristian Richart Hansen 1910 u Hørby søn
Pier August Hansen 1912 u Hørby søn
Ingrid Johanne Hansen 1914 u Hørby datter
Arne Karl Hansen 1917 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jørgen Hansen 1876 g Volstrup husfader gårdejer
Karen Marie Hansen 1877 g Hørby husmoder
Peder Aage Hansen 1900 u Hørby søn
Juul Ingemann Hansen 1901 u Hørby søn
Jens Arnold Hansen 1903 u Hørby søn
Peter Rønholt Hansen 1905 u Hørby søn
Karen Margrethe Hansen 1908 u Hørby datter
Kristian Richart Hansen 1910 u Hørby søn
Emma Thomsen 1885 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Jørgen Hansen 200976 g Volstrup husfader gårdejer
Karen Marie Christensen 120276 g Hørby husmoder
Peder Aage Peter Hansen 140200 u Hørby søn
Alma Elvina Hansen 140186 u Skæve tjenestepige
Thomas Madsen 170251 g Hørby husfader fhv. gårdejer
Gertrud Olesen 50145 g Tolstrup husmoder
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Madsen 38 g Hørby husfader gårdejer
Gjertrud Olesen 45 g Tolstrup husmoder
Ole Chr. Madsen 4 u Hørby søn
Marie Oline Nielsen 15 u Volstrup tjenestepige
Johanne Marie Mortensdatter 62 E Hørby aftægtskone husfaders moder
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mads Chr. Thomsen 63 g Hørby husfader gårdejer
Johanne Marie Mortensdatter 52 g Hørby husmoder
Thomas Madsen 28 u Hørby søn
Else Mathilde Madsen 21 u Hørby datter
Chr. Peter Madsen 12 u Hørby søn
Jens Chr. Jensen 20 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mads Chr. Thomsen 53 g Hørby husfader gårdmand
Johanne Marie Mortensdatter 42 g Hørby husmoder
Anne Martine Madsen 20 u Hørby datter
Thomas Madsen 18 u Hørby søn
Else Mathilde Madsen 11 u Hørby datter
Chr. Peter Madsen 2 u Hørby søn
Søren Chr. Christiansen 15 u Volstrup tjenestekarl
Johan Joachim Bak 72 E København logerende forsørges af sognet
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mads Chr. Thomsen 34 g Hørby husfader gårdmand, budfoged
Johanne Marie Mortensdatter 23 g Hørby husmoder
Anne Martine Madsen 1 u Hørby datter
Anne Christensdatter 72 enke Hørby husfaders moder
Johanne Marie Christensdatter 24 u Hørby tjenestepige
Christen Andersen 26 u Hørby tjenestekarl indkaldt til krigstjeneste
Christen Simonsen 17 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Madsen 72 g Hørby husfader selvejergårdmand, smed
Anne Christensdatter 67 g Hørby husmoder
Mads Chr. Thomsen 29 u Hørby søn
Jens Peter Thomsen 26 u Hørby søn smed
Johanne Marie Christenseda. 19 u Hørby plejedatter
Thomas Pedersen 17 u Hørby tjenestekarl
Rasmus Jensen 26 u Hørby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Madsen 68 g Hørby husfader gårdmand. Smed
Anne Christensdatter 62 g Hørby husmoder
Mads Chr. Thomsen 25 u Hørby søn
Jens Peter thomsen 21 u Hørby søn
Johanne Marie Christensdatter 13 u Hørby søns datter
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Thomas Madsen 62 g Hørby husfader gårdfæster, smed
Anne Christensdatter 56 g Hørby husmoder
Mads Chr. Thomsen 19 u Hørby søn
Jens Peter Thomsen 15 u Hørby søn
Mette Cathrine Nielsdatter 32 g Hørby svigerdatter
Christen Sørensen 29 g Hørby husmoders søn født inden ægteskab
Johanne Marie Christensdatter 8 u Hørby barnebarn
Anne Marie Christensdatter 4 u Hørby barnebarn
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Pedersen 58 g1 ? husfader gårdbeboer
Anne Marie Nielsdatter 54 g1 - husmoder
Peder Christensen 21 u Hørby søn
Anne Christensdatter 20 u Hørby datter
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Pedersen 45 g ? husfader gårdbeboer
Anne Marie Nielsdatter 37 g - husmoder
Margrethe Christensdatter 9 u Hørby datter
Anne Christensdatter 8 u Hørby datter
Peder Christensen 6 u Hørby søn
Ane Marie Christensdatter 3 u Hørby datter