Vestermarken.

 

VESTERMARKEN
matr. nr. 25 vestl. mfl.
Ejendommen er oprettet af Jens Peter Thomsen, Vester Sveje, der købte parcellen matr. nr. 26 vestlig fra Tangen, og matr. nr. 27 fra Elsig den 27. august 1868 for 6o rd. pr. stk. og samtidig købte han matr. nr.28 fra Sønder Ørvad for 100 rd.
Jens Peter Thomsen solgte den 12. januar 1885 til svigersønnen Niels Martin Nielsen for 3.000 kr. Ejendommen var da bebygget, Niels Martin Nielsen optog et kreditforeningslån den 11. juni 1885 og solgte den 8. april 1886 til Jacob Sørensen fra Sæby for 3.950 kr., men handlen blev ikke til noget og efter Niels Martin Nielsens død fik enken(2.ægteskab) Ellen Marie Christensen adkomst til ejendommen den 1. juni 1893 og solgte den 27. februar 1896 til Niels Christensen fra Sveje for 4.500 kr. og købte derefter en lille ejendom i Torslev sogn.
Niels Christensen solgte den 21. november 1905, skødet tinglyst den 30. s. m. til Poul Christian Christensen for 5.600 kr. Poul Christian Christensen solgte i 1938 til Thomas Thomsen.
Thomas Thomsen er født den 5. april 1905 i Hørby, søn af Peder Thomsen, Han solgte den 10. juni 1956 til Svend Møller. Svend Møller solgte til Poul Jensen Meller Sveje.
Hørbylundvej 71

1955.

Svend Aage Møller er født i Frederikshavn 27. aug. 1915, forældre Theodor og Hulda Møller. Svend Møller er gift med Ruth Raunsholt født i København . I ægteskabet er 3 børn, Karin, Henrik, Bente. Svend Møller overtog ejendommen i 1956 efter Thomas Thomsen, med et areal på 18,5 tdl. Besætning 8 køer, 3 ungkreaturer, 1 hest, 350 høns, 3 søer, der leveres 20 svin årligt. Ejendomsskyld 22.000,-, Svend Møller har tidligere ejet " Engholm ".

1945.

Thomas Thomsen, er født 5. apr. 1905 i Hørby, søn af Peder Thomsen.  Thomsen overtog ejendommen i 1938 med et areal paa 18. tdl. Besætning ved overtagelsen, 1 hest, 5 køer, 2 ungkreatur, 6 svin, den er nu, 1 hest, 6 køer, 4 ungkreaturer, 11 svin. Bygningerne er opført 1924 og 1942. Ejendomsskyld 13.000,-. Thomsen er uddannet ved landbruget. Er i bestyrelsen for Husmandsforeningen og er i Venstrevælgerforeningen og kontrolforeningen samt sygekassen.

 

Folketælling 1. februar 1930          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul Chr. Kristensen 1882 g Volstrup husfader landmand
Kristine Kristensen 1879 g Torslev husmoder
Jens Jensen 1869 u Langholt tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1921          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul Chr. Kristensen 1882 g Volstrup husfader landmand
Kirstine Kristensen 1879 g Torslev humoder
Svend Sørensen 1900 u Sæby tjenestekarl
Folketælling 1. februar 1911          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Poul Chr. Kristensen 1882 g Volstrup husfader husmand
Theone Kirstine Kristensen 1879 g Torslev husmoder
Svend Sørensen 1900 u Sæby plejebarn
Folketælling 1. februar 1901          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Niels Chr. Kristensen 181173 g Taars husfader husmand
Jensine Marie Amalie Jensen 60875 g Hørby husmoder
Christian Alfred Kristensen 250999 u Hørby søn
Emma Martine Kristensen 90589 u Hørby tjenestepige
Folketælling 1. februar 1890          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Lars Chr. Larsen 48 g Hørby husfader husmand
Karen marie Nielsen 34 g Volstrup husmoder e.e Niels M. Nielsen d 82
Martine Larsen 9 u Hørby datter
Mathilde Larsen 5 u Hørby datter
Folketælling 1. februar 1880          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Thomsen 62 g Albæk husfader jordbruger
Johanne Marie Olesen 58 g Flade husmoder
Johan Chr. Christensen 13 u Hørby søn
Folketælling 1. februar 1870          
Navn alder/født G/U Fødested Fam.Stilling Bemærkninger
Jens Thomsen 52 g Albæk husfader jordbruger
Johanne Marie Olesdatter 57 g Flade husmoder
Jens Chr. Jensen 13 u Hørby søn
Johannes Chr. Christensen 3 u Hørby søn