Vesterkær.

Vesterkær

Maren Jørgensen købte den 25. juli 1912 og solgte den 3. september 1914 til Christian Larsen, Brashede for 1.000 kr. med bygninger og en dynge sten ( kampsten og murbrokker). der den 1. november solgte til Christen Peter Gothart Sørensen for 3.900 kr. der den 30. april solgte til Niels Christian Sørensen for 6.000 kr. Ejendommen hører nu under Klemmen, og er nedrevet. Vesterkær var tidligere en fæstegård under Haven Hovedgård

H. Bugge til Bøgsted og Haven bortfæster i 1753 Niels Mortensen, der da var 25 år, husmandstedet "Vesterkjær" i Hørby sogn ved sålydende fæstebrev.

" Kiendes jeg underskrevne at have stæd og fæst, såsom jeg herved stæder og bortfæster til Niels Mortensen føed på mit Goeds i Torslev sogn, et mig i Hørby sogn tilhørende Boglig Westerkjær kaldet, skattende af Hartkorn 2 Fdk. 1 Alb. Samme bolig med ald tilliggende Grund og Eiendomme, som dertil nu ligger eller med rette bør ligge, ovenskrevne Niels Mortensen sin livstid udi Fæste skal nyde, bruge og beboe på følgende conditioner:

At han deraf i rette og påbudne tider betaler alle kongelige contributioner, som nu ere eller herefter allernådigst påbudne vorder, samt inden hvert års Marts at betele Hus og Arbejdspenge 2 Rixdaler fire mark, så og, når hø og korn til Gården indages, at forskaffe et hielpen på Rånderne og i gulvene, det sædvanlige engskifte i Havens mark slår og river, Husene bebygger og i lovlig stand hplder, Jorden lovlig dyrker og bruger. I det øvrige haver hand sig Hans Konglige Maistæts allernådigste lov og forordninger allerunderdanigst efterretlig at holde, samt sig Herskab og dessens Ordre at være hørig og lydig - alt under dette sit Fæstes forbrydelse og vidre Lovens Bydende.

                                       Bøgsted d. 3 December 1753

                                                H. Bugge.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Chr. Peter Svendsen 1890 g Volstrup husfader husejer
Elise Kristine Svendsen 1892 g Skæve husmoder
Mathilde Svendsen 1917 u Skæve datter
Emmy Martine Svendsen 1922 u Skæve datter
Harry Sørensen 1928 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Kristian Sørensen 1889 g Gerå husfader husmand
Else Sørensen 1887 g Dr.Lund husmoder
Kristine Sørensen 1910 u Gerå datter
Helga Sørensen 1911 u Melholt datter
Charles Sørensen 1912 u Gerå søn
Bente Sørensen 1914 u Melholt datter
Hans Sørensen 1917 u Dr.Lund søn
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Laurits Kristiansen 1868 g Rubjerg husfader husmand
Kristiane Kristiansen 1875 g Albæk husmoder
Nels Kristiansen 1908 u Hørby
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Emanuel Thomsen 260362 g Gærum husfader gårdforpagter
Christiane Thomsen 100456 g Volstrup
Marie Thomsen 311287 u Hørby datter
Niels Marinus Kristensen 240392 u Skæve plejesøn
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Magdalene Jacobsen 54 E Dr.Lund husmoder jordbruger
Jacob Peter Bertelsen 25 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Bertel Christensen 67 g Voer husfader jordbruger
Magdalene Jacobsen 44 g Dr.Lund husmoder
Jacob Peter Bertelsen 15 u Hørby søn
Mathilde Bertelsen 13 u Hørby datter
B
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Bertel Christensen 58 g Voer husfader jordbruger
Magdaline Jacobsen 33 g Dr.Lund husmoder
Inger Johanne Bertelsen 13 u Voer datter
Anne Marie Bertelsen 8 u Albæk datter
Anne Bertelsen 5 u Albæk datter
Jacob Bertelsen 2 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1850          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Thomsen 47 g Hørby husfader gårdmand
Maren Thomsdatter 55 g Hørby husmoder
Thomas Christensen 24 g Hørby søn hjælper med driften
Maren Nielsdatter 36 g Hørby svigerdatter
Bodil Marie Thomsen 3 u Hørby barnebarn
Inger Marie Christensen 17 u Hørby husfaders datter
Lars Chr. Christensen 14 u Hørby husfaders søn
Folketælling 1. februar 1845          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Thomsen 44 g Hørby husfader gårdmand
Maren Thomsdatter 48 g Hørby husmoder
Thomas Christensen 19 u Hørby søn
Inger Marie Christensdatter 12 u Hørby datter
Lars Chr. Christensen 9 u Hørby søn
Else Marie Bethelsdatter 19 u Volstrup tjenestepige
Henrik Larsen 49 u Norge indsidder grøftekaster
Folketælling 1. februar 1840          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Thomsen 39 g Hørby husfader husmand
Maren Thomsdatter 43 g Hørby husmoder
Thomas Christensen 14 u Hørby søn
Inger Marie Christensdatter 7 u Hørby datter
Lars Chr. Christensen 4 u Hørby søn
Kirsten Marie Jensdatter 17 u tjenestepige
Folketælling 1. februar 1834          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Christen Thomsen 33 g Hørby husfader husmand
Maren Thomsdatter 37 g Hørby husmoder
Thomas Christensen 8 u Hørby søn
Bodil Marie Christensdatter 3 u Hørby datter
Inger Marie Christensdatter 1 u Hørby datter
Else Marie Jensdatter 17 u tjenestepige
Thomas Thomsen 75 enkem husfaders fader aftægtsmand
Folketælling 1. februar 1801          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Thomsen 65 g1 husfader gårdbeboer, fæster
Anne Jensdatter 64 g2 husmoder
Bodil Christensdatter 36 g1 svigerdatter husmoders datter
Thomas Thomsen 42 g1 søn husfaders søn
Folketælling 1. juli 1787          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Thomsen 51 g husfader gårdbeboer, fæster
Ane jensdatter 49 g husmoder
Jens Christensen 9 u søn