Vester Haven  Bredmosevej 20

 

VESTER HAVEN

matr.nr.1c mfl.
Da Peder Christiansen solgte Haven Hovedgård, skødet tinglyst 25. januar 1914, til købmand. P. C. Rørsgård, havde han udskiftet et areal, som han beholdte og opførte gården Vester Haven, men så snart skødet var udstedt, købte han yderligere 7o tønde land at Rørsgård for 37.000 kr., der var beregnet efter 540 kr. pr. tønde land.
De nærmere grænser er fastslående ved en at landinspektør Toft foretaget opmåling, dog at nord—eller nord—øst grænsen bliver: først en lige linje fra det af landinspektøren som nordvestre hjerne afmålte punkt til sydgrænsen at den mergelgrav, der ligger øst for vejen, derefter en lige linje i nordvestlig retning, hvilken linje steder østgrænsen at matr. nr. la,  på et punkt, der er betegnet at parterne ved et i dag tilstedeværende af N. O .Toft i 1908 udfærdiget udstykningskort. Det lyder lidt indviklet, men parcellerne blev skyldsat således
matr.nr.ldh hartkorn            I td. 2 skp. 3 73k. 2 1/2 elb.•
         — ldi                             o—  3..—  2—       ol/4—
    — — ldk                            o—  1—    o—        o —
    — — 1di                            o—  3—    1—       o3/4—
    — — 1dm                          o—  1—    2—         2
    — —  ldn                           o—  7—    2—         o —
    — —  ldo                           o—  4—    2—          o —
Peder Christiansen døde den 23. marts 192?, hvorefter enken Kristine Christiansen, født Jensen, drev gården til hun den 17. august 1959 solgte til sønnen Arne Christiansen, der har købt jord til siden.

 

1945.

Peder Christiansen, født 18. okt. 1861 paa Lindholm, Hald. Død 23. mar. 1927, søn af Chr. Pedersen Kjul. Gift med Krestine f. Jensen 38. sep. 1891 i Voer sogn, Datter af Anders Chr. Jensen. Christiansen overtog ejendommen 1915, med et areal på 90 tdl. ager 110 tdl. skov. Besætning 10 heste, 33 køer 25 ungkreaturer, 70 svin, 10 faar. Bygningerne er opført 1915. Ejendomsskyld 73.200,-  Christiansen har været på Try Højskole 1880. Var tidligere medlem af sogneraadet og i bestyrelsen for Hjørring, Løkken og Aabybro Jernbaner.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristine Kristiansen 1891 E Albæk husmoder gårdejer
Kristian Kristiansen 1907 u Hørby søn
Arne Chr. Kristiansen 1909 u Hørby søn
Anne M. Kristiansen 1911 u Hørby datter
Johanne Kristiansen 1915 u Hørby datter
Jens Chr. Madsen 1902 u Voer bestyrer
Julius Vierman Olsen 1909 u Torslev tjenestekarl
Olga Marie Jensen 1911 u Torslev tjenestepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Peder Kristiansen 1862 g Hvorup husfader landmand
Kristine Kristiansen 1891 g Albæk husmoder
Kristian Kristiansen 1907 u Hørby søn
Arne Chr. Kristiansen 1909 u Hørby søn
Jens Kristiansen 1898 u Gærum tjenestekarl
Ejner Larsen 1902 u Hørby tjenestekarl
Martine Jensen 1902 u Albæk tjenestepige
Marie Sørensen 1905 u Voer tjenestepige
Eva Hansen 1905 u Voer tjenestepige