Risgaardhuse.dk

Dette er en privat hjemmeside - sidens indehaver, forfatter, fotograf, redaktør, m.m. er: Tage Bøgh Jensen                © Tage Bøgh

 

Startside arkiv.htm Historier fra sognet Gaarde i sognet favorite Vendelboensland billeder

 

 

Mordet i Badskær.

 

Sæby d. 15. januar 1911

Et Mord på Sæby egnen. Den gamle kone i Badskær, der den 12. januar fandtes død på marken, er dræbt af en kugle i hovedet.

Den myrdede kvinde. Magdalene Jacobsen.

 

Er morderen sindsforvirret-

Som den største part af vore læsere allerede vil have erfaret fra vore løbesedler, der i går spredtes over hele landsdelen, er der begået et råt mord i Badskær ved Hørby.

Det vil erindres, at man torsdag eftermiddags fandt den 73 år gamle kone Magdalene Jacobsen af Øster kærets hus i Hørby død på en pløjemark tæt ved landevejen, ca. 100 meter fra sit hus, hvor hun boede alene.

Hun havde et blødende sår i tindingen. Politiet var af den mening, at såret var fremkommet ved, at den gamle kone, som til tider kunne være noget sær, var faldet på den frosne jord mod en sten, som lå der, hvor hun blev fundet, og betragtede derfor dødsfaldet som et almindeligt ulykkestilfælde.

Ved den obduktion af liget, som i dag blev foretaget på epidemisygehuset i Sæby, er det imidlertid blevet konstateret, at konen er blevet dræbt ved et skud, idet kuglen fandtes inde i hjernen.

Trods det, at mordet er sket ved højlys dag, er der ingen som har mærket noget til det, og politiet har derfor kun svage holdepunkter i denne uhyggelige sag. Der er dog et spor, som politiet agter at følge.

Det er nemlig oplyst at den dag, mordet fandt sted, har en ca. 20 årig mandsperson ved et hus vest for Sæby spurgt om vej til Ålborg; han medførte en revolver og truede den lille pige, han traf ved huset, med at skyde hende, hvis hun ikke gav ham penge.

Politiet har fået et ret godt signalement af denne person, og har udsendt efterlysning af ham.

 

Sæby d. 17. januar 1911

 

Sådan ser det lille venlige hus ud, som i disse dage samler opmærksomheden om sig. Som man ser, ligger det umiddelbart op til Sæby-Ålborg vejen. I forgrunden til højre ses pløjemarken og stedet, hvor liget blev fundet, et hundrede meter fra huset. Dette er nu aflåst og gardinerne trukket for. Men dets indre tyder på, at ejerinden i hastværk har forladt det.

Magdalene Jacobsen, Badskær gik under navnet Line Kjær. Hun var, efter hvad en Dybvad borger meddeler, en fornuftig og venlig kone, der ret ofte vandrede til Dybvad, ved hjælp af sin stok og foretog sine småindkøb. Endnu hændte det, at der måtte bud efter Line Kjær, når et husdyr fejlede et eller andet.

Var det morderen?

En håndværkersvend har ved Syvsten talt med den efterlyste, der spurgte om vej til Ålborg og sagde han var barber. Kl. var da 11. kl. 10. var det, han havde truet den lille pige.

 

 

Skuddet.

Læge Barslund erklærer, at skuddet ikke er affyret på nært hold, da der ikke var krudtslam i nærheden af såret. Hun må have gået med siden til morderen, da skuddet har ramt hende i siden af hovedet. Tænkes kan det også, at hun er blevet overrasket og har vendt sig lidt brat for at se efter ham og han i bar befippelse har skudt. At hun har været skræmt er andeles givet. Man så hende nemlig aldrig udenfor huset uden sin stok, men ved liget fandtes denne ikke. Det vilde være andeles utænkeligt, at hun, med mindre hun har set sig truet af den højeste fare, var gået ud på den ujævne mark uden stokken. Ganske vist var der ikke nogen egentlig uorden i huset. Men lidt usædvanligt var det dog, at et forklæde og en vante lå på gulvet. Mærkeligt var det jo også, om hun var gået ud, uden at lukke døren, skønt der var varme i kakkelovnen.

Folk fra egnen tro dog ikke, at mordet skulle være begået af en mand fra egnen. Politiet er stadig på færde overalt, men noget positivt resultat foreligger ikke.

Blind alarm.

I eftermiddag kl. 3. kom der et cyklende bud til Herredskontoret fra Understed om, at morderen befandt sig der, og politiet tog øjeblikkelig af sted til Understed. Det viste sig, at den mistænkte person var en agent, der imidlertid havde sine papirer i orden.

Et rygte.

Et rygte, som et Ålborg blad har udspredt, om at morderen med en medfange har været i Østervrå savner ethvert grundlag. Det var et par friske fyre på Østervrå kro. Og da den ene besad en lille legetøjspistol, som til nød kunne skræmme en hund, telefonerede en af byens beboer, straks sin mistanke til politikontoret i Sæby. Dette undersøgte sagen og var hurtig klar over, at rygtet var hen i vejret. Men det er et godt eksempel på hvor opskræmt sindene er.

Politiet i Hjørring.

Politiet Hjørring arbejder særdeles ihærdigt, overalt siden anmeldelsen har de været på færde, og i nat foretoges en patruljering gennem alle byens gader, resultatet var en sølle stymper der sikkert ikke er morderen Der er nu anholdt i alt 3 løsgængere, men det er nærmest for at berolige sindene. Der indløber nemlig ustandseligt anmeldelser fra folk, som mener at have set morderen

 

Sæby d. 17. januar 1911

Mordaffæren i Badskær.

 At Badskær mordet skal gå ind i rækken af de her hjemme allerede ikke så få uopklarede mord, idet politiet indtil nu ikke er kommen mordets opklaring et skridt nærmere, end det var, da det i søndags udsendte sine stikbreve. Det har ikke manglet på anmeldelser, efter den mistænktes signalement udsendtes.

Snart mener man at have set en sådan person her og snart der. I dag kom der således omtrent samtidigt tre forskellige steder i herredet bud til Politikontoret om, at man mente at have set morderen, men alle anmeldelser har som sagt indtil nu været falsk alarm.

Befolkningen er jo bleven opskræmt ved mordet og tror at se morderen i enhver fremmed person, der kan have nogen lighed med den efterlyste. Ved de undersøgelser, politiet har foretaget siden søndags, er der intet fremkommen, som har rokket ved politiets menig om, at den efterlyste virkelig er den skyldige.

Men hvor er han?

 

Nørresundby d. 18. januar 1911

Er det morderen der har logeret i lysthuset?

En person, på hvem det offentligt gjorte signalement kunne passe, er om onsdagen set her i byen. Han var her i flere timer og stod længe og betragtes forskellige butiksruder. Han har ikke boet på nogen af gæstgiverstederne, men natten mellem onsdag og torsdag har en person, som allerede meddelt, brudt ind og logeret i lysthuset i fri haverne, syd for byen. Muligvis er det ham, der har boet der, og derefter torsdag morgen er spadseret ud af Ålborg landevejen.

I dag har herredskontoret fået meddelelse om, at en sindssyg person, der er hjemmehørende i Hjallerup, og som for kort tid siden er hjemvendt fra sindssygeanstalt, opholder sig i Sundby og vækker mistanke. Politiet er nu i Sundby for at undersøge sagen nærmere.

Sæby d. 19. januar 1911

Ved nærmere undersøgelse er det godtgjort, at det ikke kan være den på Hjallerup egnen hjemsendte sindssyge der kan have forøvet mordet.

En mand i Badskær er nu kommet i tanker om, at han på den tid, mordet foregik, har hørt et knald, som af et skud.

Liget af den myrdede er i dag i epidemisygehusets lig stue på politiets foranstaltning blevet fotograferet, efter at distriktslægen havde syet obduktions arene sammen. Liget skal herefter nedlægges i formalinopløsning i en tæt sink kiste, for foreløbig at opbevares til eventuel konfrontation, hvis det skulle lykkes at få fat på den, der er mistænkt for mordet.

 

Hjørring d 19. januar 1911

På morder jagt.

Hvis vi skulle fortælle alle de historier vi erfarer om folk, der har været på jagt efter den formentlige Badskær morder, kunne vi fylde avisen. Allerede i tirsdags var en kendt Hjørring borger således på færde og belejrede Stationen i flere timer for at holde øje med en mistænkelig person.

Vi skal dog undtagelsesvis fortælle en morderhistorie, som har fået latteren til at runge i det lille fiskerleje Lønstrup.

Sidste søndag, da strandfoged Jens Hjermitslev var ved stranden, mødte han et velklædt menneske, der selvfølgelig bar en grøn hue, men strandfogeden tog ikke videre notits af ham. Før i går, da han læste i avisen om morderens signalement, så slog det ham, at det måtte være morderen, han havde mødt på stranden. Straks gjorde han, som det sig hør og bør, anmeldte til sognefogeden, og denne lod den gå videre til Herredskontoret i Hjørring, der straks, altså endnu i aftes sendte en betjent til Lønstrup. Nu blev der iværksat en undersøgelse der gav det resultat, at den mistænkelige person var toldassistent Hammer fra Hjørring, der bare var på gåtur på stranden.

Det mest pudsige er, at en hel del af de Lønstrup boere, som spændt afvendte resultatet af undersøgelsen, særdeles godt vidste, at bemeldte toldassistent havde aflagt byen en visit. Men de havde selvfølgelig ikke sat denne omstændighed i forbindelse med Badskær mordet.

 

 Sæby d. 22. januar 1911.

Opdagelsesbetjent Klitten er efter den foreløbige overbevisning om, at mordet i Badskær er begået af den i søndags efterlyste person, som på morddagen og dagen før har vist sig flere steder på egnen.

Personen er 18- 20 år gammel, lidt under middel højde, han bar overfrakke og en i øjenfaldende grøn hue. Han bar stadig en stor i grålig papir omsvøbt pakke under armen, desuden havde han revolver og elektrisk lommelampe. Han taler jysk købstadssprog-

Klitten er i dag rejst til Dybvad, hvor den efterlystes sidste spor forsvandt.

Sæby d.23. januar1911.

Da der ikke har været henvendelser om personer, der muligvis, på grund af en eller anden mindre forbrydelse har givet sig til at flytte omkring. Ønsker politiet i Sæby oplysninger på personer, der tiden efter mordet, har forladt deres ophold sted. For sådanne oplysninger, der kan føre til forbryderens pågribelse, udloves en god dusør.

Sæby d. 26. januar 1911.

Ifølge telegram er der i går eftermiddag anholdt en ung mand, hvis signalement passer på Badskær morderen. Han er indsat i Ringkøbing arrest. Han opgiver at hedde Jens B. Larsen og er 22 år gammel.

Han nægter at være morderen og mener at kunne frem vise et sikkert alibi. Den sigtede blev løsladt senere på dagen.

Ålborg d.26. januar 1911

Ålborg politi, arresterede i går en her i byen, en 22 årig sømand som mistænkes for Badskær mordet. Den anholdte var for 14 dage siden i fuldskab fulgt efter nogle børn i Ålborg med en legetøjspistol og dermed henledt opmærksomheden på sig. Han er i dag blevet ført til Sæby for at blive afhørt. Trods det, at der ikke er nogen lighed med den efterlyste, erklærer betjent Toftlund, at det ikke kan være ham, det er sandsynligt at han efter forhøret, vil få sin frihed igen.

København d. 27. januar 1911.

En ung mand anholdes, da signalementet passer på ham, han er uden fast bopæl. Han løslades igen samme dag, han havde et fast alibi.

 

Sundby d. 27. januar 1911.

Bybud nr. 7, fortæller. Det varen lørdag aften, altså aften før man hørte om mordet, fortæller det joviale bybud til avisen.

Jeg var nede at tage imod Sæby toget og så kommer der 3 unge fyre med toget. Den ene kom hen til mig og spurgte om der gik en damper til København. Det var sg belejligt, sagde fyren, jeg må se at slippe til København, for her kan jeg ikke være længere. ”Jeg har nemlig skudt en gammel kælling oppe ved Sæby”.

Så jeg troede selvfølgelig, at det var fyrens spøg, og så gik han med sine kammerater. Først et par dage efter, jeg havde hørt om mordet, kom jeg i tanker om denne samtale, signalementet passede godt den, nu efterlyseste person, navnlig husker jeg den grønne hue. Selvfølgelig meldte jeg samtalen til Politiet.

Det er jo noget mistænkeligt, at en person vidste at der var skudt ” en gammel kone ved Sæby”, før nogen andre vidste det. Det syntes også meget lidt fornuftigt af Politiet hårdnakket at søge morderen her på egnen. Han er selvfølgelig rejst bort, og der er ikke utænkeligt, at han nu opholder sig i København.

 

Århus d. 30. januar 1911

Badskær morderen anholdt.

Badskær morderen er i går blevet anholdt i Århus. Det er en 14- årig dreng fra Århus ved navn Robert Mouritsen. Straks efter anholdelsen aflagde han fuldstændig tilståelse.

Pågribelsen.

Den unge morder er hjemmehørende i Århus og hedder Mouritsen. For 3-4 år siden gjorde han sig skyldig i ildspåsættelse og blev derfor anbragt på en opdragelses anstalt, men herfra lykkedes det forældrene til trods for politiets protest – at få ham hjem allerede efter få måneders forløb. Senere har han jævnlig vagabonderet i perioder.

Politiet i Århus, særlig betjent nr. 49 Christensen, var efterhånden kommen til at tænke på, at det fra Sæby udsendte signalement egentlig godt kunne passe på Mouritsen, skønt det på den anden side skulle synes utroligt, at en kun 14 årig dreng kunne begå et mord som det ved Badskær. Det viste sig imidlertid, at drengen havde været i skole endnu i tirsdags, men at han senere havde vagabonderet.

Så skete der fredag og lørdag to røveriske overfald på kvinder.

Fredag aften blev der med vold røvet en håndtaske, der dog intet indeholdt, fra en kvinde, der kom gående i Finsengade, og lørdag aften ved seks tiden blev der på lignende måde røvet en portemonnæ med kr. 15 fra en kvinde ved Riis skov. I begge tilfælde kunne signalementet nok henlede opmærksomheden på Mouritsen. Politiet gav sig derfor til at efterfølge ham, men foreløbig uden resultat.

I går eftermiddag kom der fra Ålborg meddelelse om, at betjent Klitten, der særlig beskæftiger sig med mordsagen, efterlyste en person der i Ålborg havde købt et par støvler med laksnuder og af et opgivet nr. Da Århus politiet fik denne meddelelse, foretog det straks en undersøgelse i Mouritsens hjem. Og her fandt man støvlerne. Så blev der naturligvis sat fuld kraft ind på eftersøgningen, og bl.a. afsøgte man med politihunde skovene og omegnen, men uden held.

Det var intet under. Det viste sig nemlig, at Mouritsen havde tilbragt eftermiddagen i Århus teater. Da han efter endt forestilling forlod teateret, stødte han i Guldsmedegade på betjentene nr. 49 Christensen og nr. 16 Christiansen, der naturligvis straks tog ham med på stationen.

Her tog politiet ham i et kort forhør, under hvilket han hurtigt aflagde tilståelse om at have dræbt den gamle kone ved Badskær. Men han hævdede, at det ikke var meningen at dræbe hende. Han havde truet hende med revolveren for at få penge, da hun løb skrigende ud af huset, havde han skudt hende. Bagefter havde han kastet revolveren i en grøft. Han tilstod endvidere de to ovenfor nævnte røverier, samt at have begået et indbrudstyveri i Århus forleden nat. Desuden havde han under sin vagabondering stjålet en cykel i Horsens og var kørt til Kerteminde, ligesom han havde stjålet en cykel i Århus og var cyklet nordpå. Den nærmere rækkefølge af disse begivenheder, der muligvis vil blive yderligere suppleret, er dog endnu ikke oplyst.

Herredsfogeden  Jacobæus, Sæby.

I anledningen af pågribelsen, er Herredsfoged Jacobæus overordentlig glad over, at den uhyggelige historie var blevet opklaret, og udtalte sig meget, anerkende om Klittens arbejde i denne sag, hvor der kun var få og svage holdepunkter, og hvor alt syntes mærkeligt og ufatteligt. Herredsfogeden oplyste at da drengen er over den kriminelle lavalder, vil han blive straffet efter de gældende strafferegler for personer under myndighedsalderen. Muligvis kan der blive tale om, at han skal indlægges til observation. Han vil sandsynligvis lige såvel som andre mordere blive konfronteret med det i formalin opbevarede lig.

Badskær morderen

Den slemme knægt. Født vagabond. Boede under falsk navn på hotel Hafnia i Ålborg.

Robert Mouritsen er adoptivsøn af en marskandiser i Århus. Faderen er en pæn og agtværdig mand. Drengen har imidlertid altid haft vagabonderende tilbøjeligheder og er mange gange stukket af fra hjemmet.  Han blev i sin tid anbragt på en opdragelsesanstalt, men stak af derfra og påsatte ild 6-7 forskellige steder. Senere blev han sat i Fengers skole her i byen, en højre realskole, men da der kom utallige klager over hans opførsel, måtte han tages ud. Han kom på ny på en opdragelsesanstalt, men blev efter 4 måneders forløb taget ud af adoptivforældrene, der holdt meget af ham. Han kom derefter på Marselisborg realskole, byens fineste privatskole. Han var her en flink elev, meget begavet, men så vågnede de vagabonderende tilbøjeligheder igen hos ham, han flakkede en måneds tid rundt i Nordjylland. Han kom tilbage, men stak af på ny i tirsdags nordpå igen og for røvede en del cykeltyverier. I lørdags anmodede en broder politiet om at eftersøge ham. Politiet havde da allerede haft mistanke til ham, idet opdagelses betjent Klitten pr. telefon havde efterlyst en ung mand, Karl Frandsen, hvilket navn han havde indlogeret sig på hotel Hafnia. Som kendetegn opgives at han skulle bære lakstøvler. Ved en husundersøgelse hos forældrene fandtes et par lakstøvler. Politiet fik samtidigt meddelelse om et overfald i Riis skov, der imidlertid forgæves blev gennemsøgt. Det viste sig, at tyven i ro og mag sad i teateret som tilskuer til ”Fruentimmerskolen”. På vejen fra teateret blev han pågrebet af politiet.

 

 

I forhøret, som foretoges af politiassistent Fauersted, var han til at begynde med ganske rolig. På politiassistentens forespørgsel, om han i sin fraværelse havde været nordpå, svarede han ja. Også nord for Ålborg? ja! Hvad han brugte revolveren til? Der faldt fyren sammen.

Han forklarede, at han havde været inde hos konen for at stjæle. Han truede hende med revolveren, hvorefter hun blev bange og løb ud på marken. Han blev nu bange for, at hun skulde skulle melde ham og løb efter hende. Det var ikke meningen, at han ville dræbe hende, men da han så, at hun var død, kastede han revolveren i en grøft og løb skyndsomt ad landevejen til Ålborg, hvorfra han tog toget til Århus. Efter ankomsten hertil indfandt han sig på skolen på ny, som om intet var passeret og læste om begivenheden, uden at føle sig særlig berørt heraf. Imidlertid forøvede han et indbrud i et bogbinderi, overfaldt i Tietgensgade en kvinde, og frarøvede hende 15 kr.. Endelig listede han sig fredag aften bag på en dame, frk. Jensen, der spadserede i Riis skov, greb hende i struben og frarøvede hende 20 kr. Damen anmeldte sagen til politiet og i løbet af aftenen blev han så pågrebet. Forældrene er meget nedslået over sønnens arrestation.

Opdagelsesbetjent Klitten, der har indlagt sig stor fortjeneste ved sit arbejde for Badskær mordets opklaring, opholdt sig i går i Ålborg, da morderen anholdtes i Århus, efter en udmærket optræden af Århus politi. Klitten er i dag rejst til Århus for at føre morderen hertil og vil sandsynligvis være her med ham i aften. Allerede for flere dage siden, ytrede Klitten sig om at han var ganske overbevist om, at mordet var begået af en ganske ung dreng der aldrig har prøvet den slags før.

Robert i forhør.

Da politiassistenten spurgte Robert nærmere ud om, hvad han havde foretaget sig på Sæby egnen, svarede drengen, at hvis de to betjente ville gå ud, vilde han fortælle assistenten alt. Han forklarede da de nærmere omstændigheder.

Den 8. januar var han rejst med toget fra Århus til Ålborg, hvor han opholdt sig et par dage. Derefter gik turen til Sæby, hvor han overnattede i et lysthus. Om morgenen gik han ud på landevejen og kom bl.a. også til den gamle kones hus i Badskær. Der trængte han ind og forlangte penge af konen samt truede hende med en revolver. Da hun flygtede, affyrede han et skud mod hende uden dog at have til hensigt at dræbe hende. Han troede heller ikke, hun var skudt, men blot var faldet omkuld, opskræmt som hun var. På assistentens spørgsmål, om han havde affyret flere skud, svarede han nej; Han havde kun affyret et skud mod konen, der ikke døde straks, men lå og skreg på marken. Han kastede nu revolveren i en grøft og løb til Dybvad station. Derfra tog han med toget til Ålborg og derfra til Århus.

Drengen er 15 år gammel. Han var som meddelt, udmærket begavet og skulle i nær fremtid have taget præliminæreksamen. Han er adoptivsøn af marskandiser Mouritsen Ågade7, Århus. Da han anholdtes lørdag aften var han livlig og næsten overstadig, og han aflagde tilståelsen. Nu hensidder han i fred og ro i Århus arrest.

Århus d. 23. juni 1911.

Badskær morderen!

Han kværkede en vågekone på Jyske asyl og forsøgte at flygte..

Den unge Sæby morder, Robert Mouritsen, som for nogen tid siden blev anbragt på ”Jyske asyl” har forleden aften gjort et mislykket forsøg på flugt.

Robert Mouritsen er anbragt på Observations og plejeafdelingen. Tilsynet føres her af en kvinde, der også funger som vågekone og ligger inde med nøgler til afdelingens døre.

Mandag aften, efter alle var gået til ro, overfaldt Robert vågekonen. Han listede sig ind bag på hende, da hun sad i en stol, greb hende om struben og holdt hende fast til hun besvimede og faldt på gulvet. Han bemægtigede sig herefter hendes nøgler og forsvandt.

Den overfaldende kvinde kom imidlertid snart til sig selv og hun fik nu alarmeret et par mandlige patienter, de gik straks i gang med at lede efter den flygtende Robert. De fandt ham også ret hurtigt, i det han havde skjult sig på et toilet, hvor han gjorde modstand efter en kort kamp fik de ham overmandet. Politiet var tilkaldt, de tog så Robert med til arresten i Århus.

Sæby d. 29. august 1911

Badskær morderen Robert Mouritsen, som stadigt sidder i Sæby arrest, og som ellers hidtil har opført sig roligt, har i den sidste tid været i en meget eskaleret stemning. Han ved, at hans dom snart kan ventes og jo nærmere han kommer dommens dag, jo mere urolig bliver han, og samtidig kommer alle hans onde tilbøjeligheder frem. I aftes skulde lægen have været inde i arresten for at undersøge ham, men da stod han indenfor døren med en jerntoilettepotte i hånden og bandede og truede med at slå enhver ihjel, der åbnede døren. Både arrestforvarer og lægen fandt det under disse omstændigheder mest tilrådeligt ikke at gå ind til ham. I dag er han faldet lidt til ro igen, og lægen vil nu forsøge at give ham et sovemiddel.

Sæby d. 31. august 1911

Badskær morderen dømt.

I går faldt Badskær morderens dom. Den 15 årige morder Robert Mouritsen, dømtes for manddrab, røveri, tyveri og bedrageri til 4 års forbedringshus arbejde.

Domfældte, som har været af den mening, at han ville slippe med ca. 2 et halv år, var ved dommens forkyndelse misfornøjet med udfaldet, uden dog at erklærer sig utilfreds og begære dommen appelleret, idet han først ønskede at rådføre sig med sin forsvarer.

Han havde for nogle dage siden, ligesom flere gange tidligere, bl.a. også en gang under hans ophold på sindssygeanstalten, haft et raserianfald, så at ingen turde komme ham nær, og under hvilket han bl.a. kastede en toiletspand med fuld kraft mod døren og slog inventaret itu; men dette, som næppe kan siges at grunde sig på humøret eller spænding i anledning af den forestående domsafsigelse, gik efter kort tids forløb over igen, og han befinder sig nu som almindeligt i den tid, han har opholdt sig i herværende arrest. Han spiller godt, er i godt humør, fløjter og synger, skriver gerne lange breve, ligesom han læser alle de bøger, han kan få.

Sæby d. 19. september 1911

Badskær mordet.

Drabsmanden er i dag afsendt til Vridsløselille straffeanstalt, for at afsone den ham idømte straf af 4 års forbedringshus arbejde, hvilken straf efter reglerne for afsoning i cellefængsel kun andrager 2,5 år. Dog han ofte har været nervøs og vanskelig, er det en stor lettelse for Sæby arrest at blive ham kvit.

Hvem var Magdalene Christensen?

Magdalene var født 17. maj 1837, lille Langheden Dronninglund. Datter af Jacob Hansen og hustru Mette Marie Ottosen.

Magdalene blev som 29 årig gift i Hørby kirke med den 54 årige Bertel Christensen d. 16.november 1866. De var dengang jordbruger på Vesterkær, hvor de boede indtil Bertel døde i 1882, hvorefter Magdalene flyttede til Øster kærs hus. Her boede hun sammen med en søn i 1890.

Denne søn Jacob Peter Bertelsen drev i flere år ejendommen Ålund, på Sveje mark, Han var blevet gift med Dorthea, de fik to børn Magnus og Dagmar. Efter Jacob Peter Bertelsen solgte Ålund, købte de hus i Hørby.

Afskrift fra kirkebogen Badskær 1911.

Kilde: Vendsyssels Tidende.

Tage Bøgh Jensen 2015.