Vester Sveje.

VESTER SVEJE
matr. nr. lo Vestl.
Vester Sveje blev efter 1844 matriklen sat i hartkorn til 2 td. 3 skp. 1 fjk. 2 alb. og gammel skatten’ var 28 rd. 98 sk.
Gården var fæstegård under Hørbylund Hovedgård til 18o5 og var i begyndelsen af forrige århundrede ejet af Paul Larsen, der var gift med Ane Marie Christensdatter. De solgte den 16. januar 1849 til svigersønnen Jens Peter Thomsen fra Toften og gik på aftægt på gården, hvor Ane Marie Christensdatter døde den 27. oktober 1858 og Poul Larsen døde den 27. oktober 1875.
Jens Peter Thomsen begyndte at opkøbe hede lodder på Vollerhede fra naboejendommene Elsig, Sønder Ørvad og Tangen. der senere blev grundlag for oprettelse af ejendommen Vestermarken
Jens Peter Thomsen, der også var smed, solgte den 8. marts 1883 til sønnen Anthon Jensen for 30.000 kr. Parcellerne matr.nr. 25, 28, 27 og 28 på Vollerhede fulgte ikke med, men derimod matr. nr.l1c og 11g der var købt til fra V. Mølgård. Jens Peter Thomsen og hustruen Christiane Poulsen gik på aftægt på gården og han forbeholdte sig ret til at benytte smedien. Han døde den 21. april 1889 og Christiane Poulsdatter eller Poulsen døde den 4. oktober 19o3.
Anthon Jensen mageskiftede den 8. april 1886 med Anders Jacobsen fra Øksenhede. Værdien af V. Sveje var sat til 25.000 kr. og besætningen bestod af 5 køer, 1 kvie, 6 får og en griseso.
Anders Jacobsen solgte den 25. juni 1896 til Lars Chr. Larsen for 21. 905 kr. og gik på aftægt sammen med hustruen Johanne Frederikke Jensen. Han døde den 5. august 19o3. Nu var parcellerne 14 vestlig og 10c sydlig også kommet til.
Lars Chr. Larsen bortforpagtede gården til sønnen Martin Chr. Larsen for 10 år fra den 1. april 1916, men allerede den 9. januar 1919 solgte han gården til Martin Chr. Larsen for 25.000 kr. Der medfulgte 3 heste, 13 køer, 15 ungkreaturer, 5 får og 4 svin.
Martin Chr. Larsen var født den 1. marts 1890 på Nyholm mark og gift med Faren Margrethe Larsen, født Nielsen, født den 22. december l89o
i Skæve, datter af Hertel Julius Nielsen.
Martin Chr. Larsen solgte den 2. januar 196o til sønnen Helge Larsen, der den 2o. september 1982 solgte til sønnen Erik Larsen.

 

1955.

Chr. Larsen er gift med Margrethe f. Nielsen. Chr. Larsen overtog ejendommen i 1916, efter Lars Chr. Larsen, med et areal på 50 tdl. Besætning på 16 køer, 16 ungkreaturer, 4 heste, 3 søer, der leveres ca. 35 svin årligt. stuehuset er opført 1850, udhuse 1947. Ejendomsskyld 35.000,-

 

1945.

Martin Chr. Larsen, er født 1. mar. 1890 i " Nyholm " Hørby, søn af Lars Chr. Larsen. Gift med Maren Margrethe f. Nielsen 22. dec. 1890 i Skæve, datter af Hertel Julius Nielsen. Chr. Larsen  overtog ejendommen 1916, med et areal paa 48 tdl. Besætning ved overtagelsen 3 heste, 10 køer, 6 ungkreaturer, 10 svin, 2 faar, den er nu 6 heste, 16 køer, 8 ungkreaturer, 25 svin. bygningerne er opført 1845. Ejendomsskyld 23.000,-.

 Ejendommen har været i slægtens eje siden 1787. Larsen er uddannet ved landbruget.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Martin Chr. Larsen 1890 g Hørby husfader landmand
Maren Margrethe Larsen 1890 g Skæve husmoder
Hertel Chr. Larsen 1914 u Hørby søn
Helge Marinus Larsen 1915 u Hørby søn
Sigrid Kristine Larsen 1917 u Hørby datter
Lone Jensen 1905 u Lendum tjenestepige
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Martin Chr. Larsen 1890 g Hørby husfader landmand
Maren Margrethe Larsen 1890 g Skæve husmoder
Hertil Larsen 1914 u Hørby søn
Helge Larsen 1915 u Hørby søn
Sigrid Larsen 1917 u Hørby datter
Chr. Hansen 1897 u Ugilt tjenestekarl
Hanne Jensen 1903 u Lendum tjenestepige
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Larsen 1842 g Hørby husfader gårdejer
Karen Marie Larsen 1855 g Volstrup husmoder
Kristian Larsen 1890 u Hørby søn
Valdemar Larsen 1895 u Hørby søn
Rigmor Pedersen 1896 u Hørby slægtning
Kristian Mikkel Hansen 1902 u Sindal tjenestedreng
Karl J. Hansen 1897 u Sæby logerende
Frederikke Jacobsen 1827 E Sæby aftægtskone slægtning
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Christian Larsen 200841 g Hørby husfader gårdejer
Karen Marie Nielsen 20755 g Volstrup husmoder
Martine Kirstine Larsen 60480 g Hørby datter
Matilde Nielsine Larsen 60584 u do do
Martin Kristian Larsen 10390 u do søn
Valdemar Larsen 270595 u do søn
Karl Martinus Jensen 111080 g do svigersøn
Karen Kirstine Jensen 90800 u do barnebarn
Thomas Kristian Thomsen 230823 enkem do aftægtsmand væver
Elise Marie Jensen 280152 u do syerske af sko opholder sig på gården
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Anders Jacobsen 55 g Hørby husfader gårdejer
Frederikke Jensen 62 g Sæby husmoder
Jens Chr. Thomsen 17 u Volstrup plejesøn medhjælper
Jørgine Johanne Jørgensen 8 u Volstrup plejedatter
Mathilde Emilie Rasmussen 9 u Volstrup plejedatter
Teodor Mikkelsen 19 u Hørby tjenestekarl smed
Marie Kristensen 16 u Torslev tjenestepige
Josefine Kristine Jensen 14 u Skæve tjenestepige
Jens Marinus Jensen 14 u Hørby tjenestedreng
Christiane Poulsen 66 E Hørby aftægtskone
Else Marie Jensen 38 u Hørby indsidder aftægtskones datter
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Thomsen 60 g Hørby husfader gårdejer
Christiane Poulsen 56 g Hørby husmoder
Christiane Jensen 30 u Hørby datter
Anton Jensen 23 u Hørby søn
Peter Jensen 22 u Hørby søn
August Hermann Jensen 6 u Hørby barnebarn søn af Christiane Jensen
Jensine Jensen 3 u Hørby barnebarn datter af Christiane
Johan Chr. Christensen 20 u Fr. Havn tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Thomsen 50 g Hørby husfader jordbruger, smed
Christiane Poulsdatter 46 g Hørby husmoder
Anton Jensen 13 u Hørby søn
Peter Jensen 12 u Hørby søn
Christiane Jensen 21 u Hørby datter
Else Marie Jensen 18 u Hørby datter
Ole Chr. Jensen 24 u Lendum tjenestekarl
Niels Peter Jensen 17 u Hørby tjenestekarl
Anders Chr. Andersen 15 u Ørum tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Peter Thomsen 31 g Hørby smed gårdmand
Christiane Poulsdatter 27 g do hans kone
Anne Martine Jensen 4 u do datter
Christiane Jensen 1 u do datter
Mette Marie Pedersdatter 17 u Sæby tjenestepige
Lars Chr. Nielsen 20 u Skærum tjenestekarl
Poul Larsen 46 g Hørby aftægt
Anne Marie Christensdatter 65 g do aftægt husmoders forældre
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul Larsen 42 g Hørby husfader gårdmand
Anne Marie Christensdatter 61 g do hans kone viet 111123 hørby
Christiane Poulsdatter 22 u do datter
Dorte Margrethe Christensdatter 13 u Torslev plejedatter forældre i Ø.mølgårdshus
Jens Christensen 5 u Hørby plejesøn forældre i Ø.mølgårdshus
Christian Steffensen 25 u Skæve tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul Larsen 37 g Hørby husfader gårdmand
Anne Marie Christensdatter 56 g do husmoder
Christiane Poulsdatter 17 u do datter
Lars Poulsen 87 enkem ? aftægtsmand husfaders fader
Rasmus Jensen 21 u ? plejesøn
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Poulsen 81 enkem ? ejer af gården
Poul Larsen 31 g Hørby søn
Anne Marie Christensdatter 50 g do søns kone
Christiane Poulsdatter 11 u do datter
Rasmus Jensen 15 u do datters søn
Maren  Marie Nielsdatter 16 u tjenestepige
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Poulsen 47 g ? husfader gårdbeboer
Else Mikkelsdatter 39 g - husmoder
Karen Larsdatter 17 u - datter
Margrethe Larsdatter 13 u - do
Johanne Larsdatter 10 u - do
Sidsel Larsdatter 6 u - do
Cathrine Marie Larsdatter 4 u - do
Anne Marie Larsdatter 1 u - do
Anders Christensen 21 u - tjenestekarl
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Poulsen 33 g Hørby husfader gårdbeboer
Else Mikkelsdatter 25 g hans kone
Karen Larsdatter 3 u datter
Margrethe Larsdatter 1 u datter
Karen Larsdatter 74 enke almisselem mandens moder
Ane Larsdatter 15 u tjenestepige
Ingeborg Jensdatter 11 u tjenestepige
Jens Nielsen 21 u tjenestekarl