Vester Hørby.

VESTER HØRBY
matr.nr.3a mfl. vestl.
Vester Hørby blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 5 td. 1 skp, 1 fjk. 3/4 alb. og gammel skatten var 26 rd. 73 sk.
Gården var fæstegård under Hørbylund Hovedgård indtil 18o5 og blev formentlig købt til selveje af Knud Willadsen, der korn fra Ørum sogn i Randers Amt og var så vidt det kan skønnes en mand der stod stor respekt omkring. Vi ser at han ofte blev benyttet som taksationsmand ved ind fæstning o.1,
Knud Willadsen solgte den 12. februar 1835 til sønnen Anders Knudsen, der den 14. april 1836 købte ca. 35 tønder land, matr. nr. 2b fra Øster Hørby, der i hartkorn stod til 1 td. 5 skp. 0 fjk. 2 alb. og gammel skatten var her 12 rd. 76 sk,
Anders Knudsen, der i 1838 var omtalt som sognefoged, døde i 1865, 52 år gammel, og hans enke af 2. ægteskab, Maren Thomasdatter fik adkomst til gården den 12. september 1867 og solgte den 31. august 1882, skødet tinglæst 24. maj 1883, til sønnen Anthon Christian Andersen for 37.450 kr. Efter Anthon Christian Andersens død sad enken Ane Kirstine Nielsen Skølstrup i uskiftet bo, men hun havde trange kår og den 6. april 1893 måtte hun pantsætte sit indbo som sikkerhed for et mindre lån og udstedte følgende:


Skadesløsbrev.

 
Jeg underskrevne Ane Kirstine Andersen af Vester Hørby, enke efter gårdejer Anton Christian Andersen af Vester Hørby, efter hvem jeg hensidder i uskiftet bo, meddeler herved sognefoged, gdr. O. P. Kristiansen af Gaden i Hørby sogn, til sikkerhed for et han ikke skal komme til et lide noget tab, hidrørende fra for mig indgående kautionsforpligtelser, vekselforpligtelser eller andet kontant lån dog ikke for en sum større end 1.000 kr., første prioriet underpant i følgende mig tilhørende, på min iboende gård Vester Hørby i Hørby sogn og beroende løsøre.
Med denne prioritet pantsætter jeg mit løsøres assurancesum og den af min afdøde mand og mig erhvervede andel i mejeriet Syvsten, hvilken andel ansættes til værdi 100 kr.
Til ydermere sikkerhed har jeg formået min broder Christian Andreas Nielsen Skølstrup af Broens Mølle til at medunderskrive dette dokument som min kautionist, dog kun for et beløb af 300 kr.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast.


Vester Hørby den 30. marts 1893.


                               Ane Kristine Andersen.     Andreas Nielsen Skølstrup.
                                                                                     som kautionist
Til vitterlighed om ægte underskrifter og rigtig dato.

 
                                          Svend Thomsen. Hans Peter Nielsen.

 
Den 8. januar 1894 blev boet taget under konkursbehandling og den 2. august 1894 blev der holdt tvangsauktion over gården, og blev købt af en anden af Anders Knudsens sønner(af l’ægteskab) Knud Andersen, forhen Rosenhave.
Knud Andersen døde den l5. juni 1897 og enken Mettine Thomsen fik adkomst til gården den 24. februar 1899. Den 3. maj l9oB er der lyst fredskovspligt over et til beplantning bestemt areal på 38½ tønde land.
Knud Andersen var ejer af stedet Bojen da han overtog sin fædrende gård og bragte denne med til Vester Hørby. Denne ejendom stod i hartkorn til 2 skp. 3 fjk. 2 3/4 alb. og desuden var en parcel matr. nr. 6g fra V. Nyholm købt til.
Mettine Andersen, født Thomsen solgte den 2. maj l9o7 til sønnen Anders Chr. Andersen for 58.000 kr. Ejendommen Bojen der havde matr.nr.8 var med og sat til 4.000 kr. I l9o8 blev der solgt nogle få tønder land fra til Ø. Hørby og  Annexgården.
Efter Anders Chr. Andersens død overtog enken Amalie Andersen gården som hun den 13. november 1962 solgte til sønnen Erik Andersen.

 


Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Andersen 1876 g Hørby husfader gårdejer
Amalie Andersen 1879 g Hørby husmoder
Martine Andersen 1911 u Hørby datter
Knud Andersen 1913 u Hørby søn
Kirstine Andersen 1917 u Hørby datter
Erik Andersen 1919 u Hørby søn
Emilie Andersen 1921 u Hørby datter
Amalie Andersen 1921 u Hørby datter
Birgitte Kathrine Jensen 1842 E Hellum slægtning husmoders moder
Ejner Albertsen 1912 u Volstrup tjenestekarl
Kennet Pedersen 1915 u Torslev tjenestekarl
Hjalmar Dahl Andersen 1904 g Hørby husfader fodermester
Alma Kirstine Andersen 1906 g Volstrup husmoder
Krista Marie Dahl Andersen 1927 u Volstrup datter
Egon Dahl Andersen 1930 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Andersen 1876 g Hørby husfader landmand
Amalie Andersen 1879 g Hørby husmoder
Harald Andersen 1909 u Hørby søn
Martine Andersen 1911 u Hørby datter
Knud Andersen 1913 u Hørby søn
Birgitte Andersen 1915 u Hørby datter
Kristine Andersen 1917 u Hørby datter
Erik Andersen 1919 u Hørby søn
Kr. P. Andreasen 1900 u Hørby tjenestekarl
Kristian Knudsen 1899 u Hørby tjenestekarl
Martin Jensen 1901 u Hørby tjenestekarl
Anna Beck 1901 u Hørby tjenestepige
Johanne Kristensen 1900 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Andersen 1876 g Hørby husfader landmand
Amalie Andersen 1879 g Hørby husmoder
Harald Andersen 1909 u Hørby søn
Karl Jørgensen 1892 u Hørby tjenestekarl
Anton Jensen 1886 u Hørby tjenestekarl
Ejner Sørensen 1894 u Torslev tjenestekarl
Karen Fuglsang 1896 u Torslev tjenestepige
Emma Kristensen 1896 u Torslev tjenestepige
Agnes Pedersen 1893 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Hanne Mettine Jensdatter 30836 enke Hørby husmoder enke efter Knud Andersen
Anders Chr. Andersen 140676 u do søn bestyrer af gården
Oline Vilhelmine Andersen 170274 u do datter
Amalie Møller 190885 u do tjemestepige
Martine Kirstine Jensen 290584 u Torslev tjemestepige
Mine Kirstine Hansen 211184 u Hørby tjemestepige
Kristian Thomsen 110782 u do tjenestekarl
Karl Marinus Larsen 50382 u do tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anton Chr. Andersen 35 g Hørby husfader gårdejer
Ane Kirstine Nielsen Skølstrup 32 g Volstrup husmoder
Anders Chr. Andersen 9 u Hørby søn
Maren V. Kathrine Andersen 6 u Hørby datter
Karen Andersen 3 u Hørby datter
Niels Andersen 1 u Hørby søn
Maren Thomsdatter 61 E Gærum aftægtskone
Marie Nielsen Skølstrup 23 u Volstrup tjenestepige
Hans Chr. Pedersen 18 u Skæve tjenestekarl
Niels Larsen 16 u Lendum tjenestekarl
Jens Peter Jensen 12 u Hørby tjenestedreng
Jørgine Larsen 29 u Lendum tjenestepige
Larsine Marie Larsen 14 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Maren Knudsen 51 E Gærum husmoder gårdejerinde
Anton Chr. Andersen 25 g Hørby søn bestyrer af gården
Ane Cathrine Andersen 22 g Volstrup svigerdatter
Kirstine Marie Andersen 18 u Hørby datter
Christian Peter Madsen 25 u Hørby tjenestekarl
Simon Sørensen 18 u Hørby tjenestekarl
Poul Chr. Christensen 20 u Hørby tjenestekarl
Jensine Andersen 19 u Torslev tjenestepige
Mette Marie Christensen 17 u Volstrup tjenestepige
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Maren Knudsen 41 E Gærum husmoder gårdejerinde
Mathilde Andersen 13 u Hørby datter
Carl Vilhjelm Andersen 11 u Hørby søn
Jens Chr. Sørensen 32 u Lendum bestyrer
Johan Frederik Hansen 48 E Torslev tjenestekarl
Maren Christensen 35 u Flade tjenestepige
Frederikke Jensen 16 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Knudsen 47 g Ørum husfader gårdmand
Maren Thomasdatter 22 g Gærum husmoder hans kone
Kirsten Andersdatter 16 u Hørby mandens datter
Knud Andersen 13 u do mandens søn
Niels Chr. Larsen 51 skilt Sundby tjenestekarl
Niels Nielsen 19 u Volstrup tjenestekarl
Maren Jensdatter 43 skilt Bindslev tjenestepige
Johanne Marie Jensdatter 25 u Dr.Lund tjenestepige
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Knudsen 42 g Ørum husfader gårdejer, sogneforstander
Kirsten Marie Jensdatter 42 g Hørby husmoder
Kirsten Andersdatter 11 u do datter
Knud Andersen 8 u do søn
Jens Andersen 1 u do søn
Thomas Chr. Christensen 21 u do tjenestekarl
Christen Jensen 23 u Torslev tjenestekarl
Maren Jensdatter 40 enke Mosbjerg tjenestepige
Johanne Marie Jensdatter 21 u Torslev tjenestepige
Jens Chr. Larsen 15 u Mosbjerg tjenestedreng
Niels Peter Nielsen 25 u Flade indsidder murermester
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Knudsen 38 g Ørum husfader gårdejer, sogneforstander
Kirsten Marie Jensdatter 33 g Hørby husmoder
Kirsten Andersdatter 6 u do datter
Knud Andersen 3 u do søn
Christen Christensen 23 u ? tjenestekarl
Niels Chr. Larsen 19 u - tjenestekarl
Karen Marie Jensdatter 25 u - tjenestepige
Marianne Andersdatter 18 u - tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Knud Villadsen 65 enkem ? husfader ejer af gården
Anders Knudsen 32 g Ørum søn
Kirsten Marie Jensdatter 27 g Hørby husmoder sønnens kone
Knud Andersen 3 u Hørby søn
Ole Axelsen 22 u ? tjenestekarl
Jens Pedersen 18 u do tjenestekarl
Maren Christensdatter 18 u do tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Jørgensen 57 g ? husfader gårdbeboer
Anne Marie Nielsdatter 49 g - husmoder
Johanne Nielsdatter 20 u - datter
Jørgen Nielsen 13 u - søn
Maren Nielsdatter 11 u - datter
Anne Margrethe Nielsdatter 8 u - datter
Christen Jensen 21 u - tjenestekarl
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Christensen 39 g ? husfader gårdbeboer
Ane Sophie Pedersdatter 25 g - husmoder
Niels Eriksen 23 u - tjenestekarl soldat
Ane Olesdatter 21 u - tjenestepige
Johanne Jensdatter 14 u - tjenestepige
Jacob Pedersen 11 u - hyrdedreng
Christen Olesen 47 g - indsidder daglejer
Karen Jensdatter 41 g - indsidder spinder
Maren christensdatter 6 u - indsidders datter
Hans Christensen 3 u - indsidders søn