Vester Hale.

 

 

Vester Hale er oprettet i 1871. Christen Hansen købte den 21. september 1871 en parcel af sin fader Hans Chr. Christensen, der et kort stykke tid var ejer af Øster Hale ( Østergård ), Parcellen kostede 800 rd. og fik matr.nr. 1d, der i hartkorn blev sat til 2 skp. 3 fjk. og den 31. maj 1885 købte han en parcel matr. nr. 33c fra Tveden i Karup sogn og solgte den 14. december 1911 til sønnen Hans M. Hansen, der hørte også eng lodder til ejendommen nemlig matr.nr. 56b i Gærum sogn, og matr.nr. 2b i Lendum sogn.

Gården havde jord i 4 forskellige sogne, det er måske vanskeligt for nutiden at se hvilke ulemper der var forbundet hermed, men i disse dage skulle lodsejerne forrette vejarbejde, for slet ikke at tale om snerydning, der i disse vintre kunne være belastende nok i et sogn, for ikke slet ikke tale om fire. Ganske vist foregik udskrivningen efter hartkornet og engen i Gærum havde nok ikke kunne fodre meget i så henseende. En anden ting var skatterne, der i forrige århundrede bestod af hartkorn skatterne der skulle betales til sognerådskassereren og gammel skatterne der skulle betales til sognefogeden i de respektive sogne de skyldtes. Parcellen matr. nr. 33c i Karup blev den 2. oktober solgt til Klinghuset.

Efter Hans M. Hansens død solgte enken Amalie Hansen den 12. oktober 1916 gården, som hun havde fået adkomst til den 25. juni 1914, til Kristine Petrine Hansen, Lendum for kr. 35.000, der den 28. feb 1918 solgte til Frode Hansen der var født på gården 31. maj 1895. for kr. 35.000,- Frode Hansen havde gdr. Mads Chr. Hansen, Bløden i Hals som kurator. Frode Hansen var der stadigt i 1932, men senere omtales H. Sørensen og derefter J. C. Madsen, der den 5. juni 1940 solgte til Anton Jensen.

Anton Jensen var født 15. marts 1903 i Torslev, søn af Frederik Jensen og Gift med Karen Margrethe Jensen, f, Pedersen i Understed den 5. februar 1911, datter af Chr. Pedersen.

Anton Jensen solgte den 7. Januar 1975 til Henning Jensen.

1945.

Anthon Jensen er født 15. mar. 1903 i " Pandbjerg " Torslev sogn, søn af Frederik Jensen. Gift med Karen Margrethe f. Pedersen 5. feb. 1911 i Understed sogn, datter af Chr. Pedersen. Ejendommen er overtaget af Jensen i 1940, med et areal på 26 tdl. Besætning ved overtagelsen 2 heste, 10 køer, 14 ungkreaturer, 22 svin, den er nu 2 heste, 12 køer, 12 ungkreaturer, 20 svin. Bygninger er opført 1900, 1930 - 31. Ejendomsskyld 19.000,-. Anthon Jensen er uddannet ved landbruget og er udlært murer. Er i bestyrelsen for Husmandsforeningen, Brugsforeningen og den lokale Andels Gødningsforening.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Frode Hansen 1895 g Hørby husfader landmand
Anna Hansen 1897 g Hørby husmoder
Johannes Hansen 1920 u Hørby søn
Aksel Hansen 1922 u Hørby søn
Aage Hansen 1925 u Hørby søn
Inga Merethe Hansen 1928 u Hørby datter
Gerda Hansen 1930 u Hørby datter
Friman Jensen 1915 u Lendum tjenestekarl
Betty Jensine Jørgensen 1912 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Frode Hansen 1895 g Hørby husfader gårdejer
Anna Hansen 1897 g Hørby husmoder
Johannes Hansen 1920 u Hørby søn
Kristine Hansen 1849 E Understed aftægtskone husfaders moder
Andersine Pedersen 1904 u Hørby tjenestepige
Agnes Hansen 1908 u Hørby barnepige
Jens Jensen 1908 u Skærum plejebarn
Kresten Poulsen 1898 u Gærum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristen Hansen 1845 g Lendum husfader gårdejer
Christine Madsen 1849 g Understed husmoder
Kristen Hansen 1884 u Hørby søn
Olga Hansen 1888 u Hørby datter
Dusine Hansen 1888 u Hørby datter
Frode Hansen 1895 u Hørby søn
Mathilde Kristiansen 1855 E Torslev logerende
Arent Kristensen 1903 u Volstrup tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristen Hansen 300145 g Lendum husfader gårdejer
Kristiane Petrine Madsen 211049 g Understed husmoder
Hans Martinus Hansen 30470 u Hørby søn
Julius Primus Hansen 221277 u Hørby søn
Olga Hansen 211288 u Hørby datter
Dusine Hansen 211288 u Hørby datter
Ejner Peter Hansen 260191 u Hørby søn
Frode Hansen 310595 u Hørby søn
Laurids Chr. Nielsen 100571 u Torslev daglejer 
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Hansen 45 g Lendum husfader landmand
Kristine Petrine Madsen 40 g Understed husmoder
Hans Martinus Hansen 19 u Hørby søn
Inger Kathrine Hansen 16 u Hørby datter
Julius Primus Hansen 12 u Hørby søn
Kristine Akamine Hansen 10 u Hørby datter
Amalia Hansen 7 u Hørby datter
Kristen Hansen 4 u Hørby søn
Marie Hansen 3 u Hørby datter
Olga Hansen 1 u Hørby datter
Dusine Hansen 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Hansen 35 g Lendum husfader jordbruger
Kristine Madsen 30 g Understed husmoder
Hans Martin Hansen 9 u Hørby søn
Marie Hansen 8 u Hørby datter
Inger Kathrine Hansen 6 u Hørby datter
Mads Chr. Hansen 4 u Hørby søn
Julius Primus Hansen 2 u Hørby søn
Christine Hansen 1 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Hansen 25 g Lendum husfader gårdmand
Christine Petrine Madsen 20 g Understed husmoder