Vester Ørvad.

VESTER ØRVAD  
matr
. nr.19 mfl. vestl.
Niels Chr.
Mortensen købte den 26. november l9oo matr.nr.l9 fra Højgård for l.200 kr. og købte senere matr. nr. 1d fra Nr. Ørvad og solgte den 9. januar 1919 til Christian Gotfred Mortensen, hidtil af Ottestrup, der den 15. april 192o solgte til Mandrup Silius Jensen, hidtil Hørby gl. skole, for 22.500 kr.
Mandrup Silius Jensen var f
ødt den 21. november 1887 i Lyngså, søn at Niels Jensen og gift med Krestine Jensen, født Nielsen, født den 12. december 1888 i Albæk, datter af Mads Chr. Nielsen. Ejendommen bestod af matr.nr. l8 og 19 vestl. og 1d og 1k Ørvadgårde. Knud Erik Thomsen solgte den 2. februar 1964 til Jens Pedersen. Erik Jensen Sdr. Skoven købte ejendommen af Jens Pedersen

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Mortensen 1865 E Albæk husfader landmand
Menta Kirsten Nielsen 1866 u Skagen husholder
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mandrup Jensen 1887 g Albæk husfader landmand
Kristine Jensen 1888 g Voer husmoder
Mary Jensen 1908 u Voer datter
Elmer Jensen 1912 u Voer søn
Ketty Jensen 1916 u Voer datter
Neils Egon Jensen 1919 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Mortensen 1865 g Albæk husfader husmand
Trine Mortensen 1860 g Hørby husmoder
Mariane Jørgensdatter 1836 e Hørby aftægtskone
Carl August Mortensen 1897 u Hørby søn
Peter Mortensen 1903 u Hørby søn
Marie Mortensen 1900 u Hørby datter
Lavra Mortensen 1909 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Mortensen 1865 g Albæk husfader husmand
Trine Larsen 1863 g Hørby husmoder
Jens Chr. Mortensen 1887 u Hørby søn
Anders Peter Mortensen 1889 u Hørby søn
Christian Gotfred Mortensen 1892 u Hørby søn
Magdalene Mortensen 1894 u Hørby datter
Carl August Mortensen 1897 u Hørby søn
Thora Severine Mortensen 1899 u Hørby datter
Mariane Jørgensdatter 1836 E Hørby aftægtskone
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Mariane Jørgensen 54 E Hørby husmoder jordbruger
Niels Chr. Mortensen 30 g Albæk indsidder bestyrer
Trine Larsen 26 g Hørby husmoder
Anton Martin Larsen 12 u Hørby søn
Jens Chr. Mortensen 2 u Hørby søn
Anders Peter Mortensen 1 u Hørby søn
Kristian Ferdinand Jokumsen 2 u Hørby plejesøn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Larsen 42 g Hørby husfader jordbruger
Mariane Jørgensdatter 44 g Hørby husmoder
Jørgen Chr. Larsen 11 u Hørby søn
Niels Chr. Larsen 9 u Hørby søn
Andresine Nicoline Larsen 6 u Hørby datter
Anton Martin Larsen 3 u Hørby søn
Sørine Kathrine Larsen 1 u Hørby datter
Søren Christensen 71 E Hørby aftægtsmand
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Larsen 33 g Hørby husfader jordbruger
Marianne Jørgensdatter 34 g Hørby husmoder
Trine Larsen 6 u Hørby datter
Lars Jørgen Larsen 4 u Hørby søn
Jørgen Chr. Larsen 1 u Hørby søn